Top 5 mituri despre masteratul profesional pentru formarea ofițerilor de poliție

Prin Programul de guvernare 2021-2024, Ministerul Afacerilor Interne își propunea „implementarea noii concepții de recrutare, formare și evoluție profesională a personalului, adoptată pentru perioada 2021 – 2025”. Ce implică această nouă concepție, nu știm nici în prezent; cert este că obiectivul enunțat reclama, conform documentului programatic amintit, continuarea procesului de reformă a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și de implementare a programelor de masterat profesional pentru a răspunde nevoilor actuale de pregătire profesională a ofițerilor.

La data de 19 august a.c. a debutat, la nivelul unităților din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române, activitatea de recrutare a candidaților pentru sesiunea de admitere septembrie 2022. Din informațiile postate pe site-urile inspectoratelor județene (privind programarea pentru susținerea evaluării psihologice), constatăm, în ultima zi din perioada de înscriere, că numărul candidaților înscriși este de aproximativ 200, respectiv că, înainte de susținerea probelor de concurs, concurența nu este mai mare de 3 candidați pe un loc.

Având experiența de „observatori” ai concursului de admitere la ciclul I – licență, am putea înțelege o anumită reticență din partea persoanelor din afara „sistemului” (în contextele social național și politic internațional), dar nu putem să nu ne întrebăm ce justifică interesul scăzut pentru acest program de masterat al colegilor din cadrul Ministerului, agenți de poliție cu studii superioare care nu au avut până în prezent șansa de a promova un concurs de trecere în corpul ofițerilor de poliție.

Fără a reprezenta în mod obligatoriu poziția oficială a Academiei de Poliție, am încercat să răspundem întrebărilor adresate cel mai frecvent de potențialii candidați la concursul de admitere la programul de masterat profesional, astfel:

  1. AGENȚII DE POLIȚIE NU POT PARTICIPA LA CONCURSUL DE ADMITERE

Implementarea programelor de masterat profesional răspunde nevoilor actuale de pregătire profesională a ofițerilor, iar nu celor de reducere a deficitului de personal, o direcție de acțiune stipulată în mod distinct 3 paragrafe mai jos în pct. VI al secțiunii „Ministerul Afacerilor Interne” a Programului de Guvernare. Astfel, agenții de poliție nu sunt excluși din rândul candidaților la concursul de admitere, ba chiar sunt grupul țintă cel mai adecvat pentru atingerea rezultatelor urmărite.

  1. AGENȚII DE POLIȚIE DECLARAȚI „ADMIS” ÎȘI SUSPENDĂ RAPORTURILE DE SERVICIU

În contextul celor menționate la pct. 1, participarea la o astfel de formă de învățământ este în interesul Ministerului Afacerilor Interne și al Poliției Române, astfel încât agenților de poliție le sunt aplicabile prevederile art. 57 din Anexa nr. 6 la Legea-cadru nr. 153/2017: „Cadrele militare în activitate, polițiștii, pe timpul cât urmează cursuri de zi în cadrul instituțiilor de învățământ superior, cu acordul și în interesul autorităților sau instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională, beneficiază de solda de funcție/salariul de funcție avută/avut la data începerii cursurilor, de solda de grad/salariul gradului profesional deținut și de gradații, precum și de celelalte drepturi aplicabile personalului din instituția de învățământ, cu excepția soldei de comandă/salariului de comandă, în condițiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite”.

Condiția pentru a beneficia de aceste drepturi este obținerea de către agentul de poliție a aprobării șefului unității în care este încadrat, pentru participarea la concursul de admitere, respectiv pentru urmarea cursurilor în cadrul programului de masterat profesional.

  1. DREPTURILE BĂNEȘTI CUVENITE STUDENȚILOR

În conformitate cu dispozițiile art. 63 din Anexa nr. 6 la Legea-cadru nr. 153/2017, studenții din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor beneficiază de o indemnizație lunară, stabilită prin ordin al ordonatorului principal de credite.

  1. ÎNCAZARMAREA STUDENȚILOR

În prezent, la nivelul Academiei de Poliție nu a fost aprobat un Regulament privind activitatea profesională a studenților la programul de master profesional pentru formarea ofițerilor.

Cu toate acestea, din analiza dispozițiilor aplicabile studenților la ciclul I – licență (disponibil la adresa https://academiadepolitie.ro/wp-content/uploads/2022/05/Regulament-activitatea-profesionala-studenti-2022-2023.pdf), descazarmarea este prevăzută ca drept acordat studenților, în condițiile Regulamentul privind descazarmarea studenților din Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza (disponibil la adresa https://academiadepolitie.ro/wp-content/uploads/2022/02/Regulament-descazarmare-2018.pdf )

  1. GRADUL PROFESIONAL ACORDAT AGENȚILOR DE POLIȚIE LA ABSOLVIRE

În conformitate cu art. 21 alin. (11), raportat la alin. (1) al aceluiași articol din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, absolvenților programelor de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție organizate în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” a Ministerului Afacerilor Interne li se acordă gradul profesional de subinspector de poliție și sunt încadrați ca debutanți pe o perioadă de stagiu de 12 luni. Este regula în materie.

Vrem să aducem în atenție însă Decizia nr. 298/2021 a Curții Constituționale prin care s-a constatat că soluția legislativă a art. 21 alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, care exclude absolvenții cu diplomă de licență ai unui program de studii de ordine și siguranță publică, respectiv drept, organizat la forma de învățământ cu frecvență în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ a Ministerului Afacerilor Interne, de la posibilitatea valorificării vechimii în structurile Ministerului Afacerilor Interne în vederea stabilirii gradului profesional acordat după absolvire, este neconstituțională.

În aplicarea acestei decizii, în prezent, absolvenților cursurilor de zi – ciclul I licență, li se acordă, la absolvire, gradul profesional în funcție de vechimea în Ministerul Afacerilor Interne, avută la începerea cursurilor. Este adevărat că, la data completării Statutului polițistului cu prevederile referitoare la masteratul profesional, decizia CCR sus-menționată nu era publicată în Monitorul Oficial, dar în prezent ea este obligatorie, iar motivele care au stat la baza adoptării subzistă.

În acest sens, cităm: „24. Curtea observă, de asemenea, că, deși există posibilitatea desfășurării concomitente a activității profesionale ca agent de poliție și a urmării cursurilor cu frecvență redusă ale Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“, (…) o astfel de opțiune nu poate fi convertită într-o obligație a agentului de poliție de a se înscrie doar la cursurile de învățământ superior cu frecvență redusă și de a continua activitatea profesională, sub sancțiunea pierderii dreptului de a valorifica vechimea realizată în structurile Ministerului Afacerilor Interne. Cumularea a două activități solicitante, așa cum sunt cea profesională și cea educațională, trebuie să rămână doar o opțiune a persoanei, care va aprecia, în funcție de capacitatea și interesele personale, dacă poate susține un astfel de efort ori se dedică exclusiv doar uneia dintre activități. Opțiunea de a se dedica doar studiilor superioare, prin urmarea cursurilor cu frecvență în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“, nu poate fi considerată însă ca reprezentând un criteriu obiectiv și rațional pentru a exclude beneficiul valorificării vechimii cumulate anterior în structurile Ministerului Afacerilor Interne. (…) 26. … excluderea nejustificată în mod obiectiv și rațional a absolvenților cursurilor cu frecvență din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ a Ministerului Afacerilor Interne de la beneficiul valorificării vechimii în structurile Ministerului Afacerilor Interne dobândite anterior cu prilejul stabilirii gradului profesional acordat după absolvire trebuie privită din perspectiva discriminării acestei categorii de persoane, remediul constituțional neputând fi decât acela de a acorda acest beneficiu și persoanelor aflate în ipoteza autorului excepției”.

În contextul celor prezentate, ne exprimăm încrederea în maturitatea profesională și responsabilitatea specialiștilor din cadrul Direcției Generale Management Resurse Umane a M.A.I., astfel încât intervenția pentru modificarea prevederilor atacate să vizeze toate situațiile similare, pentru a nu crea premisele admiterii și a altor excepții de neconstituționalitate.

În speranța că am răspuns măcar câtorva dintre nelămuririle persoanelor interesate, urăm succes atât candidaților înscriși, cât și celor care astăzi vor accesa site-urile inspectoratelor de poliție județene – secțiunea „Carieră” pentru a afla detaliile necesare transmiterii cererilor de participare la concursul de admitere. Vă așteptăm în număr cât mai mare!

Viitorul ne aparține!

Sindicatul EUROPOL – Filiala Academia de Poliție

Sindicatul EUROPOL: Top 5 mituri despre masteratul profesional pentru formarea ofițerilor de poliție

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută