Tematica și bibliografia pentru admiterea la masterul profesional la Academia de Poliție

Candidații pentru programul universitar de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție „Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice”, care va avea durata de un an, două semestre, 60 de credite transferabile, forma de învățământ cu frecvență, domeniul de studii universitare „Drept” în cadrul Academiei de Poliție vor susține examenul din următoarele acte normative:

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

DREPT CIVIL
1. Dreptul de proprietate privată art.551-562, 567-630, 693-772, 928-948 Codul civil
– Noțiune
– Caractere juridice
– Atributele dreptului de proprietate privată
– Limitele exercitării dreptului de proprietate privată
– Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată
– Modurile de dobândire a dreptului de proprietate privată
– Stingerea dreptului de proprietate privată

2. Dreptul de proprietate publică art.554, art.858-875 Codul civil

3. Contractul civil – izvor de obligații art.1164-1181, 1201-1294 Codul civil
– Noțiune și clasificare
– Interpretarea contractelor
– Condiții de validitate
– Efectele contractelor
– Nulitatea contractului
4. Răspunderea civilă delictuală art.1349, 1351-1380 Codul civil
– Răspunderea pentru fapta proprie
– Răspunderea pentru fapta altuia
– Răspunderea pentru prejudiciul cauzate de animale sau lucruri
– Răspunderea pentru ruina edificiului

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ

1. Aplicarea legii penale în timp şi spaţiu – Art. 3-14 Codul penal
2. Infracţiunea. noţiunea, trăsăturile esenţiale şi conţinutul infracţiunii – Art. 15-17 Codul penal
3. Formele infracţiunii – Art. 32-34 Codul penal
4. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni – Art. 35-45 Codul penal
5. Autorul și participanții – Art. 46-52 Codul penal
6. Cauzele justificative – Art. 18-22 Codul penal
7. Cauzele de neimputabilitate – Art. 23-31 Codul penal
8. Pedepsele – Art. 53-73 Codul penal
9. Individualizarea pedepselor – Art. 74-106 Codul penal
10. Măsurile de siguranţă – Art. 107-112¹ Codul penal
11. Răspunderea penală a persoanei juridice – Art. 135-151 Codul penal
10. Cauzele care înlătură răspunderea penală – Art. 152-159 Codul penal

DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ

I. Infracţiuni contra persoanei

1. Infracţiuni contra vieţii
– Omorul. Art.188 Codul penal
– Omorul calificat. Art 189 Codul penal
– Uciderea la cererea victimei. Art. 190 Codul penal
– Uciderea din culpă. Art. 192 Codul penal
2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii
– Lovirea sau alte violenţe Art. 193 Codul penal
– Vătămarea corporală Art. 194 Codul penal
– Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte Art. 195 Codul penal
– Vătămarea corporală din culpă Art. 196 Codul penal

3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie
– Violenţa în familie Art. 199 Codul penal
– Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă Art. 200 Codul penal

4. Infracţiuni contra libertăţii persoanei
– Lipsirea de libertate în mod ilegal Art. 205 Codul penal
– Ameninţarea Art. 206 Codul penal
– Şantajul Art. 207 Codul penal

5. Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile
– Traficul de persoane Art. 210 Codul penal
– Traficul de minori Art. 211 Codul penal
-Proxenetismul Art. 213 Codul penal

6. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale
– Violul Art. 218 Codul penal
– Agresiunea sexuală Art. 219 Codul penal
– Actul sexual cu un minor Art. 220 Codul penal

7. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private
– Violarea de domiciliu Art. 224 Codul penal
– Violarea sediului profesional Art. 225 Codul penal

II. Infracţiuni contra patrimoniului
1. Furtul
– Furtul Art. 228 Codul penal
– Furtul calificat Art. 229 Codul penal
– Furtul în scop de folosinţă Art. 230 Codul penal
– Sancționarea tentativei Art. 232 Codul penal

2. Tâlhăria
– Tâlhăria Art. 233 Codul penal
– Tâlhăria calificată Art. 234 Codul penal
– Tâlhăria urmată de moartea victimei Art. 236 Codul penal
– Sancționarea tentativei Art. 237 Codul penal

3. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
– Abuzul de încredere Art. 238 Codul penal
– Înşelăciunea Art. 244 Codul penal
– Sancționarea tentativei Art. 248 Codul penal
4. Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice
– Frauda informatică Art. 249 Codul penal
– Sancționarea tentativei Art. 252 Codul penal
5. Distrugerea
– Distrugerea Art. 253 Codul penal
– Distrugerea calificată Art. 254 Codul penal
– Distrugerea din culpă Art.255 Codul penal

III. Infracţiuni contra autorităţii
– Ultrajul Art. 257 Codul penal
– Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri Art. 259 Codul penal
– Ruperea de sigilii Art. 260 Codul penal
– Sustragerea de sub sechestru Art. 261 Codul penal
IV. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
– Nedenunţarea Art. 266 Codul penal
– Omisiunea sesizării Art. 267 Codul penal
– Favorizarea făptuitorului Art. 269 Codul penal
– Tăinuirea Art. 270 Codul penal
– Mărturia mincinoasă Art. 273 Codul penal
– Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri Art. 275 Codul penal
– Cercetarea abuzivă Art. 280 Codul penal
– Ultrajul judiciar Art. 279 Codul penal
– Evadarea Art. 285 Codul penal
– Înlesnirea evadării Art. 286 Codul penal

V. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu
1. Infracţiuni de corupţie
– Luarea de mită Art. 289 Codul penal
– Darea de mită Art. 290 Codul penal
– Traficul de influenţă Art. 291 Codul penal
– Cumpărarea de influenţă Art. 292 Codul penal
– Fapte săvârșite de către membrii instanțelor de arbitraj sau în legătură cu aceștia Art. 293Codul penal
– Fapte săvârșite de către funcționari străini sau în legătură cu aceștia Art. 294 Codul penal
2. Infracţiuni de serviciu
– Delapidarea Art. 295 Codul penal
– Purtarea abuzivă Art. 296 Codul penal
– Abuzul în serviciu Art. 297 Codul penal
– Neglijenţa în serviciu Art. 298 Codul penal

VI. Infracţiuni de fals. Falsuri în înscrisuri
– Falsul material în înscrisuri oficiale Art. 320 Codul penal
– Falsul intelectual Art. 321 Codul penal
– Falsul în înscrisuri sub semnătură privată Art. 322 Codul penal
– Uzul de fals Art. 323 Codul penal
– Falsificarea unei înregistrări tehnice Art. 324 Codul penal
– Falsul informatic Art. 325 Codul penal
– Falsul în declaraţii Art. 326 Codul penal
– Falsul privind identitatea Art. 327 Codul penal

 

DREPT PROCESUAL PENAL:

1. Acţiunea penală (art. 14 – 18 Codul de procedură penală)
– Noţiunea şi factorii acţiunii penale
– Trăsăturile acţiunii penale
– Etapele desfăşurării acţiunii penale
2. Acţiunea civilă în procesul penal (art. 19 – 27 Codul de procedură penală)
– Noţiunea, factorii şi condiţiile exercitării acţiunii civile în procesul penal
– Trăsăturile acţiunii civile în procesul penal
– Exercitarea şi rezolvarea acţiunii civile

3. Raportul dintre acţiunea penală şi acţiunea civilă (art. 28 Codul de procedură penală)
4. Participanţii în procesul penal (art. 29 – 87 Codul de procedură penală)
– Organele judiciare şi competenţa acestora
– Subiecţii procesuali principali
– Părţile
5. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în procesul penal (art. 97 – 124, art. 156 – 1681, art. 192 – 195, art. 200 – art. 201 Codul de procedură penală)
– Probele
– Mijloacele de probă şi procedeele probatorii
– Audierea persoanelor
– Percheziţia şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri
– Cercetarea la faţa locului şi reconstituirea
– Comisia rogatorie şi delegarea
6. Măsurile procesuale ( art. 202 – 248 Codul de procedură penală)
– Măsurile preventive
– Măsurile de siguranţă
7. Urmărirea penală (art. 285 – 341 Codul de procedură penală)
– Consideraţii introductive privind urmărirea penală
– Conducerea şi supravegherea activităţii organelor de cercetare penală de către procuror
– Declanşarea urmăririi penale
– Efectuarea urmăririi penale
– Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei
– Reluarea urmăririi penale
– Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală

DREPT CONSTITUŢIONAL:
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale – art. 15-57 Constituția României revizuită 2003

TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI

1. Structura actului normativ (art. 40-57 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată)

LEGEA nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române(republicată, cu modificările și completările ulterioare)
1. Organizarea și funcționarea Poliției Române ( art. 5-25)
2. Atribuțiile Poliției Române (art. 26-28)

LEGEA nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare Cariera polițistului ( art. 8-2749)

 

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ RELEVANTE

I. LEGISLAȚIE (ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului privind organizarea concursului)
1. Constituția României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003;
2. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
3. Codul penal și Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările legislative ulterioare, precum și cu modificările intervenite ca urmare a deciziilor Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului;
4. Codul de procedură penală și Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările intervenite ca urmare a deciziilor Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului;
5. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
6. Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române republicată, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.

II. JURISPRUDENȚĂ

1. Deciziile de admitere ale Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțate în recurs în interesul legii și în procedura pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului;
2. Deciziile Curții Constituționale de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate care se referă la obiectul tematicii, raportat la actele normative din bibliografie, publicate în Monitorul Oficial până la data anunțării concursului.

Menționăm faptul că astăzi este ultima zi în care candidații pot trimite cererile de înscriere la unitățile de recrutare de pe raza județului unde își au domiciliu. Actele normative pot fi consultate pe site-ul Sindicatului EUROPOL la secțiunea ”Legislație”.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului EUROPOL

Sindicatul EUROPOL: Tematica și bibliografia pentru admiterea la masterul profesional la Academia de Poliție

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută

Platforma noastră utilizează cookies strict necesare. Acestea sunt esențiale pentru funcționarea platformei și nu pot fi dezactivate în sistemele noastre.