Afilieri interne și internaționale

Obiectivul nostru este de a grupa profesioniști ai securității a căror experiență de bază i-a pus în poziția de a propune soluții adecvate și uneori alternative pentru răspunsuri instituționale la îndemâna Națiunilor Unite, Uniunii Europene, Consiliului Europei sau a altora.

Consiliul European al Sindicatelor de Poliție intenționează să participe pe deplin la spațiul european judiciar și de poliție. Pentru a ajunge la acest punct și cu scopul de a îmbunătăți misiunea serviciului public oferit polițiștilor, CESP își asumă provocarea de a valorifica funcția de poliție datorită organizațiilor sindicale responsabile care o alcătuiesc.

Afilieri interne

Blocul Național Sindical este o organizație sindicală confederativă ce reunește pe baza liberului consimțământ organizații sindicale de tip federativ.

BNS a luat ființă în luna noiembrie 1991, când reprezentanții a 13 federații s-au reunit în Congres Național și au decis să-și unească eforturile, punând astfel bazele confederației.

Blocul National Sindical este una dintre cele mai active confederații sindicale din România, în alcătuirea sa intrând 39 de federații din cele mai importante ramuri ale economiei. De asemenea, BNS este reprezentat la nivel național prin cele 36 de filiale județene.

Blocul National Sindical este membru al Consiliului Economic și Social și are reprezentanți în toate structurile tripartite la nivel național și local.

Structura de sindicat național a permis Sindicatului Polițiștilor Europeni – EUROPOL să se alăture altor sindicate din diferite sectoare de activitate ale administrației publice în cadrul Federației PUBLISIND.

De ce PUBLISIND? Pentru că era nevoie de o federație capabilă să reprezinte toate categoriile de salariați care îndeplinesc serviciul public. Chiar dacă legislația distinge între funcționari, în esență niciunul nu este mai presus de altul. Diferențele privesc particularitățile muncii, însă asocierea sub culorile PUBLISIND garantează posibilitatea militării în solidar pentru anumite drepturi generale sau specifice.

Caută