Bine ai venit!

Pentru a deveni membru al Sindicatului Polițiștilor Europeni – EUROPOL, trebuie să completezi următoarea cerere de adeziune:

doresc să devin membru al Sindicatului Polițiștilor Europeni - EUROPOL. În acest sens, declar următoarele:

Începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în aplicare Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ("GDPR").

În acest context, vă informăm că datele dumneavoastră de contact se află în baza noastră de date, fiind obținute în mod direct prin completarea spațiilor special alocate din conținutul adeziunii. Organizația noastră colectează doar date asociate membrilor, în vederea unei bune gestionări a obligațiilor care survin ambelor părți în urma completării adeziunii.

Vă informăm că aceste date sunt utilizate pentru transmiterea informațiilor specifice și pentru informarea angajatorului în vederea reținerii și virării cotizației de sindicat pe statele lunare de plată (conform prevederilor Legii nr. 1/2016 pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr. 62/2011), pentru buna desfășurare a activității Sindicatului Polițiștilor Europeni „EUROPOL” în conformitate cu prevederile statutare, precum și comunicarea acestora către instanțele judecătorești, conform prevederilor legale în vigoare.

Sindicatul Polițiștilor Europeni „EUROPOL” respectă măsurile pentru a menține securitatea datelor dumneavoastră împotriva distrugerii/pierderii accidentale sau ilegale, modificării sau utilizării neautorizate, divulgării și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. Datele sus-menționate vor fi arhivate și păstrate în siguranță.

Această cerere va fi transmisă printr-un formular pe site-ul Sindicatului Polițiștilor Europeni „EUROPOL” (sindicateuropol.ro) și este valabilă fără semnătură olografă.