Contact

Sediu: Str. Walter Mărăcineanu nr. 1-3, cam. 49, etaj 2, Sector 1, București
Tel: 0720.444.413
Fax: 021.318.29.20
Adresa e-mail: sindicateuropol@gmail.com