Tatuajele verificate pentru candidații la școlile de poliție

La data de 09 februarie 2021, începând cu ora 09:00 va avea loc ședința Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne care  va avea pe ordinea de zi proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea OMAI nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne.

Având în vedere necesitatea respectării măsurilor de distanțare pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19 și capacitatea limitată raportat la numărul de participanți, dezbaterea acestui proiect de act normativ se va desfășura în sistem videoconferință la care va participa și un reprezentant al organizației noastre.

Procesul medical de selecție a candidaților pentru unitățile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne a relevat în perioada anterioară o serie de deficiențe referitoare la modalitatea de întocmire a fișei medicale, precum și a examinării propriu-zise pentru stabilirea aptitudinilor medicale, sens în care au fost stabilite mai multe soluții pentru:

– îmbunătățirea circuitului documentelor necesare eliberării Fișei-medicale tip de admitere/încadrare în MAI;

– eliminarea posibilității contestării inaptitudinii ce rezultă din istoricul medical consemnat în evidențele medicului de familie, asumat sub semnătură și parafă în adeverința medicală precum și a posibilității contestării inaptitudinii exprimate ca rezultat al refuzului efectuării investigațiilor suplimentare necesare examinării medicale;

– responsabilizarea centrelor medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu din rețeaua sanitară a Ministerului Afacerilor Interne, prin obligativitatea identificării și asigurării specialităților necesare examinării medicale, în scopul eficientizării procedurii de examinare medicală;

– simplificarea conținutului Adeverinței medicale eliberate de medicul de familie al candidatului, în vederea eliminării inadvertențelor constatate în practică;

– reformularea conținutului Adeverinței medicale în sensul corelării acesteia cu recomandările Colegiului Medicilor din România privind competențele medicilor de familie, raportat la prevederile legale incidente;

– modificarea Fișei-medicale tip de admitere/încadrare în MAI, prin introducerea unor examinări paraclinice suplimentare și eliminarea unor examene de specialitate ce nu se pot asigura prin rețeaua sanitară proprie;

– modificarea termenelor de depunere, respectiv de soluționare a contestațiilor, ca urmare a constatării faptului că anumite investigații suplimentare necesare soluționării contestației implică timp suplimentar;

– completarea procedurii de soluționare a contestațiilor prin stabilirea circuitului de informare a candidaților și a unităților de recrutare în vederea finalizării procedurii de recrutare și selecție.

Astfel, conform proiectului de act normativ, în etapa de constituire a dosarului de recrutare, candidații depun la structura de resurse umane a unității de recrutare sau, după caz, structura de resurse umane care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea de recrutare, adeverința eliberată de medicul de familie, precum și consimțământul informat, ale căror modele sunt prevăzute în Anexele nr. 2 și 3 la ordin.

Ulterior, structura de resurse umane transmite medicului de unitate al unității de recrutare adeverința eliberată de medicul de familie în vederea analizării, iar cu această ocazie medicul de unitate al unității de recrutare analizează datele medicale consemnate în adeverința medicală eliberată de către medicul de familie precum și corespondența dintre antecedentele personale patologice și/sau afecțiunile consemnate în cuprinsul adeverinței și baremele medicale specifice.

Elementul de noutate este reprezentat de faptul că în situația observării directe, în cursul examinării medicale, a existenței la candidați a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, sau a altor criterii specifice pe linie de resurse umane prevăzute de actele normative în vigoare, medicul de unitate le consemnează în fișa medicală, care se transmite ulterior, cu adresă de înaintare, unității de recrutare.

Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare și selecție a candidaților în situația menționată anterior se stabilesc de către structurile de resurse umane a unităților de recrutare care au solicitat examinarea medicală, prin raportare la condițiile legale și criteriile specifice de recrutare și selecție, prevăzute de actele normative în vigoare.

În cazul unor suspiciuni fundamentate de afecțiuni prevăzute în baremele medicale, pentru precizarea diagnosticului, se pot solicita orice examene de specialitate clinice sau investigații paraclinice necesare, iar în situația în care candidatul nu este de acord cu efectuarea examinărilor ori investigațiilor suplimentare menționate, neputându-se concluziona aptitudinea medicală, acesta va fi declarat INAPT, fără a mai putea contesta declararea inaptitudinii constatate.

Mai jos puteți consulta în întregime proiectul de act normativ precum și noul format al anexelor acestuia.

CONSULTĂ AICI PROIECTUL DE ORDIN PRIVIND EXAMINAREA MEDICALĂ A CANDIDAȚILOR

DESCARCĂ AICI NOUL MODEL DE ADEVERINȚĂ MDICALĂ

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Tatuajele verificate pentru candidații la școlile de poliție

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută