Salariile politistilor vor creste ca urmare a aplicării corecte a OUG. 20 si OUG. 43

Aplicarea corectă a ultimelor modificări legislative cu privire la salarizarea personalului plătit din fonduri publice va duce la creșterea salariile polițiștilor la cel mai înalt nivel al unei funcții similare aflate în plată.

Sindicatul Polițiștilor Europeni EUROPOL, a inițiat o corespondență cu Ministerul Afacerilor Interne în care sesizează aplicarea greșită, sau mai corect spus neaplicarea prevederilor OUG 57/2015 modificata si completata prin OUG 20/2016 si OUG 43/2016:

Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare, aferent unui program normal al timpului de muncă, mai mic decât cel stabilit în plată la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(11) Sintagma «fiecare funcţie» prevăzută la alin. (1) reprezintă funcţiile prevăzute în aceeaşi anexă, capitol, literă, număr şi număr curent în Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(13) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin instituţie sau autoritate publică se înţelege acea instituţie sau autoritate publică cu personalitate juridică care are patrimoniu propriu, buget propriu de venituri şi cheltuieli, conduce contabilitate proprie, iar conducătorul acesteia are calitatea de ordonator de credite. În cazul instituţiilor sau autorităţilor publice aflate în subordinea aceluiaşi ordonator de credite, având acelaşi scop, îndeplinind aceleaşi funcţii şi atribuţii, aflate la acelaşi nivel de subordonare din punct de vedere financiar, nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare se va stabili la nivelul maxim aflat în plată din cadrul tuturor acestor instituţii sau autorităţi publice subordonate.”

Cu toate că, MAI a refuzat constant să recunoască corespondentul salariul funcției de bază, caracteristica sistemului de salarizare al institutiilor din Familia ocupaţională de funcţii bugetare “apărare, ordine publică şi siguranţă naţională”,  ca fiind salariul de bază, care reprezinta  a salarizarii personalului din alte familii ocupationale, prin argumentele juridice, am demonstrat existenta clară a identității celor două noțiuni, care diferă doar prin semnatică.

Ce ar însemna concret pentru polițiști aplicarea corectă a acestor prevederi? Ar însemna ca 3 componente ale salariului să fie duse la nivelul maxim aflat în plată la nivelul tuturor instituțiilor din cadrul MAI. Aici vorbim despre sporul de fidelitate, confidențialitate și sporul de studii superioare. Este vorba despre sume cuprinse între 150-450 lei în funcție de vechimea și condițiile în care îșI desfășoară activitatea fiecare polițist.

Acesta ar fi un prim pas pentru eliminarea inechităților și a discriminărilor între salariilor polițiștilor care prestează aceeași muncă dar sunt salarizați diferit.

Vom reveni cu mai multe explicații pe acest subiect după ce vom avea o primă reacție a conducerii Ministerului Afacerilor Interne față de aspectele supuse atenției.

Viitorul ne aparține

Echipa Sindicatului EUROPOL

 

Sindicatul EUROPOL: Salariile politistilor vor creste ca urmare a aplicării corecte a OUG. 20 si OUG. 43

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută