Probleme la acordarea titlului de specialist de clasă

După cum prea bine cunoașteți, în anul 2017, în conținutul Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv în art. 28 din Anexa VI care face referire la familia ocupațională „Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională” din care fac parte inclusiv polițiștii, a fost prevăzut un drept salarial prin care se poate acorda titlul de „specialist de clasă/domeniu funcțional”.

Scopul acordării acestui element salarial este acela de recunoaștere a valorii profesionale a polițiștilor, militarilor, cât și personalului civil obiectivul primordial fiind  reprezentat de stimularea financiară a funcționarilor publici cu statut special și a celorlalte categorii profesionale menționate anterior care aduc o contribuție substanțială la realizarea sarcinilor și misiunilor specifice domeniului de activitate.

Cu privire la modalitatea de acordare a titlului de specialist de clasă, precizăm că acesta reprezintă o majorare salarială ce cuprinde 3 praguri, de 2,5%, astfel:

 • 2,5°% pentru clasa a 3-a – 3 ani;
 • 5% pentru clasa a 2-a – 6 ani;
 • 7,5% pentru clasa 1 – 9 ani.

Beneficiarii acestei majorări sunt polițiștii care au fost evaluați cu calificativul de cel puțin „Bine” în ultimii 3 ani, iar baza de calcul la care se va acorda această majorare este salariul de funcție prevăzut în grila Legii nr. 153/2017 ce include și gradația corespunzătoare. Ca titlu de exemplu, pentru clasa a 3-a, majorarea de 2,5% din salariul de funcție al unui agent de poliție este de aproximativ 120 lei brut, adică în jur de 70 lei net. Totodată, este important de precizat că polițiștii care au o vechime mai mică de 3 ani, nu vor putea beneficia de această majorare.

Astfel, demersul din data de 12 noiembrie 2021 al Poliției Române în ceea ce privește dorința de stabilire a unei practici unitare în ceea ce privește aplicarea prevederilor Anexei nr. 13 din OMAI nr. S/7/2018 pentru aprobarea normelor metodologice privind aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului militar, polițiștilor și personalului civil din Ministerul Afacerilor Interne, la nivelul unităților teritoriale de poliție din țară a fost transmisă o circulară, conform căreia polițiștii care nu îndeplineau condițiile de acordare a titlului de specialist de clasă la data de 30.12.2020 sau care se încadrează în condițiile de acordare a unei clase superioare a titlului sunt obligați să întocmescă în acest sens un raport către șeful nemijlocit.

Această solicitare nu poate fi interpretată decât ca fiind aberantă dacă ne raportăm la faptul că vorbim despre un drept  care se acordă în funcție de vechimea în domeniul funcțional în care își desfășoară activitatea polițistul sau personalul contractual a căror vechime se află în evidențele structurilor de specialitate, atribuirea pargului corespunzător putând fi acordat în mod automat, nefiind necesară întocmirea unui raport sau cereri pentru solicitarea acestui drept.

Odată cu acordarea titlului de specialist de clasă au fost introduse anumite criterii pe care beneficiarii ar trebui să le îndeplinească pentru fiecare prag procentual aferent, respectiv:

 • să fie evaluați cu calificativul de cel puțin „Bine” pe ultimii 3 ani pentru fiecare prag procentual aferent titlului de specialist de clasă;
 • pentru acordarea titlului de specialist de clasă/domeniu funcțional – clasa a-III-a, este necesar ca solicitantul să aibă o vechime minimă de 3 ani și să obțină la testarea de specialitate cel puțin nota 7;
 • pentru acordarea titlului de specialist de clasă/domeniu funcțional – clasa a-II-a, este necesar ca solicitantul să aibă o vechime minimă de 6 ani și să obțină la testarea de specialitate cel puțin nota 8;
 • pentru acordarea titlului de specialist de clasă/domeniu funcțional – clasa I, este necesar ca solicitantul să aibă o vechime minimă de 9 ani și să obțină la testarea de specialitate cel puțin nota 9.

Cu toate că demersul Poliției Române s-a dorit a fi unul pentru aplicarea unui mod unitar de lucru, ca de obicei, în lipsa consultării partenerilor sociali, au rămas situații punctuale neacoperite de așa-zisa aplicare unitară care au generat situații discriminatorii ce ne-au fost semnalate de către coelgii noștri din teritoriu.

Pentru eliminarea sincopelor de interpretare și aplicare a prevederilor referitoare la acordarea celor 3 praguri de 2,5% aferente titlului de specialist de clasă am transmis Direcției Generale Management Resurse Umane din cadrul MAI mai multe propuneri de modificare a OMAI nr. S/7/2018 astfel încât să nu mai existe discriminări în rândul personalului, astfel:

 • Amânarea acordării următorului prag procentual aferent titlului de specialist de clasă până în momentul întocmirii evaluărilor profesionale anuale, având în vedere că în anul 2018 un număr de 2 promoții de polițiști ai școlilor de agenți de poliție și o promoție de polițiști din cadrul Academiei de Poliție „A.I. Cuza” care îndeplinesc deja condiția de 3 ani vechime în domeniul funcțional aferentă primului prag procentual al titlului de specialist de clasă însă nu pot beneficia de acest drept întrucât le lipsește cel de-al treilea calificativ, întrucât conform art. 261 din Legea nr. 360/2002 evaluarea de serviciu anuală se realizează între 1 ianuarie și 15 februarie din anul următor perioadei evaluate;
 • Testul de specialitate ce trebuie susținut pentru acordarea titlului de specialist de clasă să fie reprezentat de testarea pe care polițiștii o susțin la sfârșitul fiecărui an, anterior întocmirii evaluării de serviciu;
 • Acordarea pragurilor procentuale aferente titlului de specialist de clasă să se realizeze concomitent cu întocmirea evaluărilor de serviciu anuale ale polițiștilor;
 • Stabilirea unei modalități de acordare a pragurilor specifice titlului de specialist de clasă pentru personalul care îndeplinește condițiile în baza cărora poate beneficia de acest drept în decursul anului în contextul în care în OMAI nr. S/7/2018 nu există o prevedere care să limiteze acordarea acestui drept și într-o altă perioadă de timp.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Probleme la acordarea titlului de specialist de clasă

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută

Platforma noastră utilizează cookies strict necesare. Acestea sunt esențiale pentru funcționarea platformei și nu pot fi dezactivate în sistemele noastre.