Lămuriri cu privire la acordarea zilelor libere pentru părinți

Având  în vedere forma diferită a Ordonanței de urgență a Guvernui  nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 față de prevederile ordonanței care reglemnta acest drept în anul școlar anterior, facem următoarele precizări:

Se  acorda zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv sau cu vârsta de până la 26 de ani dacă aceștia sunt cu dizabilităţi, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară. Sintagma ..” de până la 12 ani inclusiv...”  înseamnă până în ziua când copilul  împlinește 13 ani, fapt confirmat și de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

 

 

 

Angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, angajaţii din penitenciare şi personalul din unităţile sanitare publice beneficiază de zilele libere prevăzute la art. 1, la cerere, numai cu aprobarea angajatorului, altfel vor beneficia de majorarea de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie / solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare.

În situația în care ambii părinți au activitate în MAI, unul dintre ei poate beneficia de o majorare a drepturilor salariale, în cuantum de 75% din salariul de bază / salariul de funcţie / solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. În acest caz, majorarea se acordă la cererea angajatului însoțită de o declarație a celuilalt părinte că nu beneficiază, la rândul său, de majorarea salarială și nici nu se află în una dintre situațiile prevăzute de actul normativ, care conduc la neacordarea dreptului.

În cazul familiilor monoparentale, acestea pot opta, fie pentru acordarea de zile libere, fie pentru acordarea majorării drepturilor salariale.

Majorarea salarială  nu se acordă:

 • în cazul în care celălalt părinte beneficiază de zile libere în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2021 și/sau desfășoară activități prin telemuncă sau muncă la domiciliu;
 • în cazul în care unul dintre părinți se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a
  Guvernului nr. 110/2021;
 • în cazul vacanțelor acordate pe timpul anului școlar, potrivit legii;
 • în perioada în care persoana îndreptățită a desfășurat activități prin telemuncă sau muncă la domiciliu.

Actele necesare ce trebuie depuse în vederea acordării majorării salariale sunt:

 1. actul de identitate al solicitantului, în copie;
  certificatul/certificatele de naștere al/ale copilului/copiilor, în copie;
 2. după caz, certificatul de încadrare în grad de handicap a copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani, în copie;
 3. după caz, adeverința eliberată de medicul de familie/ medicul specialist, pentru situațiile prevăzute la art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021, în copie;
 4. declarație pe propria răspundere a solicitantului, care cuprinde și angajamentul de a restitui sumele încasate cu titlu necuvenit, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2;
 5. după caz, declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3;
 6. după caz, cererea de acordare de zile libere în baza art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2021, care nu a fost aprobată de conducerea unității;
 7. după caz, decizia conducerii unității/instituției de învățământ prin care a fost stabilită limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența fizică a copiilor în unitatea de învățământ ca urmare a apariției cazurilor de îmbolnăvire în unitatea de învățământ, în copie.

CITESTE AICI INTEGRAL OMAI NR. 166/2021

VEZI AICI DECLARATIA DE ACORDARE A MAJORARII SALARIALE

VEZI AICI DECLARATIA CELUILALT PARINTE

VEZI AICI DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE A PARINTELUI SOLICITANT

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului EUROPOL

 

 

Sindicatul EUROPOL: Lămuriri cu privire la acordarea zilelor libere pentru părinți

Distribuie

2 răspunsuri

 1. În situația în care nu ni s-a comunicat în niciun fel despre existenta sau prevederile OUG 110, cum pot beneficia de majorarea de 75% pentru cele doua săptămâni în care grădinița copilului meu a fost Închisă pentru lipsa pragului de 60% vaccinare? Am aflat abia azi, cu doua săptămâni întârziere, când am completat documentele, pe care le-am primit de la șeful meu, că trebuia să solicit zile libere. Nici el nu știa că nu mai sunt valabile, pentru că nu l-a anunțat nimeni. Trebuia, oare, să consult zilnic monitorul oficial? Retoric, evident. De la cadre mi-au spus că nu mi-au comunicat deoarece… n-am întrebat. Păi când să intreb, dacă nu aveam de unde sa știu, pe de o parte, când s-o deschide naiba s-o ia de grădiniță, iar pe alta, că regula s-a schimbat din nou.

  1. Dacă nu ați depus solicitare pentru acordarea de zile libere după publicarea în M.Of. a OUG 110/2021, nu mai puteți beneficia retroactiv.

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută