Polițiștii nu mai pot amenda comercianții ambulanți

La data de 2 noiembrie 2020, în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1018, a fost publicată Legea pentru abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări servicii ilicite și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului, nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

Conform actului normativ, Legea nr. 12/1990 a fost abrogată, fiind înlocuită astfel de Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, care a preluat cu această ocazie o parte din prevederile legii care avea ca obiect protejarea populației împotriva activităților ilicite de comerț.

În acest sens, la CapitolulProtecția vieții, sănătății și securității consumatorilor” din Ordonanța Guvernului  nr. 21/1992 , art. 4 a fost completat cu alin. (3) care prevede că Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii, după caz, care nu îndeplinesc condițiile stabilite prin lege sau de bunuri a căror proveniență nu este dovedită, în condițiile legii. Prin documente de proveniență se înțelege, după caz, factura fiscală, factura, avizul de însoțire a mărfii, documentele vamale, factura externă sau orice alte documente stabilite prin lege”, fiind astfel reglementată problematica documentelor de proveniență a produselor.

În ceea ce privește cuantumul sancțiunilor contravenționale, putem constata că avem de a face de modificări substanțiale, sens în care fapte precum: “comercializarea unor produse care pot pune în pericol viața, sănătatea sau securitatea consumatorilor” și producerea, importul și comercializarea produselor falsificate sau contrafăcute” se sancționează cu amendă cuprinsă între 3000 lei și respectiv 30.000 lei.

În cazul săvârșirii contravențiilor precum: “comercializarea de bunuri a căror proveniență nu poate fi dovedită prin documente cum ar fi factură fiscală, aviz de însoțire a mărfii, documente vamale sau orice alte documente stabilite prin lege”, “comercializarea produselor în afara termenului de valabilitate”, “modificarea termenului de valabilitate” sau “nerespectarea obligației operatorilor economici de a pune pe piață numai produse sau servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate și să se comporte în mod corect în relațiile cu consumatorii” se sancționează cu amendă cuprinsă între 2000 lei și respectiv 20.000 lei.

Conform art. 54 din acest act normativ, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se va realiza de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, polițiștii fiind obligați doar să acorde, la cerere, sprijinul necesar persoanelor împuternicite din cadrul ANPC, aflate în exercițiul funcțiunii, sau să le însoțească, după caz.

Acest aspect nu poate fi decât îngrijorător, întrucât prin abrogarea Legii nr. 12/1990, polițiștilor le-a fost luată o atribuție destul de importantă, întrucât în fiecare an, în perioada sezonului estival, acționau pe litoralul românesc unde desfășurau activități de combatere a activităților de comerț ilicit care puneau efectiv în pericol siguranța consumatorilor.

Spunem acest lucru deoarece vizibilitatea în rândul comercianților care nu respectau prevederile legale și care expuneau consumatorii, oferindu-le spre vânzare produse alimentare într-un mod neigienic, va scădea drastic din moment ce impactul pe care acțiunile polițiștilor asupra acestora, precum și amenzile ori sumele de bani confiscate erau cu mult mai mari comparativ cu activitatea reprezentanților altor instituții cu atribuții în domeniu.

Nu putem înțelege ce au avut în vedere guvernanții în momentul în care au decis aceste modificări legislative, însă la acest moment un lucru este cert, noi, polițiștii, nu mai avem dreptul de a constata și aplica contravenții în ceea ce privește activitățile comerciale ilicite.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Polițiștii nu mai pot amenda comercianții ambulanți

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută