Modele de declarație și adeverință valabile de Luni

Având în vedere evoluția nefavorabilă a efectelor pandemiei, cazurile de infectare cu virusul SARS-COV-2 înregistrând creșteri de la o zi la alta, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a emis Hotărârea nr. 52/05.11.2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Astfel, prin intermediul acestei hotărâri s-a dispus implementarea mai multor măsuri pe o perioadă de 30 de zile, astfel:

-la nivelul României se impune instituirea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura la nivel național, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise și închise, indiferent de valoarea ratei de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile.

-în vederea evitării aglomerării transportului public, s-a dispus ca toate instituțiile publice, precum și toți operatorii economici publici sau privați să aibă obligația organizării activității și desfășurării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, iar acolo unde specificul activității nu permite acest lucru, să se organizeze programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin două grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin 2 ore, respectarea aplicării acestei măsuri fiind urmărită de prefecți și de către Inspecția Muncii.

-pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-COV-2, în toate localitățile, activitățile didactice care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ se desfășoară în sistem on-line.

-în toate localitățile din România, s-a dispus interzicerea circulației persoanelor în afara locuinței  sau gospodăriei în intervalul orar 23.00 – 05.00.

-ca măsură de excepție, circulația persoanelor în afara locuinței sau gospodăriei este permisă în intervalul orar 23.00 – 05.00 pentru următoarele motive:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților a persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, următoarele documente: legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil. Aceasta trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

De asemenea, se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private.

În același scop s-a dispus inclusiv suspendarea activității piețelor agroalimentare în spații închise, târgurilor, bâlciurilor, piețelor mixte și volante și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare, fiind totuși permisă activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

În ceea ce privește spațiile exterioare în care se desfășoară activități de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice, care au fost amenajate și pot fi asimilate spațiilor publice închise, astfel cum sunt ele definite în Legea pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun nr. 349/2002, cu modificările și completările ulterioare, acestora le sunt aplicabile în mod similar regulile și măsurile de protecție sanitară, prevăzute în anexa nr. 3, art. 6 pct. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID19.

Operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private sunt obligați să-și organizeze și desfășoare activitatea în intervalul orar 05.00 – 21.00, prin excepție, aceștia pot activa în intervalul orar 21.00 – 05.00, doar dacă desfășoară activitate de livrare la domiciliu.

O altă excepție vizează unitățile farmaceutice, benzinăriile și operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu care își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Revenind asupra excepțiilor privind deplasarea persoanelor în afara locuinței sau gospodăriei în interes personal sau profesional, atragem atenția asupra faptului că activitatea de verificare a documentelor justificative cum sunt legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere va trebui să se desfășoare cu respectarea măsurilor de igienă și distanțare fizică specifice, în scopul limitării interacțiunii cu persoanele legitimate, astfel încât să nu avem de a face cu noi cazuri de infectare.

Totodată, facem apel la colegii din teritoriu să nu se expună vreunui risc, indiferent de dispozițiile șefilor, să nu acționeze fără echipamentele de protecție și să nu efectueze fotografii ale documentelor verificate, deoarece prin adresa cu nr.156373/FC/01.04.2020 emisă de către Inspectoratul General al Poliției Române se interzice cu desăvârșire acest lucru.

Nu în ultimul rând, aducem în discuție situația declarațiilor pe proprie răspundere care sunt semnate în mod direct pe telefonul mobil și care din acest motiv nu pot angrena răspunderea penală a persoanelor care le utilizează, în cazul în care se constată ulterior că acestea sunt false, deoarece, la acest moment, în legislație nu este prevăzută altă modalitate de autentificare a documentelor de către persoanele fizice, decât prin semnătură olografă.

Persoanele interesate pot găsi mai jos, atât formularul de adeverință care trebuie emis de către angajator pentru deplasarea în interesul serviciului, precum și modelul de declarație pe proprie răspundere ce poate fi utilizat pentru deplasarea în interes personal, în cazuri justificate.

DESCARCĂ AICI Modelul de adeverință.

DESCARCĂ AICI Modelul Declarației pe propria răspundere.

Sindicatul EUROPOL: Modele de declarație și adeverință valabile de Luni

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută