Polițiștii beneficiază de decontarea serviciilor turistice începând cu 1 ianuarie 2019

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1058/13.12.2018 s-a publicat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

 Art. I. — Alineatul (2) al articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

 „(2) Instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice,cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice,acordă, anual, în perioada 1 ianuarie 2019—31 decembrie 2020, vouchere de vacanță în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.”

 Măsura menţinerii acordării voucherelor de vacanţă, în cuantum de 1.450 lei, până la dată de 31 decembrie 2020, prin aplicarea în continuare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la acordarea voucherelor personalului plătit din fonduri publice.

Aplicarea, începând cu dată de 1 ianuarie 2019, a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, prin acordarea voucherelor de vacanță cu un nivel maxim al sumei de șase salarii minime brute pe țară garantate în plată pentru un angajat, sau a dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, prin care salariații din sistemul bugetar beneficiază de o indemnizație de vacanță la nivelul unui salariu de bază minim brut pe țară, garantat în plată, ar fi condus  la un impact negativ semnificativ asupra bugetului de stat și, implicit, a bugetelor locale, în contextul creșterilor salariale deja produse, precum și al majorării salariului minim pe economie, conform fundamentării ordonanței.

CITESTE AICI OUG 107/2018

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Polițiștii beneficiază de decontarea serviciilor turistice începând cu 1 ianuarie 2019

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută