Niciun polițist nu mai poate fi cercetat administrativ

După ce în luna decembrie a anului trecut Curtea Constituțională a  României declara ca fiind neconstituționale mai multe articole din OUG nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, prin care polițiștii nu mai puteau fi ”executați silit” de instituția angajatoare în urma cercetării administrative, ci de o instanță de judecată pentru a avea parte de un proces corect și echitabil, pe data  29  mai a fost publicata Decizia nr.  258 a CCR prin care Curtea a lovit din nou in MAI, iar actul normativ se va aplica exclusiv militarilor, nu și polițiștilor.

Astfel, Curtea constată că menținerea egalității de tratament juridic, la nivelul legislației aplicabile cu privire la stabilirea răspunderii materiale pentru pagube aduse patrimoniului unității angajatoare, între categoria socioprofesională a militarilor, pe de o parte, și cea a polițiștilor, pe de altă parte, contravine principiului egalității prevăzut de art.16 din Constituție, care impune pentru situații diferite în mod obiectiv reglementarea unui tratament juridic diferit, adaptat specificității activității fiecărei categorii de personal. Or, Ordonanța Guvernului nr.121/1998 se adresează personalului militar, în timp ce polițiștii se încadrează în categoria personalului civil, fiind funcționari publici cu statut special, astfel că sintagma „precum și salariaților civili din structura instituțiilor publice prevăzute la art.2” din cuprinsul art.9 din Ordonanța Guvernului nr.121/1998 este neconstituțională prin raportare la categoria socioprofesională a polițiștilor.

Totodată, Curtea constată o incompatibilitate de rang legislativ între prevederile Ordonanței Guvernului nr.121/1998 – act normativ asimilat legii ordinare, conform Legii nr.25/1999 de aprobare –și cele ale Legii nr.360/2002, lege organică, sub aspectul încălcării art.73 alin.(3) lit.j) din Constituție, care stabilește rangul de lege organică pentru reglementarea statutului funcționarilor publici. Astfel, este neconstituțional ca, ulterior adoptării Legii nr.360/2002, prin care polițiștii au fost încadrați în categoria funcționarilor publici, un element determinant al statutului acestora, reprezentat de răspunderea materială, ca parte a răspunderii juridice ce trebuie să definească în mod specific statutul juridic al unei anumite categorii socioprofesionale și care, în cazul de față, trebuie integrat într-o lege organică, să fie în continuare reglementat printr-o lege ordinară, chiar și prin utilizarea unei simple norme/sintagme de trimitere. Sintagma „precum și salariaților civili din structura instituțiilor publice prevăzute la art.2” din cuprinsul art.9 din Ordonanța Guvernului nr.121/1998 – act normativ anterior Legii nr.360/2002 – nu mai corespunde noii opțiuni a legiuitorului exprimate prin stabilirea unui nou statut juridic al polițistului prin această din urmă lege, devenind, astfel, anacronică și generând incoerență legislativă, incompatibilă cu exigențele principiul supremației Constituției, al legalității și al securității juridice, consacrate de art.1 alin.(5) din Constituție.

Ce spune de fapt art. 147 din Constituția României: ”Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.”

Toate  cercetările administrative  nefinalizate  nu  mai pot produce efecte după ce Decizia CCR a fost  publicată pe 29 mai  în Monitorul Oficial,  fiind nevoie de un nou act normativ cu incidență strictă pentru polițiști. Timp de 25 ani, de la emiterea OUG 121/1998, polițiștii au fost cercetați administrativ și  ”executați silit” în baza unui act normativ ale cărui prevederi au fost declarate neconstituționale.

Sindicatul EUROPOL: Niciun polițist nu mai poate fi cercetat administrativ

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută