FORMULAR
privind solicitarea de acordare a drepturilor aferente asigurării de viață / îmbolnăvire / intervenții chirurgicale / accidente / incapacitate de muncă

FORMULAR
privind solicitarea de acordare a drepturilor aferente asigurării de viață / îmbolnăvire / intervenții chirurgicale / accidente / incapacitate de muncă

Pentru a putea aplica trebuie să aveți o vechime de minim 6 luni.
prin prezentul formular solicit acordarea sumei cuvenite pentru unul dintre următoarele riscuri survenite (selectați riscul survenit):
 • am dreptul de a beneficia de ajutor financiar pentru riscurile asigurate o singură dată, într-un interval de 12 luni
 • pentru a beneficia de ajutorul financiar pentru riscurile asigurate trebuie să fiu membru al Sindicatului EUROPOL de cel puțin 6 luni
 • solicitarea privind acordarea ajutorului financiar pentru riscurile asigurate va fi soluționată în termen de 45 de zile din momentul transmiterii acesteia în format complet, cu toate înscrisurile doveditoare
 • solicitarea privind acordarea ajutorului financiar pentru riscurilor asigurate se depune în termen de maxim 60 de zile de la data evenimentului
 • în situația în care evenimentul se circumscrie mai multor riscuri, voi beneficia de un singur ajutor financiar corespunzător riscului prevăzut cu procentul cel mai mare
În vederea accesării sumei aferente riscului acoperit de asigurare (decesul membrului de sindicat), încarc mai jos următoarele documente:
Copie act de identitate soț/soție/copil/părinte - max. 5MB
Copie certificat de căsătorie/naștere (astfel încât să rezulte gradul de rudenie) - max. 5MB
Copie fluturaș de salariu al membrului de sindicat - max. 5MB
Copie certificat de deces - max. 5MB
Copie extras de cont bancar soț/soție/părinte/copil - max. 5MB
În vederea accesării sumei aferente riscului acoperit de asigurare (intervenție chirurgicală), încarc mai jos următoarele documente:
Copie act de identitate - max. 4MB
Copie fluturaș de salariu - max. 4MB
Copie fișă de consultații/carnet de sănătate (de la medicul de familie/unitate) semnat și parafat - max. 4MB
Copie bilet de trimitere (din care să rezulte necesitatea/recomandarea pentru intervenția chirurgicală) - max. 4MB
Copie bilet de ieșire din spital/scrisoare medicală - max. 4MB
Copie extras de cont bancar al subsemnatului/ei - max. 4MB
Conform poliței, va fi asigurată o scală de indemnizare pentru următoarele intervenții chirurgicale, sens în care urmează să verificați dacă intervenția pe care ați suferit-o se regăsește în categoriile de mai jos și să o selectați:
În vederea accesării sumei aferente riscului acoperit de asigurare (boli grave), încarc mai jos următoarele documente:
Copie act de identitate - max. 4MB
Copie fluturaș de salariu - max. 4MB
Copie fișă de consultații/carnet de sănătate (de la medicul de familie/unitate) semnat și parafat - max. 4MB
Copie bilet de trimitere (din care să rezulte necesitatea/recomandarea pentru investigații medicale) - max. 4MB
Copie bilet de ieșire din spital/scrisoare medicală - max. 4MB
Copie extras de cont bancar al subsemnatului/ei - max. 4MB
Conform poliței, va fi asigurată indemnizația aferentă pentru următoarele boli (afecțiuni) grave (numai în cazul în care ați fost diagnosticat pentru prima data din momentul inițierii valabilității poliței de asigurare), sens în care urmează să o selectați pe cea de care suferiți:

Tumoră benignă la creier reprezintă o tumoră la creier care amenință viața, dând naștere unor simpotme caracteristice de presiune intracraniană crscândă, cum ar fi edem papilar, simpomele mentale, convulsii, deficiențe senzoriale.

Pentru acoperirea prin asigurare a acestei afecțiuni este necesară îndeplinirea uneia din următoarele condiții, sens în care vă rugăm să selectați situația în care vă regăsiți:

Nu sunt acoperite prin asigurare următoarele:
 • Chisturi
 • Calcifieri
 • Granuloame
 • Malformații în sau pe artere sau vene ale creierului
 • Hematoame și tumori în glanda pituitară sau în coloanal vertebrală

Atac de cord (diagnosticul clar precizat al decesului unei părți din mușchiul inimii, ca urmare a alimentării deficitare cu sânge)

Pentru acoperirea prin asigurare a acestei afecțiuni este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii:

Cancer (prezența unei tumori maligne, caracterizată printr-o creștere progresivă, necontrolată, prin răspândirea celulelor maligne, invazia și distrugerea țesutului înconjurător normal)

Pentru acoperirea prin asigurare a acestei afecțiuni este necesară îndeplinirea uneia din următoarele condiții, sens în care vă rugăm să selectați situația în care vă regăsiți:

Următoarele tumori sunt excluse:
 • Tumori reprezentând modificări maligne de tip carcinoma în situ (inclusive displazia cervicală CIN-1, CIN-2 și CIN-3) precum și carcinoamele cu stadiul Ta conform clasificării internaționale în vigoare TNM, American Joint Comitee on Cancer sau tumori a căror descriere histologică este de tip premalign
 • Melanoame cu grosime determinate prin examen histologic mai mica de 1,5 mm sau care au un nivel de invazie inferior nivelului 3 Clark
 • Toate hiperkeratozele sau carcinoamele celulelor bazale ale pielii, cu excepția situației în care invazia s-a extins către alte organe
 • Toate carcinoamele scuamocelulare ale pielii, cu excepția situației în care invazia s-a extins către alte organe
 • Sarcom Kaposi și alte carcinoame associate infecției HIV
 • Tumorile de prostate cu stadiul sub T2NOMO conform clasificărilor internaționale în vigoare TNM, American Joint Comitee on Cancer
 • Leucemia limfocitară cronică sub stadiul RAI I sau stadiul binet A-I

Incapacitatea temporară de muncă reprezintă starea de imposibilitate a membrului de sindicat asigurat de a desfășura munca salarială sau purtătoare de profit, prestată de acesta până în momentul producerii riscului asigurat (accident sau boală diagnosticată)

Numărul maxim de zile de incapacitate temporară de muncă plătite pentru membrul de sindicat asigurat este de 45 de zile, plata ajutorului realizându-se la fiecare fracție de 5 zile.

În vederea accesării sumei aferente riscului acoperit de asigurare, încarc mai jos următoarele documente:

Copie act de identitate - max. 3MB
Copie fluturaș de salariu - max. 3MB
Copie fișă de consultații/carnet de sănătate (de la medicul de familie/unitate) semnat și parafat - max. 3MB
Copie bilet de trimitere (din care să rezulte necesitatea/recomandarea pentru investigații medicale/tratament/intervenții chirurgicale) - max. 3MB
Proces-verbal pentru înregistrarea accidentului de muncă - max. 3MB
Copie bilet de ieșire din spital/scrisoare medicală - max. 3MB
Copie extras de cont bancar al subsemnatului/ei - max. 3MB
În vederea accesării sumei aferente riscului acoperit de asigurare (decesul părintelui), încarc mai jos următoarele documente:
Copie act de identitate al membrului de sindicat - max. 5MB
Copie certificat de naștere al membrului de sindicat (astfel încât să rezulte gradul de rudenie) - max. 5MB
Copie fluturaș de salariu al membrului de sindicat - max. 5MB
Copie certificat de deces al părintelui membrului de sindicat - max. 5MB
Copie extras de cont bancar al membrului de sindicat - max. 5MB
În vederea accesării sumei aferente riscului acoperit de asigurare (decesul copilului/soțului/soției), încarc mai jos următoarele documente:
Copie act de identitate al membrului de sindicat - max. 5MB
Copie certificat de naștere al soțului/soției/copilului membrului de sindicat (astfel încât să rezulte gradul de rudenie) - max. 5MB
Copie fluturaș de salariu al membrului de sindicat - max. 5MB
Copie certificat de deces al soțului/soției/copilului membrului de sindicat - max. 5MB
Copie extras de cont bancar al membrului de sindicat - max. 5MB
Formularul a fost completat. Mai aveți de făcut un singur lucru: trimiteți solicitarea. Înainte de a face acest lucru, vă rugăm să mai revedeți o dată condițiile impuse:
 • aveți dreptul de a beneficia de ajutor financiar pentru riscurile asigurate o singură dată, într-un interval de 12 luni
 • pentru a beneficia de ajutorul financiar pentru riscurile asigurate trebuie să fiți membru al Sindicatului EUROPOL de cel puțin 6 luni
 • solicitarea privind acordarea ajutorului financiar pentru riscurile asigurate va fi soluționată în termen de 45 de zile din momentul transmiterii acesteia în format complet, cu toate înscrisurile doveditoare
 • solicitarea privind acordarea ajutorului financiar pentru riscurilor asigurate se depune în termen de maxim 60 de zile de la data evenimentului
 • în situația în care evenimentul se circumscrie mai multor riscuri, veți beneficia de un singur ajutor financiar corespunzător riscului prevăzut cu procentul cel mai mare
0%