FORMULAR
privind solicitarea de acordare a drepturilor aferente
INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ

FORMULAR
privind solicitarea de acordare a drepturilor aferente
INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ

Pentru a putea aplica trebuie să aveți o vechime de minim 6 luni.
prin prezentul formular solicit acordarea sumei cuvenite pentru următorul risc survenit: INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ
  • am dreptul de a beneficia de ajutor financiar pentru riscurile asigurate o singură dată, într-un interval de 12 luni
  • pentru a beneficia de ajutorul financiar pentru riscurile asigurate trebuie să fiu membru al Sindicatului EUROPOL de cel puțin 6 luni
  • solicitarea privind acordarea ajutorului financiar pentru riscurile asigurate va fi soluționată în termen de 45 de zile din momentul transmiterii acesteia în format complet, cu toate înscrisurile doveditoare
  • solicitarea privind acordarea ajutorului financiar pentru riscurilor asigurate se depune în termen de maxim 60 de zile de la data evenimentului
  • în situația în care evenimentul se circumscrie mai multor riscuri, voi beneficia de un singur ajutor financiar corespunzător riscului prevăzut cu procentul cel mai mare

Incapacitatea temporară de muncă reprezintă starea de imposibilitate a membrului de sindicat asigurat de a desfășura munca salarială sau purtătoare de profit, prestată de acesta până în momentul producerii riscului asigurat (accident sau boală diagnosticată)

Numărul maxim de zile de incapacitate temporară de muncă plătite pentru membrul de sindicat asigurat este de 45 de zile, plata ajutorului realizându-se la fiecare fracție de 5 zile.

În vederea accesării sumei aferente riscului acoperit de asigurare, încarc mai jos următoarele documente:

Copie act de identitate - max. 3MB
Copie fluturaș de salariu - max. 3MB
Copie fișă de consultații/carnet de sănătate (de la medicul de familie/unitate) semnat și parafat - max. 3MB
Copie bilet de trimitere (din care să rezulte necesitatea/recomandarea pentru investigații medicale/tratament/intervenții chirurgicale) - max. 3MB
Proces-verbal pentru înregistrarea accidentului de muncă - max. 3MB
Copie bilet de ieșire din spital/scrisoare medicală - max. 3MB
Copie extras de cont bancar al subsemnatului/ei - max. 3MB
Formularul a fost completat. Mai aveți de făcut un singur lucru: trimiteți solicitarea. Înainte de a face acest lucru, vă rugăm să mai revedeți o dată condițiile impuse:
  • aveți dreptul de a beneficia de ajutor financiar pentru riscurile asigurate o singură dată, într-un interval de 12 luni
  • pentru a beneficia de ajutorul financiar pentru riscurile asigurate trebuie să fiți membru al Sindicatului EUROPOL de cel puțin 6 luni
  • solicitarea privind acordarea ajutorului financiar pentru riscurile asigurate va fi soluționată în termen de 45 de zile din momentul transmiterii acesteia în format complet, cu toate înscrisurile doveditoare
  • solicitarea privind acordarea ajutorului financiar pentru riscurilor asigurate se depune în termen de maxim 60 de zile de la data evenimentului
  • în situația în care evenimentul se circumscrie mai multor riscuri, veți beneficia de un singur ajutor financiar corespunzător riscului prevăzut cu procentul cel mai mare
0%
Caută