FORMULAR
privind solicitarea de acordare a drepturilor aferente
DECESUL PĂRINTELUI

FORMULAR
privind solicitarea de acordare a drepturilor aferente
DECESUL PĂRINTELUI

Pentru a putea aplica trebuie să aveți o vechime de minim 6 luni.
prin prezentul formular solicit acordarea sumei cuvenite pentru următorul risc survenit: DECESUL PĂRINTELUI
  • am dreptul de a beneficia de ajutor financiar pentru riscurile asigurate o singură dată, într-un interval de 12 luni
  • pentru a beneficia de ajutorul financiar pentru riscurile asigurate trebuie să fiu membru al Sindicatului EUROPOL de cel puțin 6 luni
  • solicitarea privind acordarea ajutorului financiar pentru riscurile asigurate va fi soluționată în termen de 45 de zile din momentul transmiterii acesteia în format complet, cu toate înscrisurile doveditoare
  • solicitarea privind acordarea ajutorului financiar pentru riscurilor asigurate se depune în termen de maxim 60 de zile de la data evenimentului
  • în situația în care evenimentul se circumscrie mai multor riscuri, voi beneficia de un singur ajutor financiar corespunzător riscului prevăzut cu procentul cel mai mare
În vederea accesării sumei aferente riscului acoperit de asigurare (decesul părintelui), încarc mai jos următoarele documente:
Copie act de identitate al membrului de sindicat - max. 5MB
Copie certificat de naștere al membrului de sindicat (astfel încât să rezulte gradul de rudenie) - max. 5MB
Copie fluturaș de salariu al membrului de sindicat - max. 5MB
Copie certificat de deces al părintelui membrului de sindicat - max. 5MB
Copie extras de cont bancar al membrului de sindicat - max. 5MB
Formularul a fost completat. Mai aveți de făcut un singur lucru: trimiteți solicitarea. Înainte de a face acest lucru, vă rugăm să mai revedeți o dată condițiile impuse:
  • aveți dreptul de a beneficia de ajutor financiar pentru riscurile asigurate o singură dată, într-un interval de 12 luni
  • pentru a beneficia de ajutorul financiar pentru riscurile asigurate trebuie să fiți membru al Sindicatului EUROPOL de cel puțin 6 luni
  • solicitarea privind acordarea ajutorului financiar pentru riscurile asigurate va fi soluționată în termen de 45 de zile din momentul transmiterii acesteia în format complet, cu toate înscrisurile doveditoare
  • solicitarea privind acordarea ajutorului financiar pentru riscurilor asigurate se depune în termen de maxim 60 de zile de la data evenimentului
  • în situația în care evenimentul se circumscrie mai multor riscuri, veți beneficia de un singur ajutor financiar corespunzător riscului prevăzut cu procentul cel mai mare
0%
Caută