FORMULAR
privind solicitarea de acordare a drepturilor aferente
INTERVENȚIE CHIRURGICALĂ

FORMULAR
privind solicitarea de acordare a drepturilor aferente
INTERVENȚIE CHIRURGICALĂ

Pentru a putea aplica trebuie să aveți o vechime de minim 6 luni.
prin prezentul formular solicit acordarea sumei cuvenite pentru următorul risc survenit: INTERVENȚIE CHIRURGICALĂ
  • am dreptul de a beneficia de ajutor financiar pentru riscurile asigurate o singură dată, într-un interval de 12 luni
  • pentru a beneficia de ajutorul financiar pentru riscurile asigurate trebuie să fiu membru al Sindicatului EUROPOL de cel puțin 6 luni
  • solicitarea privind acordarea ajutorului financiar pentru riscurile asigurate va fi soluționată în termen de 45 de zile din momentul transmiterii acesteia în format complet, cu toate înscrisurile doveditoare
  • solicitarea privind acordarea ajutorului financiar pentru riscurilor asigurate se depune în termen de maxim 60 de zile de la data evenimentului
  • în situația în care evenimentul se circumscrie mai multor riscuri, voi beneficia de un singur ajutor financiar corespunzător riscului prevăzut cu procentul cel mai mare
În vederea accesării sumei aferente riscului acoperit de asigurare (intervenție chirurgicală), încarc mai jos următoarele documente:
Copie act de identitate - max. 4MB
Copie fluturaș de salariu - max. 4MB
Copie fișă de consultații/carnet de sănătate (de la medicul de familie/unitate) semnat și parafat - max. 4MB
Copie bilet de trimitere (din care să rezulte necesitatea/recomandarea pentru intervenția chirurgicală) - max. 4MB
Copie bilet de ieșire din spital/scrisoare medicală - max. 4MB
Copie extras de cont bancar al subsemnatului/ei - max. 4MB
Conform poliței, va fi asigurată o scală de indemnizare pentru următoarele intervenții chirurgicale, sens în care urmează să verificați dacă intervenția pe care ați suferit-o se regăsește în categoriile de mai jos și să o selectați:
Formularul a fost completat. Mai aveți de făcut un singur lucru: trimiteți solicitarea. Înainte de a face acest lucru, vă rugăm să mai revedeți o dată condițiile impuse:
  • aveți dreptul de a beneficia de ajutor financiar pentru riscurile asigurate o singură dată, într-un interval de 12 luni
  • pentru a beneficia de ajutorul financiar pentru riscurile asigurate trebuie să fiți membru al Sindicatului EUROPOL de cel puțin 6 luni
  • solicitarea privind acordarea ajutorului financiar pentru riscurile asigurate va fi soluționată în termen de 45 de zile din momentul transmiterii acesteia în format complet, cu toate înscrisurile doveditoare
  • solicitarea privind acordarea ajutorului financiar pentru riscurilor asigurate se depune în termen de maxim 60 de zile de la data evenimentului
  • în situația în care evenimentul se circumscrie mai multor riscuri, veți beneficia de un singur ajutor financiar corespunzător riscului prevăzut cu procentul cel mai mare
0%
Caută