Cum vor fi despăgubiți polițiștii

Deși Legea 360/2002 privind Statutul polițistului prevede la art. 28 o serie de drepturi de care beneficiază polițistul, nu întotdeauna acestea au fost respectate. Unul dintre drepturile prevăzute se referă la asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Ministerul Afacerilor Interne a pus în trasparență decizională Hotărârea Guvernului nr. 1083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viață, sănătate și bunuri ale polițiștilor, având ca termen 10 zile de la data publicării, respectiv 10.09.2018.

Prin Hotărârea Guvernului nr.1083/2008 au fost stabilite condițiile în care se acordă despăgubiri pentru poliţişti sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora,în situaţia producerii riscurilor specifice activităţii de poliţie.

În  Hotărârea de Guvern sunt fost identificate patru riscuri:

♦rănirea polițistului în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, independent de voinţa lui;

♦ invaliditatea ca urmare a rănirii;

♦decesul în urma unui accident, în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor legale;

♦  prejudiciile aduse bunurilor polițiștilor.

Pentru rănire, dreptul la despăgubire se naște la momentul producerii riscului, atunci când persoana are calitatea de polițist. Cuantumul despăgubirii pentru acest tip de risc este determinat prin raportare la cheltuielile efectuate cu asistența medicală, tratamentul de recuperare, protezele, ortezele şi alte dispozitive medicale asigurate, ori cu transportul dus-întors până la/de la unitatea medicală care va asigura efectuarea tratamentului, atât pentru poliţist, cât şi pentru însoţitor, când situaţia impune, fără a fi prevăzută în mod expres acoperirea cheltuielilor respective efectuate după încetarea raportului de serviciu intervenită ca urmare a evoluției medicale determinate în mod direct de rănirea suferită în calitate de polițist, fapt care generează dificultăți în asigurarea acestei protecții instituționale față de polițiștii răniți în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor profesionale de ordine și siguranță publică ori de securitate națională.

Pentru  riscul de invaliditate, poliţistului  i se acordă următoarele despăgubiri:
a) 10.000 euro, echivalent în lei la data plăţii – pentru invaliditate de gradul I;
b) 8.000 euro, echivalent în lei la data plăţii – pentru invaliditate de gradul al II-lea;
c) 6.000 euro, echivalent în lei la data plăţii – pentru invaliditate de gradul al III-lea.
d) sume de bani care acoperă toate cheltuielile legate de situațiile prevăzute la alin.(1) lit.a)-d) efectuate începând cu data încetării raporturilor de serviciu ca urmare a clasării ca inapt și încadrării în grad de invaliditate.”

Prin proiectul de Hotărâre de  Guvern se au în vedere următoarele modificări:
♦ se modifica definiția pentru  „polițist invalid”  și are în vedere stabilirea unei legături
directe cu categoriile de riscuri prevăzute la art. 3 lit. b) – d) din Hotărârea Guvernului nr.1083/2008, precum și raportarea la cauzele vătămătoare relevante pentru situația rănirii polițiștilor;
♦se modifica art. 4 din Hotărârea Guvernului nr.1083/2008, în scopul indicării, în corelare cu definiția reformulată la art.2 lit.c), a categoriei de beneficiari ai  2 despăgubirilor acordate în situația producerii riscurilor legate de invaliditate, respectiv „polițistul invalid”;
♦se introduce o   dispoziție potrivit căreia despăgubirile se acordă indiferent de momentul la care polițistul şi-a exercitat atribuţiile de serviciu, respectiv în timpul ori în afara programului de lucru, având în vedere caracterul permanent și obligatoriu al serviciului polițienesc, prevăzut de art. 44 alin. (1) din Legea nr. 360/2002;
♦se redefinesc cheltuielile acoperite de despăgubiri, ce vizează, în principal, cheltuielile realizate la unități sanitare publice din țară. Pentru cheltuielile realizate în unități sanitare private din ţară sau unități sanitare din străinătate se introduc dispoziții exprese prin care se abilitează ministrul afacerilor interne să aprobe acordarea de despăgubiri, prin ordin, în cazuri individuale;
♦se clarifică modul de aplicare adespăgubirilor reprezentând contravaloarea cheltuielilor legate de asigurarea tratamentului medical, în situaţia polițiștilor invalizi, respectiv a poliţiștilor răniți, care au fost clasați inapt pentru serviciul poliţienesc și care au fost încadrați într-un  grad de invaliditate de către comisiile de expertiză medico-militare, ca urmare a rănirii.

Dacă aveți sugestii si propuneri de modificare a proiectului de act normativ, vă rugăm să ni le transmiteți fie pe adresa de email sindicateuropol@gmail.com, fie direct pe pagina de facebook Sindicat Europol pânâ cel tarziu pe data de 17.09.2018.

CITEȘTE PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AICI

Viitorul de aparține !

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Cum vor fi despăgubiți polițiștii

Distribuie

4 răspunsuri

  1. inlocuiti denumirea de “politist ” cu denumirea de angajat MAI.nu toti avem sindicat care sa ne reprezinte din pacate desi suntem sub aceasi umbrela

  2. Și??? Sindicatele polițiștilor trebuie sa lupte pentru polițiști, pentru cei care sunt membrii și cotizează lunar, nu pentru toți angajații din MAI!

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută