A fost aprobată numirea în funcții superioare pentru polițiști

Este deja cunoscut faptul că în fiecare an are loc procedura de ”promovare” a polițiștilor în funcții de execuție, sens în care venim în întâmpinarea colegilor noștri din teritoriu care îndeplinesc condițiile specifice pentru a ne asigura că aceștia sunt informați corespunzător cu privire la această posibilitate, mai ales că o parte dintre șefii nemijlociți din indiferență au tendința de a nu le aduce la cunoștință despre posibilitatea acestui tip de promovare.

Astfel, în baza adresei DMRU cu nr. 440.952 din 16.11.2023, șefii direcțiilor/serviciilor și unităților de poliție subordonate nemijlocit Inspectoratului General al Poliției Române au fost informați cu privire la existența alocațiilor bugetare necesare în vederea încadrării polițiștilor în funcții de execuție prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult 3 trepte față de cele pe care le au, precum și considerentele pe care este motivată propunerea.

Așadar, toți polițiștii care ocupă funcții de execuție superioare și sunt plătiți pe funcții inferioare, au dreptul să fie promovați dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 22 alin. 4 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului. De asemenea, din analiza prevederilor articolului menționat anterior care statuează faptul că ”polițiștii se încadrează în funcții de execuție prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult 3 trepte față de cele pe care le au”, rezultă fără echivoc premisa în baza căreia polițiștii trebuie să fie încadrați pe funcții superioare, aceasta reprezentând o obligație a fiecărui șef nemijlocit, respectiv că aceștia trebuie să facă propuneri în acest sens, urmând ca șeful unității să emită acte administrative de numire a acestora  în funcții superioare de execuție.

Pentru realizarea demersului de promovare în funcții superioare a polițiștilor, șefii nemijlociți ai acestora vor întocmi o notă de fundamentare care va fi avizată de șefii ierarhici și ulterior aprobată potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane, actele administrative referitoare la promovarea în funcții superioare de execuție urmând a fi emise până la sfârșitul acestui an.

Aceste note de fundamentare vor avea la bază următoarele considerente de natură obiectivă:

  • vechimea în cadrul structurii;
  • activitatea profesională a polițistului;
  • rezultatele obținute;
  • situația disciplinară;
  • evaluările de serviciu.

Propunerile de numire a polițiștilor în funcții superioare de execuție vor trebui să respecte condițiile de fond și formă solicitate, urmând ca acestea să fie transmise către Direcția Management Resurse Umane până la data de 08.12.2023 prin întocmirea unei situații nominale care va fi transmisă de către unitățile de poliție teritoriale . Am solicitat si celorlalte structuri din subordinea MAI: IGPF, IGI, DGP, DGA să demareze în mod similar procedura de numire pe funcții superioare pentru polițiștii din subordine.

În cazul în care întâmpinați dificultăți referitoare la elaborarea notelor de fundamentare prin raportare la condițiile de fond și formă solicitate ori constatați o abordare părtinitoare a șefilor nemijlociți în ceea ce privește promovarea voastră în funcții superioare de execuție, așteptăm să ne scrieți pe adresa de e-mail sindicateuropol@gmail.com, ocazie cu care vă vom oferi îndrumările necesare.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului EUROPOL

Sindicatul EUROPOL: A fost aprobată numirea în funcții superioare pentru polițiști

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută