Toate informațiile despre planificarea concediului de odihnă

În această perioadă, până pe 15 decembrie, sunt planificate concediile de odihnă pentru anul 2023, fapt pentru care este foarte important să cunoașteți următoarele informații.

I. BAZA LEGALĂ PENTRU ACORDAREA CONCEDIULUI DE ODIHNĂ:

 •  Art. 28, alin. 1, lit. e din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului;
 •  HG nr. 1578/2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plata, bilete de odihnă, tratament și recuperare;
 •  Ordinul MAI nr. 438/2003 privind normele metodologice de acordare a concediului de odihnă;

II. NUMĂRUL DE ZILE DE  CONCEDIU DE ODIHNĂ DE CARE BENEFICIAZĂ POLIȚISTUL:

 •  32 de zile calendaristice, pentru cei cu până la 10 ani vechime în serviciu* ;
 •  38 de zile calendaristice, pentru cei cu peste 10 ani vechime în serviciu* ;

* vechimea în serviciu care se ia în considerare la determinarea duratei concediului de odihnă este aceea pe care poliţiștii o împlinesc în cursul anului calendaristic pentru care li se acordă concediul;

III. NUMĂRUL DE ZILE DE  CONCEDIU DE ODIHNĂ SUPLIMENTAR **(ANTENĂ) DE CARE BENEFICIAZĂ POLIȚISTUL:

 • 6 zile calendaristice pentru cei care au lucrat tot anul;
 • proporțional cu perioada lucrată (pentru polițiștii nou încadrați, cei aflați în concediu medical de peste 30 zile, concediu de studii, concediu fără plată, concediu creștere copil ).

** concediu suplimentar se acordă, de regulă, în cea de-a doua parte a anului în curs și nu poate fi reeşalonat în anul următor.

 

 IV. CE PERIOADE SE IAU ÎN CALCUL PENTRU STABILIREA CONCEDIULUI DE ODIHNĂ:

 • perioada în care are calitatea de polițist;
 • perioada în care a avut calitatea de elev al școlii de poliție;
 • perioada în care a avut calitatea de student al Academiei de Poliție;
 • perioada în care a avut calitatea de student  al unei facultăți, forma la zi, înainte de a deveni polițist, cu condiția absolvirii acesteia;
 • perioada în care a lucrat în alt domeniu de activitate înainte de a deveni polițist;

V. CUM SE EFECTUEAZĂ CONCEDIUL DE ODIHNĂ:

 • integral:
 • fracționat, cu condiția ca una dintre perioade să nu fie mai mică de 21 de zile***;

***în funcție de situația operativa și de nevoile instituției, ținând cont de deficitul de personal existent,  cu aprobarea șefului structurii, se poate aproba și o perioada minimă  de concediu mai mică de 21 zile.

VI.  CUM SE STABILEȘTE CONCEDIUL DE ODIHNĂ PENTRU POLIȚIȘTII NOU ÎNCADRAȚI ÎN TIMPUL ANULUI:

 • concediul se stabileşte proporţional cu perioada lucrată de la data încadrării până la sfârșitul anului calendaristic.

VII. CÂND POATE FI ÎNTRERUPT CONCEDIUL DE ODIHNĂ:

 • a intervenit unul dintre cazurile prevăzute la art. 6 alin. 1 lit. ab sau e;****
 • când polițistul-femeie intră în concediu de maternitate;
 • pentru nevoi de serviciu neprevăzute; ( în această situație ”nevoile neprevăzute” se referă la o situație ce nu putea fi anticipată  și nu la cele inventate de multe ori de anumiți șefi)

**** concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, urmează să îndeplinească misiuni în afara teritoriului național, în cadrul forțelor internaționale de poliție,  urmează sau este planificat să urmeze un curs de perfecționare sau specializare în țară ori în străinătate.

VIII. CÂND SE POATE REPROGRAMA SAU AMÂNA CONCEDIUL DE ODIHNĂ:

 • concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă; 
 • urmează să îndeplinească misiuni în afara teritoriului național, în cadrul forțelor internaționale de poliție;
 • polițistul-femeie solicită concediul de odihnă înainte sau în continuarea concediului de maternitate ori i s-a acordat concediu plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a celui bolnav în vârstă de până la 3 ani; 
 • are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o stațiune balneoclimaterică, caz în care data începerii concediului de odihnă va fi cea indicată în recomandarea medicală; 
 • urmează sau este planificat să urmeze un curs de perfecționare sau specializare în țară ori în străinătate.

IX. DE CE SE ȚINE CONT LA STABILIREA CONCEDIULUI:

 • programarea de principiu a concediului se face cu consultarea polițiștilor și se aprobă de șeful structurii;
 • se ține seama de activitățile specifice desfășurate și de nevoile personale ale polițiștilor;
 • numărul celor aflați în același timp în concediu de odihnă nu trebuie  să depășească o treime din efectivul unității
 • conducerea unității va ține seama, în măsura în care este posibil, și de specificul activității soției/soțului polițistului.

X. CUM SE ACORDĂ  CONCEDIUL NEEFECTUAT PÂNĂ LA SFÂRȘITUL ANULUI:

 • se acordă până la sfârșitul anului calendaristic următor;
 •  în situații cu totul deosebite, poate fi compensat în bani, în limita fondurilor bugetare alocate.

Dacă aveți și alte nelămuriri cu privire la stabilirea concediului de odihnă, nu ezitați să luați legătura cu liderii teritoriali ai Sindicatului EUROPOL sau să ne scrieți direct pe pagina de facebook sau email.

Viitorul ne aparține

Echipa Sindicatului EUROPOL

Sindicatul EUROPOL: Toate informațiile despre planificarea concediului de odihnă

Distribuie

Un răspuns

 1. Am rămas cu un rest de concediu de odihna de pe anul 2023 de 15 zile….am făcut raport pentru luarea unui număr de 5 zile de concediu de odihna…șeful structurii a mâzgălit peste raport și m a pus sa le iau pe toate 15 zile, cu toate că eu mi am programat audieri în săptămâna de după cele 5 zile de concediu și aveam trasate sarcini de către procuror în dosare.Am.venit la lucru am audiat persoane in dosare…același șef care abuziv m a pus sa mi iau toate cele 15 zile mi a comunicat verbal că sunt in concediu, fara a mă informa și în scris despre decizia și condițiile.legale.Am.discutat și cu procurorul de caz care l a sunat pe acest șef adjectiv, dar eu tot in concediu m am aflat….am anunțat telefonic și superiori ierarhici și eu tot in concediu m am aflat.actele procedurale efectuate in concediu sunt lovite de nulitate….nu știu ce să mai cred ….. era atât de necesar să mi iau toate acele 15 zile de concediu…..sau este o problema personala a acestui șef, pentru care urmărirea penală a fost secreta și în timp ce a fost polițist operativ.

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută