OMAI 160/2017 privind protecția polițiștilor modificat

Ieri, 10.06.2020, în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 492 a fost publicat Ordinul pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr.160/2017 privind asigurarea protecției personalului Ministerului Afacerilor Interne.

Scopul elaborării acestui act normativ este de a reglementa protecția polițiștilor, față de care este iminentă producerea ori au fost manifestate acte în scopul intimidării, amenințării sau violențe în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, care le pot pune în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea proprie sau a membrilor de familie ai acestora ori bunurile acestora.

De prevederile acestui act normativ beneficiază membrii de familie ai polițiștilor, personalului militar al Jandarmeriei Române sau cadrelor militare ale Direcției Generale de Protecție Internă, în categoria membrilor de familie intrând soțul/soția, copiii și părinții aflați în întreținerea legală a acestora.

În ceea ce privește procedura de instituire a măsurilor de protecție, personalul interesat întocmește o solicitare scrisă către inspectorul general, aceasta este analizată de către șeful nemijlocit al polițistului prin întocmirea unei note de susținere, urmând ca cele două documente să fie analizate cu sprijinul Direcției Generale de Protecție Internă, iar în cazul aprobării, propunerea va fi înaintată secretarului de stat pentru ordine și siguranță publică.

În situația înaintării unei propuneri de aprobare a solicitării, inspectorul general al Poliției Române sau al Jandarmeriei Române, după caz, dispune asigurarea măsurilor de protecție, până la instituirea protecției aprobate prin ordinul de instituire a protecției ce va fi emis de către ministrul afacerilor interne.

Cunoaștem cu toții evenimentele de amploare la care polițiștii au intervenit în perioada stării de urgență, confruntându-se cu un val de violențe din partea indivizilor pentru care mijloacele  de a comunica și de a se manifesta au fost reprezentate de legea pumnului, de cele mai multe ori colegii noștri fiind supuși amenințărilor sau a altor forme de violență venite din partea persoanelor certate cu legea.

Actul normativ ce reglementează instituirea măsurilor de protecție a polițiștilor a suferit unele modificări, dintre care vom menționa pe cele mai relevante:

“La articolul 5, alin.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Solicitarea cuprinde indicarea persoanei/persoanelor, motivul pentru care este necesară instituirea protecției, precum și orice alte date și/sau informații de interes operativ în scopul asigurării unei protecții eficiente. Atunci când se solicită instituirea protecției pentru membrii de familie, la solicitare se atașează și acordul expres al membrilor de familie ce au capacitate de exercițiu deplină sau, după caz, al reprezentantului legal, consemnat în scris.

2. La articolul 6, după  alin.2 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

(21) Inspectorul general al Poliției Române sau al Jandarmeriei Române, după caz, dispune asigurarea măsurilor de protecție până la instituirea protecției aprobate prin ordinul prevăzut la alin. (1).

3. La articolul 6, alin.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) În cazul refuzului protecției, manifestat în mod expres de către persoana prevăzută la alin. (1), acesteia i se aduc la cunoștință riscurile la care se supune în acest mod, precum și necesitatea semnării unei declarații, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Protecția personalului MAI se suspendă în următoarele situații:

a) la solicitarea persoanei protejate;

b) în situația în care persoana protejată părăsește temporar teritoriul României.

(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) lit. a) cuprinde detaliat perioada de suspendare și se înregistrează la structura care asigură măsurile de protecție cu 5 zile lucrătoare anterior suspendării.

(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), persoana protejată are obligația să informeze în scris structura care asigură măsurile de protecție, cu 5 zile lucrătoare anterior datei părăsirii teritoriului național sau de îndată, în situația în care este necesară deplasarea de urgență în străinătate, cu privire la:

a) durata deplasării;

b) data și ora plecării/întoarcerii din străinătate;

c) punctul de trecere al frontierei prin care se efectuează ieșirea/intrarea din/pe teritoriul național.

(4) În situația prevăzută la alin. (1), dispozițiile art. 6 alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător.”

Aici puteți descărca documentul.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol!

Sindicatul EUROPOL: OMAI 160/2017 privind protecția polițiștilor modificat

Distribuie

Un răspuns

  1. Probabil ar fi necesara și renunțarea la obligativitatea efectuării cursurilor obligatorii pentru obținerea permisului de port arma letala, în cazul polițiștilor. E o aberație, în condițiile în care se poarta zilnic armament și se efectuează trageri.

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută