O nouă sesiune de admitere în școlile de poliție

Având în vedere deficitul excesiv de la nivelul structurilor de poliție, precum și faptul că actualele promoții nu vor putea suplini valul de pensionări și demisii din structurile MAI, în perioada aprilie-iulie 2024 va fi organizată o nouă sesiune de admitere în școlile de agenți de poliție de la Câmpina și Cluj și Oradea.

Numărul locurilor scoase la concurs:

 • Școala de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr” Câmpina -1340 locuri;
 • Școala de Agenți de Poliție “Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca- 300 locuri;
 • Școala de Pregătire a Agenților Politiei de Frontiera “Avram Iancu” Oradea – 240 locuri;

 

Calendarul desfășurării concursului de admitere:

 • Depunerea cererilor de înscriere – 24.04.-14.05.2024;
 • Depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare- până la data de 21.05.2024;
 • Evaluarea psihologică – la termenul stabilit de Centrul de Psihosociologie al MAI și postate pe site-ul unităților de recrutare;
 • Desfășurarea probelor fizice-  25- 31.05.2024;
 • Desfășurarea probei scrise – 15.06.2024;
 • Examinarea medicală – 19.06.2024 – 12.07.2024;
 • Afișarea rezultatelor finale – până la data de 19.07.2024;

Pentru candidații la concursul de admitere în școlile din  subordinea Inspectoratului General al Poliției Române și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră  proba de evaluare a cunoștințelor constă într-un test grilă, ce va cuprinde:

 1. subiecte de limba română – în proporție de 40%;
 2. subiecte de limbă străină – în proporție de 15%;
 3. subiecte din legislația specifică MAI, precum și a instituțiilor politice ale statului – în proporție de 20%;
 4. subiecte de educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raționamentului logic –  în proporție de 15%;
 5. punctaj din oficiu – 10 % ;

Centrele zonale de selecție pentru susținerea probei de evaluare a performanței fizice:

 • Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” – pentru candidații din Municipiul București și județele: Argeș, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Teleorman, Tulcea;
 • Școala de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr” Câmpina – pentru candidații din județele: Brașov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea;Școala de Agenți de Poliție “Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca – pentru candidații din județele: Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu;
 • Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră “Avram Iancu” Oradea – pentru candidații din județele: Arad, Bihor, Caraș-Severin, Satu Mare, Timiș;
 • Școala Militară de Subofițeri Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani – pentru candidații din județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea;
 • Școala Militară de Subofițeri Jandarmi “Petru Rareș” Fălticeni – pentru candidații din județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui;

Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Îndeplinirea acestei condiţii se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu.În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor:

a) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.
d) candidaţii care au fost declaraţi „admis” la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

Le urăm succes tuturor celor care vor candida pentru un loc în școlile de pregătire ale MAI. Deficitul de personal a ajuns la aproape 30%, fiind cel mai mare din istoria Ministerului Afacerilor Interne, astfel că nevoia de polițiști este una acută. Informații suplimentare despre procedura de admitere găsiți pe site-ul https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/ .

VEZI AICI DISPOZITIA DE RECRUTARE

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului EUROPOL

Sindicatul EUROPOL: O nouă sesiune de admitere în școlile de poliție

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută