Majorare salarială plătită și pentru familiile monoparentale

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă se află pe ultima sută de metri, după ce a fost aprobat de Senat și a primit aviz favorabil din partea tuturor comisiilor de specialitate din Camera Deputaților. Modificarea OUG nr. 147/2020 vine în contextul în care acordarea zilelor libere pentru supravegherea copiilor în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice se aplică neunitar în cazul familiilor monoparentale și mai mult de atât, familiile monoparentale vor putea beneficia de plata mjorării similar celorlalte cazuri. Amendamentul propus a primit aviz favorabil în Comisia pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților. La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: “b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere sau, după caz, părintele care solicită acordarea de zile libere, se află într-una dintre situaţiile prevăzute la art.3 din Legeanr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;” Astfel familiile monoparentale vor putea opta fie pentru acordarea zilelor libere, fie pentru plata majorării, după caz. Conform unei alte noi modificări care urmează a fi facută OUG 147/2020, si polițiștii vor putea beneficia de liber, însă numai cu acordul angajatorului în funcție de nevoile instituției. Totoadată, în cazul familiilor monoparentale nu va mai fi nevoie declarația celuilalt părinte, care era o inepție până acum, având în vedere că au fost zeci de cazuri în care celălalt părinte refuza să dea o astfel de declarație. Art.4 alin. 3 va avea următorul conținut ”În situația în care unul dintre părinți își desfășoar ă activitatea în unul dintre domeniile prev ăzute la alin. (1), acesta are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de baz ă/salariul de funcție/solda de funcție corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător num ărului de zile lucr ătoare din perioada prevăzută la art.1 alin.(1), numai în cazul în care angajatorul nu a aprobat cererea de acordare de zile libere……”. Pentru actul normativ urmează votul din plen, dar asta nu poate fi un hop având în vedere că acest proiect e susținut de ministrul muncii și protecție sociale, care face parte din coaliția aflată la guvernare. Sindicatul EUROPOL a transmis o solicitare Camerei Deputaților de promovare a acestor amendamente menite să îndepărteze discriminarea la care au fost supuse familiile monoparentale. Viitorul ne aparține! Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Majorare salarială plătită și pentru familiile monoparentale

Distribuie

7 răspunsuri

  1. Familia monoparentalea cu un copil de 13 ani nu beneficiază de prevederile acestei legi. In pandemie, toti părinții cu copii în școala generală, sunt nevoiți să facă față situației școlii online în aceleași condiții, chiar dacă copilul are putin peste varsta de 12 ani. Nu vad de ce se fac astfel de diferențieri.

  2. Si cei din sistem care un an de zile am fost privați de acest drept doar ptr ca suntem familie monoparentală iar acum copilul împlinește varsta de 12 ani , ce ar trebui sa intelegem ? Munca in folosul comunității 🤦‍♀️

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută