Incomozii sunt înlăturați de la dialogul social

În perioada comunistă, exista o cenzură puternică care avea scopul ca tot ceea ce era „gândit” de partid să fie, fără nicio excepție, aplicat, indiferent de legalitatea, moralitatea sau umanul „direcției roșii”.

Cam asta se încearcă și la Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți, la aproape 30 de ani de la „epoca socialistă”, prin interpretare eronată, indiferență față de drepturile polițiștilor, cenzură susținută prin mijloace „securiste”.

Am cerut, în repetate rânduri, să fim lăsați să realizăm scopul sindicatului nostru și să ni se permită accesul la ședințele de comandă, precum și prezența la toate activitățile privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfășurarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale membrilor noștri.

Am primit răspunsuri că nu suntem reprezentativi la nivel de unitate, fiind permis doar accesul „sindicatului de casă”. Așa că, am întrebat, mirați, câți membri are „sindicatul de casă”, care este numărul personalului angajat nemijlocit de către Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți (în înțelesul art. 1 alin. 1 lit. „g” coroborat cu art. 1 alin. 1 lit. „e” din Legea 62/2011), în calitate de unitate (în înțelesul art. 1 alin. 1 lit. „k” din Legea 62/2011), și am așteptat cuminți răspunsurile. Care ne-au șocat. Nu prin prisma legalității, a discrepanței foarte mici dintre numărul membrilor „sindicatului de casă” și numărul personalului angajat nemijlocit de către Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți, ci tocmai prin opusul acestora.

Deci, necenzurat: „la nivelul unității noastre, reprezentativitate sindicală are Sindicatul … (numele nu contează, în locul acestuia putând fi oricare altul, ceea ce contează este încălcarea principiilor cuprinse în Carta Europeană a Drepturilor Omului, a celor constituționale, și ale legii dialogului social), conform sentinței civile numărul 3510/22.04.2016, pronunțată de către Judecătoria Sectorului 6 București. Totodată, sindicatul are 258 de membri ai unității noastre”, și „personalul angajat este în număr de 702”.

Am analizat dorința legiuitorului exprimată concis, clar, transparent, accesibil oricui și fără echivoc în Legea 218/2002 care reglementează organizarea și funcționarea Poliției Române, astfel: art. 1: ”Poliția Română face parte din Ministerul Afacerilor Interne și este instituția specializată a statului”, art. 2: „activitatea Poliției Române constituie serviciu public specializat și se realizează în interesul persoanei, al comunității, precum și în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii”, art. 4: „(1) Poliția Română se organizează corespunzător împărțirii administrativ-teritoriale a țării. (2) Poliția Română se poate organiza și conform specificului unor sectoare ale economiei naționale – transporturi feroviare, aeriene, navale – sau al unor obiective economice și sociale, în funcție de importanța și de numărul acestora. (3) Unitățile de poliție se înființează prin ordin al ministrului afacerilor interne”, art. 5: „(1) Poliția Română are următoarea structură organizatorică:

a) Inspectoratul General al Poliției Române;

b) unități teritoriale aflate în subordinea Inspectoratului General al Poliției Române, Direcția generală de poliție a municipiului București și inspectoratele județene de poliție;

c) instituții de învățământ pentru formarea și pregătirea continuă a personalului;

d) alte unități necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice poliției, înființate potrivit legii”, art. 12: „(2) În județe se organizează și funcționează, ca unități cu personalitate juridică, inspectorate de poliție, conduse de un inspector-șef, ajutat de adjuncți”.

De asemenea, Legii 62/2011, legea dialogului social, menționează, la art. 1, lit. „k”: „unitate – persoana juridică care angajează nemijlocit forță de muncă”, lit. „t”: „reprezentativitate – atribut al organizațiilor sindicale sau patronale dobândit potrivit prevederilor prezentei legi, care conferă statutul de partener social abilitat să își reprezinte membrii în cadrul dialogului social instituționalizat”, lit. „w”: „sindicat – formă de organizare voluntară a angajaților, în scopul apărării drepturilor și promovării intereselor lor profesionale, economice și sociale în relația cu angajatorul”  și ale art. 51: „(1) Sunt reprezentative la nivel național, de sector de activitate, de grup de unități și de unitate organizațiile sindicale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

—————————————-

C. la nivel de unitate:

a) au statut legal de sindicat;

b) au independență organizatorică și patrimonială;

c) numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puțin jumătate plus unu din numărul angajaților unității. 

(2) Îndeplinirea de către organizațiile sindicale a condițiilor de reprezentativitate se constată, la cererea acestora, de către instanța care le-a acordat personalitate juridică, prin depunerea la instanță a documentației prevazute la art. 52. 

(3) Hotărârea se motivează și se comunica în 15 zile de la pronunțare. 

(4) Hotărârea judecatorească poate fi atacată numai cu apel”. BUUUN!!!

 

De aici noi am desprins următoarele concluzii logice: 

1. Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți este unitate, în sensul prevăzut de lege.

2. Poliția Română nu poate fi asimilată unității, deoarece, așa cum arată legea 218/2002, unitățile de poliție se înființează prin ordin al ministrului afacerilor interne. Or, Poliția Română este organizată și funcționează în baza legii.

3. Numărul necesar pentru ca „sindicatul de casă” să poată cere să îi fie recunoscută reprezentativitatea la nivel de unitate este jumătate plus unu din numărul angajaților unității, adică 352. Acesta are 258 de membri.

4. Rămânem totuși cu o întrebare: având în vedere argumentul irefutabil din care rezultă că, la nivel de unitate, nu există un sindicat reprezentativ, de ce nu a fost permis sindicatului Europol accesul la ședințele de comandă, precum și prezența la toate activitățile, împiedicând realizarea scopului pentru care sunt constituite sindicatele, așa cum acestea sunt reglementate de Legea 62/2011?

De ce Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți continuă să acționeze după aceleași metehne socialiste, arătând dispreț față de proprii angajați, față de cetățeni, față de lege?

Viitorul ne aparține!

Alexandru Petolescu, Vicepreședinte Filiala Europol Mehedinți 

 

 

 

Sindicatul EUROPOL: Incomozii sunt înlăturați de la dialogul social

Distribuie

2 răspunsuri

  1. Salut, băieți. Nu e singurul IPJ care practica astfel de politici. Apropo, termenul de socialist aici nu își are locul, daca ar fi fost “socialiști” sindicatele nu ar fi trebuit să aibă nu știu câți membri și toți ar fi avut un scaunel acolo, toți ar fi participat. Aici e dovadă mult mai clară a unor politici de vază, oligarhice.

  2. Despre norma de hrana ce se mai aude? Inflația a crescut.Ati publicat o adresă de la MAN cu actualizarea.Concret, ce se întâmplă?

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută