Foștii polițiști rechemați în activitate

Așa cum v-am precizat într-un comunicat anterior, gestionarea dificilă a crizei refugiaților din Ucraina a generat o serie de probleme în ceea ce privește capacitatea operațională a Ministerului Afacerilor Interne, aspect care a condus inclusiv la stabilirea posibilității recrutării de personal prin reîncadrare ca polițist.

Astfel că, după ce la nivelul Direcției Generale Management Resurse Umane din cadrul MAI a fost stabilit mecanismul de punere în aplicare a prevederilor art. II din OUG nr. 20/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară, la nivelul mai multor unități teritoriale de poliție au fost organizate activități de selecție pentru ocuparea unor funcții de ofițeri, respectiv agenți de poliție.

Astfel, în temeiul prevederilor legale sus-menționate, până la încetarea situaţiei care generează un aflux masiv de persoane din Ucraina, dar nu mai mult de 3 ani, Ministerul Afacerilor Interne poate rechema în activitate sau reîncadra, fără concurs, pe durată determinată de un an, cu acordul acestora, cadre militare sau poliţişti care au trecut în rezervă ori cărora le-au încetat raporturile de serviciu.

Perioada de un an poate fi prelungită anual, în condiţiile legii, cu acordul cadrului militar sau a poliţistului rechemat în activitate ori reîncadrat pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 90 de zile de la data încetării situaţiei care generează un aflux masiv de persoane din Ucraina.

La acest moment vă putem prezenta situația unităților teritoriale care au organizat activități de selecție, prin procedură de reîncadrare, fără concurs, pe o perioadă determinată, pentru ocuparea funcțiilor de execuție vacante, după cum urmează:

IPJ BOTOȘANI

SRPT CONSTANȚA

SRPT GALAȚI

SRPT IAȘI

IPJ MARAMUREȘ

IPJ SATU MARE

SRPT TIMIȘ

IPJ VASLUI

Pentru a participa la activitatea de selecție, persoanele interesate trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

 • au avut calitatea de polițist și au încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 69 alin. 1 lit. b), d) – f) și j) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare (la pierderea capacității de muncă în condițiile legii, la cerere, prin demisie, la numirea într-o altă funcție publică, pentru alte motive sau nevoi ale M.A.I.);
 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului:

– să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă sau studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna).

să dețină permis de conducere, categoria „B”.

– să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivel Secret de Serviciu.

– să deţină/obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare

 • să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Nu pot fi recrutate în vederea reîncadrării ca poliţist, persoanele care se află în următoarele situaţii:

 1. le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g) – i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. nu îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 6 alin. (4) lit. b) din Anexa nr. 2 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne (să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară). Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se realizează cu ocazia examinării medicale.
 3. prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 4. prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat selecție.

Candidaţii care au fost declaraţi “admis” la procedura de selecție pentru ocuparea postului vacante prevăzut a fi încadrate cu poliţişti, nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

Candidaților declaraţi „admis” la procedura de selecție şi care îndeplinesc condiţiile legale de reîncadrare în Poliția Română, li se vor acorda, gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului, dar nu inferioare gradelor profesionale echivalente gradelor militare deţinute în rezervă.

PROBELE DE SELECȚIE

Activitatea de selecție a persoanelor interesate de ocuparea unuia dintre posturile vacante prin reîncadrare, fără concurs, pe o perioadă determinată, constă în următoarele etape:

 • susținerea probelor fizice prevăzute de O.M.A.I. nr. 154/2004 privind activitățile de educație fizică și sport în M.A.I. conform categoriei de solicitare fizică corespunzătoare postului și grupei de vârstă în care se încadrează candidatul;
 • susținerea unui interviu pe subiecte profesionale, bazat pe o tematică și bibliografie comunicate odată cu anunțul de reîncadrare (Anexa nr. 1). Interviul pe subiecte profesionale se va desfășura cu respectarea regulilor procedurale prevăzute de O.M.A.I. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele interesate de ocuparea acestor posturi, prin reîncadrare, trebuie să verifice periodic paginile de internet ale unităților de poliție organizatoare, astfel încât să fie permanent informați cu privire la modificările ce pot surveni în anunțurile de ocupare a posturilor vacante prin reîncadrare.

Deși, unitățile organizatoare menționează în cadrul anunțurilor de reîncadrare pe o perioadă determinată că această activitate nu se va realiza prin concurs, la fel ca în cazul posturilor din structurile de ordine publică și poliție transporturi, constatăm că în realitate avem de a face cu o procedură de concurs, atâta timp cât persoanele interesate sunt supuse unor probe fizice și scrise în vederea departajării acestora prin notare.

Viitorul ne aparține!
Echipa Sindicatului Europol

 

Sindicatul EUROPOL: Foștii polițiști rechemați în activitate

Distribuie

3 răspunsuri

 1. Am impresia că nu pricep sau poate sunt eu sub influența norilor de ploaie…
  Cine mama dovleacului sec a întocmit condițiile alea de participare?
  Că vezi Doamne, să aibe cetățenia română, încerc să-mi explic eu mie, că poate fericitul pensionar a plecat în Trinidad Tobago și a renunțat la cetățenia română, devenind băștinaș de Pacific.
  Că trebuie să cunoască limba română scris și vorbit, iarăși îmi explic eu mie, gândindu-mă cum în anii ’90 Florin Răducioiu dădea de pământ cu limba asta, așa zis ,,comoară înfundată”, după numai trei luni de ședere în Cizmă.
  Bă frate, băi nenică, dar cum mama lui proces verbal (asta e vorbă veche) ,,candidatul să aibe vârsta minim de 18 ani???🤔🤨🙃….
  Heloooo!!! Houston, we have a retard problem here!!! Păi când a ieșit onorabilul la pensie, ca să mai și revină și să nu aibe nici măcar opșpe anișori???
  Băi frățică, ăștia de la Resurse Umane, nu mai luați frate cu copy-paste de la recrutarea tinerilor. Gândiți bă, că nu sunteți legume!
  Auzi tu, pensionarul să aibe minim opșpe ani… altfel, să nu îndrăznească a se prezenta la reîncadrare. Ați uitat să ziceți de bac.
  Phii, trăzni-v-ar norocul și-o bere în bagajul de cunoștințe! 😇

 2. Sunteți proști ? Cum să aibă vârsta minim 18 ani ? Au fost polițiși sub 18 ani și îi rechemați în activitate ? Și cum fără concurs dacă trebuie să dea probe fizice și interviu ?

 3. Bună ziua!! Ma interesează posturile din județul Iași. Se poate sa îmi scrieți pe adresa de e-mail? Mulțumesc…

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *