Stagiul de practică încălcat pentru elevii școlilor de poliție

Din păcate instituția împuternicirilor ilegale pe funcțiile de conducere, uzitată la nivelul Ministerului Afacerilor Interne promovată ca practică managerială de Carmen Dan și continuată de Marcel Vela și în prezent de Lucian Bode, a făcut ca structurile Poliției Române să fie conduse de persoane care nu dețin competențe, abilități și capacități de organizare sau de coordonare și eficientizare a serviciului polițienesc, iar asta se poate observa prin prisma evenimentelor grave înregistrate în ultimii 3 ani la nivel național, cum ar fi cele de la: Caracal, Onești, Pitești și Arad, toate soldate cu pierderi de vieți omenești.

Analizând miezul problemei am constatat că inclusiv activitatea de patrulare al cărei scop principal este reprezentat de segmentul preventiv, este realizată de către șefii structurilor de ordine publică din țară într-un mod deficitar. Astfel, patrulele din cadrul Dispozitivelor de Ordine și Siguranță Publică sunt constituite prin desemnarea unui singur polițist cu atribuții principale în menținerea ordinii și siguranței publice care este nevoit să execute serviciul împreună cu un student sau elev din cadrul instituțiilor de învățământ ale MAI, aflat în stagiul de practică.

Iar asta, în contextul în care prevederile OMAI nr. 60/2010 privind organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice, sunt destul de clare și statuează faptul că patrula de poliție se constituie din cel puțin doi polițiști, pe lângă aceștia putând fi incluși suplimentar studenți sau elevi ai instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 101 (2) Patrula de poliție se constituie din cel puțin 2 polițiști desemnați din rândul celor care își desfășoară activitatea în structuri ale Poliției Române cu atribuții principale de menținere a ordinii și siguranței publice. (3) În componența patrulei constituite potrivit alin. (2) pot fi incluși suplimentar: a) polițiști din cadrul altor structuri de poliție decât cele cu atribuții principale de  menținere a ordinii și siguranței publice; b) studenți sau elevi ai instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne pentru formarea ofițerilor/agenților de poliție, poliție de frontieră, respectiv a ofițerilor/subofițerilor de jandarmi.

Continuând în același registru al “profesionalismului” promovat de MAI am fost sesizați cu privire la existența a foarte multe situații în care studenții și elevii din cadrul instituțiilor de învățământ ale MAI nu sunt planificați în serviciu împreună cu tutorii profesionali, motiv pentru care aceștia din urmă sunt puși în imposibilitatea realizării prerogativelor de îndrumare, instruire, verificare și monitorizare a modului de însușire a cunoștințelor și legislației aplicabile structurii din care fac parte.

Astfel, elevii aflați în stagiul de practică sunt puși în situația ingrată de a nu se întâlni și de a nu desfășura activități profesionale alături de tutorii lor, iar aceștia din urmă sunt nevoiți să le întocmească raportul final cu privire la activitatea de integrare practică fără a cunoaște efectiv ce activități au desfășurat, modul de însușire a legislației și implicit a modalității de îndeplinire a atribuțiilor și misiunilor primite, în această manieră fiind încălcate prevederile art. 8 alin. 1 din Anexa nr. 5 a OMAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 8 (1) Cu privire la integrarea socioprofesională a personalului MAI, respectiv la integrarea în activitatea practică a elevilor/studenților, tutorele are următoarele atribuții principale: a) îndrumă persoana tutelată în procesul de studiere și însușire a legislației aplicabile structurii din care face parte; b) explică modul de desfășurare a activităților de serviciu; c) instruiește și desfășoară activități practice de întocmire a lucrărilor și documentelor de serviciu; d) desfășoară activități de serviciu cu rol demonstrativ; e) îndrumă și verifică persoana tutelată în îndeplinirea atribuțiilor și misiunilor primite; f) monitorizează activitatea profesională și conduita persoanei tutelate și ia măsuri de îmbunătățire a pregătirii acesteia; g) întocmește raportul final cu privire la activitatea de integrare socioprofesională/integrare practică a persoanei tutelate.

Iar ca și când aceste încălcări ale actelor normative în vigoare care se reflectă inclusiv în gradul de asigurare a climatului de ordine și siguranță publică al cărui receptor final este cetățeanul, activitățile specifice perioadei de practică se realizează inclusiv în cursul nopții, sens în care studenții și elevii unităților de învățământ ale MAI sunt planificați să execute activități inclusiv pe timpul nopții, în contextul în care atât la nivelul MAI cât și a unităților subordonate, până la această oră, nu a fost emis vreun act normativ care să stabilească această modalitate de desfășurare a perioadei de practică.

În acest sens, instituția are obligația să asigure desfășurarea programului de activitate astfel încât să permită realizarea stagiului de practică a elevilor și studenților din cadrul unităților de învățământ ale MAI în condiții normale, fără a se depăși ora 20:00, orice altă formă de planificare pe timpul nopții pentru astfel de activități intrând sub incidența Legii nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților.

Art. 10 (1) Partenerul de practică are următoarele obligații generale:

a)să dețină o dotare corespunzătoare – logistică, tehnică și tehnologică – necesară valorificării cunoștințelor teoretice primite de practicant în cadrul procesului de instruire; b) să aibă specialiști cu studii medii și superioare care să coordoneze și să participe la evaluarea desfășurării practicii elevilor și studenților; c) să desfășoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea activității de practică a elevilor și studenților în condiții normale, fără a se depăși ora 20:00. (2) Prin excepție de la prevederile alin.(1) lit.c), activitatea de practică a elevilor și studenților se realizează de către partenerii de practică din instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională, oricând pe parcursul a 24 de ore, în condiții stabilite prin ordin al ministrului/conducătorului unității.

În contextul în care studenții și elevii din cadrul unităților de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, încă din perioada de practică sunt nevoiți să asiste la încălcarea prevederilor legale chiar în interiorul instituției, deși au ales această profesie cu dorința de a contribui la siguranța cetățeanului și de a veghea la respectarea legii, am sesizat Direcția Ordine Publică din cadrul IGPR, solicitând eliminarea acestor situații generate de lipsa cunoașterii prevederilor legale chiar de către cei ce au rolul de model pentru viitorii polițiști.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Stagiul de practică încălcat pentru elevii școlilor de poliție

Distribuie

Un răspuns

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută