Cursurile de la Centrul Slatina-online

Din păcate traversăm o perioadă complexă, în care polițiștii nu sunt feriți de riscuri, ba mai mult, sunt din ce în ce mai expuși la infectarea cu noul coronavirus, drept dovadă fiind comunicările Grupului de Comunicare Strategică din care rezultă o creștere alarmantă a numărului de infectări în rândul personalului MAI.

După cum știți, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, formarea profesională continuă a polițiștilor în ceea ce privește dezvoltarea carierei se asigură prin:

a) cursuri de capacitate profesională pentru obținerea gradelor profesionale de: comisar-șef de poliție, subcomisar de poliție sau agent-șef de poliție;

b) cursuri pentru schimbarea specialității/profilului de muncă;

c) alte cursuri și programe formative necesare îndeplinirii atribuțiilor postului, desfășurate în țară sau în străinătate.

Conform OMAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cursul de capacitate profesională este un program formativ în domeniul ordinii și siguranței publice, cu durata de două săptămâni la forma de învățământ cu frecvență, organizat anual în cadrul instituțiilor de învățământ ale ministerului.

Ca excepție de la regulă, cursul de capacitate profesională nu va fi urmat de ofițerul de poliție care a absolvit un curs postuniversitar, un program universitar de master sau care a dobândit titlul științific de doctor în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcției de bază, precum și de agentul de poliție care a absolvit studii superioare.

Pentru a putea fi exceptați de la acest curs, polițistii în cauză vor întocmi un raport motivat în care vor menționa studiile superioare de lungă durată absolvite, după caz, care va fi avizat de șeful nemijlocit și de structura de resurse umane, ulterior fiind supus aprobării șefului inspectoratului de poliție din care fac parte.

În cursul acestui an, cu ocazia Zilei Naționale a României, vor fi avansați în gradul profesional următor înaintea împlinirii stagiului minim, colegii noștri din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române, precum și din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări care s-au remarcat prin rezultatele obținute cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.

Printre aceștia se află ofițeri și agenți de poliție care până la acest moment nu au absolvit un curs postuniversitar, un program universitar de masterat, nu au dobândit titlul științific de doctor ori nu au absolvit studii superioare pentru a putea fi exceptați de la participarea la cursurile de capacitate profesională ce ar trebui să fie organizate la nivelul Institutului de Studii pentru Ordine Publică din municipiul București sau în cadrul Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor “Nicolae Golescu” Slatina din județul Olt.

Pe cale de consecință, colegii noștri care nu au absolvit studii superioare se află în postura ingrată de a nu putea fi  avansați în gradul profesional următor înaintea împlinirii stagiului minim cu ocazia Zilei Naționale a României și nici la termen, în luna martie de Ziua Poliției Române, din cauza lipsei acestui curs de capacitate profesională.

Menționăm că pentru a participa la aceste cursuri, polițiștii ar fi nevoiți să se deplaseze cu ajutorul mijloacelor de transport personale sau în comun, să interacționeze cu grupuri de oameni și respectiv colegi sau cadre didactice  în sălile de curs ale instituțiilor de învățământ, creându-se premisa vulnerabilizării participanților la aceste activități în fața virusului SARS-COV-2.

Pentru limitarea efectelor pandemiei, a riscurilor de infectare a colegilor noștri și pentru a contribui la limitarea răspândirii virusului în colectivitate, am solicitat Direcției Management Resurse Umane din cadrul MAI să dispună măsuri în vederea organizării cursurilor de capacitate profesională în sistem online, prin intermediul aceluiași tip de platforme utilizat în cadrul ședințelor de dialog social.

Solicitarea noastră vine ca urmare a prevederilor OMAI nr. 140/2016 care statuează modul de organizare a formării profesionale continue, polițiștii fiind obligați să urmeze cursurile la zi pentru dobândirea certificatului de capacitate profesională care le va permite să fie avansați în grad, iar pentru desfășurarea acestor cursuri în format online, la acest moment, nu există niciun impediment legislativ.

Acest mod de realizare a cursurilor nu mai reprezintă o noutate, fiind preluat de toate instituțiile de învățământ de pe întreg teritoriul României, pe fondul riscurilor generate de pandemie. Mai mult, la nivelul MAI, IGPR, IGPFR și IGI a devenit o practică realizarea ședințelor de lucru în sistem de videoconferință, metoda putând fi aplicabilă și în cazul polițiștilor care sunt nevoiți să urmeze cursurile de capacitate profesională, activitatea putându-se desfășura, de ce nu, chiar în cadrul unităților de poliție în care activează.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Cursurile de la Centrul Slatina-online

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută