Concurs pentru sursă externă la Direcția de Evidență a Persoanelor

Deficitul de personal afectează din ce în ce mai mult inclusiv modul de funcționare a Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, fapt pentru care prin Nota Raport nr. 3461268 din 28.09.2021 conducerea Ministerului Afacerilor Interne a aprobat demararea, respectiv organizarea procedurilor de concurs, în vederea încadrării/ocupării a 13 posturi de execuţie vacante, existente la nivelul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (aparat propriu şi structuri teritoriale), prin încadrare directă din sursă externă.

Posturi scoase la concurs la nivelul structurilor teritoriale

 1. Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor ARAD – 1 post de Ofițer principal I;
 2. Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor BACĂU – 1 post de Ofițer principal I;
 3. Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor SATU MARE – 1 post de Ofițer principal I;
 4. Compartimentul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor SĂLAJ – 1 post de Ofițer specialist II;

CONSULTĂ AICI TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS PENTRU CELE 4 POSTURI DE OFIȚER!

 1. Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor CĂLĂRAȘI – 1 post de Ofițer specialist II(inginer de sistem);
 2. Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor DÂMBOVIȚA – 1 post de Ofițer specialist II(inginer de sistem);
 3. Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor IAȘI – 1 post de Ofițer specialist II(inginer de sistem);
 4. Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor OLT – 1 post de Ofițer specialist II(inginer de sistem);
 5. Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor TELEORMAN – 1 post de Ofițer specialist II(inginer de sistem).

CONSULTĂ AICI TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS PENTRU CELE 5 POSTURI DE OFIȚER!

Posturi scoase la concurs la nivelul aparatului propriu al DEPABD

 1. DEPABD – Serviciul Dezvoltare Aplicații Informatice, compartimentul Dezvoltare aplicații informatice – 1 post de Ofițer specialist I (programator);
 2. DEPABD – Serviciul Dezvoltare Aplicații Informatice, compartimentul Dezvoltare aplicații informatice – 1 post de Ofițer specialist II (programator);

CONSULTĂ AICI TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS PENTRU CELE 2 POSTURI DE OFIȚER!

 1. DEPABD – Serviciul Juridic și Secretariat – 1 post de Ofițer specialist principal I (consilier juridic), specialitatea Juridic.

CONSULTĂ AICI TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS PENTRU POSTUL DE OFIȚER – SPECIALITATEA JURIDIC!

Pentru a putea participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții și criterii specifice:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat „Admis”);
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului;
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 • să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat „Admis”);
 • dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 • să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate de nivelul prevăzut de fișa postului.

Înscrierea se realizează, în perioada 06.10-24.10.2021 (inclusiv în zilele
nelucrătoare), exclusiv în format electronic – online (format .pdf sau .jpg / .jpeg, după caz) la adresa de e-mail sru.depabd@mai.gov.ro, iar cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de  24.10.2021, nu vor fi luate în considerare.
Dosarul de recrutare nu va fi acceptat în cazul în care documentele solicitate în
original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticității documentului sau sunt plastifiate.
La momentul depunerii, dosarele vor fi prezentate în volum complet.

Un aspect important este reprezentat de faptul că nu se acceptă derogări de la niciuna din condițiile de participare la concurs.

Pe această cale le urăm succes viitorilor candidați care doresc să acceadă în sistem și îi asigurăm de tot sprijinul noastru pentru a reuși să devină unii dintre cei mai buni polițiști.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Concurs pentru sursă externă la Direcția de Evidență a Persoanelor

Distribuie

2 răspunsuri

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută