România riscă să nu adere la Schengen din cauza Ordonanței lui Ciolacu

Guvernul Ciolacu a propus, printr-un  proiect de OUG o serie de măsuri menite să reducă deficitul bugetar al României, aceste măsuri au generat preocupări semnificative în ceea ce privește impactul asupra instituției Poliției Române. Într-un context deja tensionat de deficitul de personal și salarizarea inadecvată a polițiștilor, aceste propuneri ridica întrebări importante legate de eficacitatea și sustenabilitatea operațională a poliției, precum și despre capacitatea României de a adera la spațiul Schengen.

Principalele masuri care vor impacta direct instituția Poliției Române:
• se desființează posturile vacante; prin excepție, în sistemul de apărare națională se reduc cu 30% (în contextul unui deficit de personal existent de aproximativ 30%)
• se pot desființa unele funcții de șef birou
• se modifică numărul minim de posturi pentru birouri, servicii și direcții
• scade procentul maxim permis de posturi de conducere de la 12% la 8%
• în perioada 2024-2026 se acordă vouchere de vacanță doar salariaților cu venituri brute de maxim 10.000 lei
• se acordă indemnizații (norma) de hrană doar salariaților cu venituri brute de maxim 10.000 lei; norma de hrană din sistemul de apărare națională se exceptează

Deficitul de personal în cadrul Poliției Române este o problemă de o gravitate substanțială, de lungă durată, care a afectat capacitatea instituției de a răspunde adecvat, rapid și eficien la diversele provocări de siguranță publică și criminalitate. Măsurile propuse de guvern, care pot include tăieri de buget și restricții în privința angajărilor noi, reorganizarea unor structuri (servicii/birouri) ar putea exacerba această problemă prin limitarea resurselor umane disponibile pentru a asigura ordinea publică, siguranța cetățenilor și combaterea infracționalității.

Salarizarea deficitara a polițiștilor a fost în mod repetat un punct de dezbatere în România, acest aspect generează influente negative asupra moralului si a motivării polițiștilor care se văd in situația în care nu își mai pot asigura un trai decent. Salariile scăzute nu doar că afectează moralul și motivația polițiștilor, dar pot și contribui la creșterea fenomenului de corupție și la migrația acestora către alte domenii sau chiar către alte țări în căutare de condiții mai bune de muncă și de trai. Propunerile de reducere a cheltuielilor publice vor agrava cu certitudine această situație și vor crea dificultăți suplimentare în menținerea unei echipe de polițiști dedicată și bine pregătită. De asemenea se va perpetua gradul de neatractivitate a instituției în rândul tinerilor absolvenți de liceu, care se vor reorienta spre alte domenii ocupaționale mai atractive, mai bine plătite, care oferă condiții mai bune de muncă

În ceea ce privește aderarea României la spațiul Schengen, măsurile propuse de guvernul Ciolacu ar putea crea obstacole semnificative în calea atingerii acestui obiectiv. Schengen se bazează pe principii stricte de securitate și cooperare, iar Poliția Română joacă un rol crucial în asigurarea respectării acestor principii. Aderarea la spațiul Schengen este o prioritate pentru România, dar aceasta presupune standarde ridicate în ceea ce privește securitatea frontierelor și controlul migrației. Reducerea bugetului pentru poliție și potențialele restricții în angajări ar putea afecta capacitatea României de a îndeplini aceste standarde și de a asigura un control eficient al frontierelor în conformitate cu cerințele Schengen. Impactul implementării acestor măsuri de austeritate în sistemul de ordine publică securitate națională, ar putea fi percepute ca o neseriozitate în ceea ce privește angajamentul României față de securitatea europeană și ar putea să ridice întrebări cu privire la capacitatea țării de a gestiona eficient controalele la frontiere și combaterea criminalității transfrontaliere. Acest lucru ar putea întârzia procesul de aderare și ar putea submina credibilitatea României în cadrul Uniunii Europene.

Pentru a exemplifica pericolele presupuse de aceste măsuri, putem lua în considerare un proiect de OUG vehiculat în spațiul public de mai multe zile, propus în cadrul pachetului de austeritate al guvernului. Acest proiect ar putea prevedea reducerea semnificativă a fondurilor alocate pentru formarea și echiparea polițiștilor, ceea ce ar putea afecta pregătirea lor adecvată pentru situații de urgență și pentru abordarea infracțiunilor complexe. De asemenea, proiectul ar putea restrânge capacitatea poliției de a angaja personal suplimentar pentru a acoperi nevoile operaționale, ceea ce ar putea duce la supraîncărcarea polițiștilor deja activi și la o desfășurare ineficientă a resurselor.

În final, impactul măsurilor propuse de guvernul Ciolacu pentru reducerea deficitului bugetar asupra Poliției Române ar putea submina capacitatea acesteia de a-și îndeplini rolul esențial în asigurarea siguranței și securității cetățenilor, precum și în susținerea aderării României la spațiul Schengen. Este crucial ca guvernul să ia în considerare consecințele pe termen lung ale acestor măsuri și să găsească soluții care să asigure stabilitatea și eficacitatea poliției într-un mediu complex și dinamic.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului EUROPOL

Sindicatul EUROPOL: România riscă să nu adere la Schengen din cauza Ordonanței lui Ciolacu

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută