Se modifică ordinul privind uniforma. Se acordă banii în continuare

Având în vedere că noua uniformă a polițiștilor nu e gata, doar anumite elemente fiind abia în procesul de execuție, cât și faptul că la multe unități subordonate MAI, polițiștii nu primesc nici uniformă și nici contravaloarea în bani, a fost pus în transparență decizională Ordinul MAI nr. 183/2021, după ce organizația noastră a avut o serie de corespondențe cu instituția privind aceste anomalii.

 

 

Conform noilor modificări, cei care până acum nu beneficiau de norma de echipament în bani pe  motiv că au primit parțial anumite elemente și nu au fost dotați complet, vor beneficia de acest drept ca și ceilalți polițiști, vorbim aici de polițiștii și  polițiștii de frontieră încadrați din sursă externă în perioada 2021-2023, cât și cei proveniți din școala de poliție (frontieră)  în perioada 2022-2023.

Iată care vor fi noile modificări aduse Ordinului MAI nr 183/2021 conform referatului de aprobare:

În cuprinsul dispozițiilor din anexa nr. 2 la OMAI nr. 183/2021, cu modificările ulterioare, este precizat faptul că, în vederea asigurării noilor articole de echipament prevăzute în normele nr. 1 sau 2 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 1.061/20022, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu luna octombrie 2023 până la data de 31 decembrie 2024, respectiv până la dotarea integrală cu articolele de echipament, polițiștii vor primi numai echipament în limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale.

Ținând cont de diferențele semnificative de termen până la care se pot aproviziona cu articole de echipament unitățile din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române, a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, respectiv cele necuprinse în structura acestora, se propune modificarea cadrului normativ în sensul renunțării la termenul până la care se pot acorda drepturile de echipament în bani, acest aspect urmând a fi stabilit la nivelul fiecărei structuri, în funcție de gradul de aprovizionare cu articole de echipament model nou.

De asemenea, în cuprinsul anexei nr. 2 la OMAI nr. 183/2021, cu modificările ulterioare, este stabilit faptul că absolvenţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, la acordarea gradului de ofiţer sau agent, au dreptul, cumulativ, la articolele de echipament prevăzute a se distribui numai o singură dată la acordarea gradului, respectiv la articole de echipament în limita echivalentului valoric al cotei-părţi anuale a articolelor de echipament prevăzute gratuit în normele din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, asigurate de către instituția de învățământ.

În acest sens, absolvenţii care sunt repartizați la unități care nu sunt în subordinea Inspectoratului General al Poliției Române sau Inspectoratului General al Poliției de Frontieră primesc în contul drepturilor la acordarea gradului articole de echipament care nu sunt specifice structurilor în care sunt repartizați. Se impune astfel modificarea anexei nr. 2 la OMAI nr.183/2021, cu modificările ulterioare, în sensul asigurării articolelor de echipament strict necesare ceremoniei de acordare a gradului de către instituția de învățământ, urmând ca celelalte drepturi să fie acordate de către unitatea în care sunt repartizați absolvenții în cauză.

Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat proiectul ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 183/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor, care vizează următoarele:

  • renunțarea la termenul până la care se pot acorda drepturile de echipament în bani și la obligativitatea ca după acest termen să fie acordate numai în natură, urmând ca aceste drepturi să fie acordate în funcție de gradul de aprovizionare cu articole de echipament model nou și de strategiile de echipare aprobate la nivelul fiecărei unități, în natură sau în bani;

 

  • asigurarea articolelor de echipament strict necesare ceremoniei de acordare a gradului de către instituția de învățământ pentru absolvenţii care sunt repartizați la unități care nu sunt în subordinea Inspectoratului General al Poliției Române sau Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului EUROPOL

Sindicatul EUROPOL: Se modifică ordinul privind uniforma. Se acordă banii în continuare

Distribuie

Un răspuns

  1. Trebuie ținut cont de faptul că sunt structuri ale Poliției Române care nu au nevoie de ținuta de serviciu, ci doar de ținuta de ceremonie că cei din structurile judiciare, respectiv investigații criminale, BCCO, DOS, Criminalistic, Analiza Informațiilor, etc. și este anormal să fie obligați lucratorii să și ia elemente de echipare pe care nu le folosesc niciodată !!!
    Vă rugăm să notificați MAI ul în acest sens!!!

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută