Noile modificări ale Codului Rutier aplicabile din 2017

Pentru ca știm că instituția nu ne sprijină și nu ne pune la dispoziție ultimele modificări legislative pe care polițiștii le aplică zi de zi, organizația noastră vă informează cu privire la modificarea Codului Rutier.

În data de 15 Decembrie 2016 a fost adoptatată Hotărârea Guvernului cu numărul 965/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006.  În Romania anului 2017 cauzele producerii celor mai grave evenimente rutiere sunt reprezentate de neacordarea de prioritate, viteza excesivă și consumul de alcool la volan. Astfel, deși au fost aduse noi modificări legislației rutiere, nici una din acestea nu se referă la principalele cauze generatoare de accidente pe drumurile publice.

Spre surprinderea tuturor, aceste modificări sunt în mare parte de formă și nu vor contribui la combaterea evenimentele rutiere. Se pare că scopul noului act normativ nu este de a scădea numărul victimelor pe drumurile naționale și europene, ci mai degrabă să aducă mai mulți bani la bugetul local.

De ce spunem asta, pentru că una dintre cele mai importante modificări care au fost aduse Codului Rutier o reprezinta RIDICAREA VEHICULELOR. Astfel, pentru o clipa de neatenție, dacă conducătorii auto vor parca în zone în care este interzisă staționarea sau oprirea, vor rămâne fără autovehicule.

Ridicarea vehiculului reprezintă măsura tehnico-administrativă pe care poliţistul rutier o poate dispune în următoarele situaţiile :

 1. a) în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară;
  b) în zona de acțiune a indicatorului cu semnificația “Staționarea interzisă” și a marcajului cu semnificația de interzicere a stationării;
  c) pe drumurile publice cu o lățime mai mica de 6 m;
  d) în dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice;
  e) în pante și în rampe;
  f) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificația “Staționare alternantă”, în altă zi sau perioada decât cea permisa, sau indicatorul cu semnificația “Zona de staționare cu durata limitată” peste durata stabilită.

Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public şi se realizează, pe durata a 24 de ore, de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administraţia publică locală. Nu dispune ridicarea vehiculului aparţinând următoarelor instituţii, atunci când desfăşoară o acţiune de intervenţie sau misiune cu caracter de urgenţă:

– autovehiculele aparținând poliției, pompierilor, jandarmeriei, poliției de frontieră, serviciului de ambulanță sau medicină legală, protecției civile, Ministerului Apărării care însoțesc coloane militare, unităților speciale ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Protecție și Pază, Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, autovehiculele de serviciu ale procurorilor criminaliști din Ministerul Public, precum și cele aparținând Departamentului National Anticorupție.

Poate unul dintre cele mai controversate articole din acest HG îl reprezinta Art.203alin(3) potrivit căruia : Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane.

Alaturat vă punem la dispoziție Hotărârea de Guvern în forma în care a fost publicata in Monitorul Oficial.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului EUROPOL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. — Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1.391/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La articolul 14, literele c), d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) dotată cu sistem de avertizare sonoră; d) echipată, pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, în faţă, cu lumina de culoare albă sau galbenă, iar în spate, cu lumină de culoare roşie şi cu cel puţin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeaşi culoare;

 1. e) echipată cu elemente sau dispozitive fluorescent-reflectorizante, amplasate pe roţi, care, în mişcare, formează un cerc continuu.”
 2. La articolul 96, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 96. — (1) Participanţii la trafic sunt obligaţi să anunţe administratorul drumului public ori cel mai apropiat poliţist atunci când au cunoştinţă despre existenţa pe drum a unui obstacol sau a oricărei altei situaţii periculoase pentru fluenţa şi siguranţa circulaţiei.”

 1. La articolul 118, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Se recomandă ca la depăşirea unei biciclete distanţa laterală să fie de minimum 1,5 m.”

 1. La articolul 141, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) Se consideră staţionare pe partea carosabilă situaţia în care oricare dintre roţile vehiculului sau remorcii se regăseşte pe partea carosabilă.”

 1. La articolul 142, literele k) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„k) pe pistele obligatorii pentru pietoni sau pentru pietoni şi biciclete ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare;

(…)

 1. n) pe trotuar, cu excepţia situaţiei în care administratorul drumului public a executat amenajări care respectă prevederile art. 144 alin. (2) şi (3);”.
 2. La articolul 144, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Administratorul drumului public poate amenaja pe anumite zone ale trotuarului, cu avizul poliţiei rutiere, spaţii destinate opririi sau staţionării vehiculelor, marcate şi semnalizate corespunzător. Amenajările se pot executa numai dacă:

 1. a) se respectă culoarul destinat circulaţiei pietonilor, stabilit potrivit normativelor în vigoare, care nu poate fi mai mic de 1 m lăţime;
 2. b) accesul vehiculelor în parcare se realizează din partea carosabilă;
 3. c) poziţionarea vehiculelor în parcare nu stânjeneşte circulaţia pe prima bandă sau pe pistele amenajate.”
 4. La articolul 144, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Nu se pot amenaja parcări pentru autovehicule, pe trotuar, la mai puţin de 10 m de intersecţii, staţii ale mijloacelor de transport în comun sau treceri pentru pietoni.”

 1. La articolul 161 alineatul (1), literele h), i), I), p) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„h) să transporte o altă persoană, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (11) şi a situaţiei când vehiculul este construit şi/sau echipat special pentru transportul altor persoane;

 1. i) să circule pe partea carosabilă în aceeaşi direcţie de mers, dacă există acostament practicabil;

(…)

 1. l) să circule fără îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 14 şi 15;

(…)

 1. p) să circule pe alte benzi decât cea de lângă bordură sau acostament, cu excepţia cazurilor în care, înainte de intersecţie, trebuie să se încadreze regulamentar în funcţie de direcţia de deplasare;
 2. r) să circule în interiorul localităţilor în care nu funcţionează iluminatul public, precum şi în afara localităţilor fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă;”.
 3. La articolul 161, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Copilul în vârstă de până la 7 ani poate fi transportat pe bicicletă, de către un adult, numai dacă vehiculul este prevăzut din construcţie cu un suport special sau dacă are montat un dispozitiv omologat.”

 1. La articolul 190, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Raportul de reţinere, permisul de conducere eliberat de o autoritate străină şi documentele reţinute se trimit poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române pentru a fi trimise autorităţilor emitente.”

 1. La articolul 196, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Dacă cea de-a doua faptă este una dintre cele prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poliţistul rutier eliberează titularului permisului o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie.”

 1. La articolul 198, alineatele (3) şi (4) se abrogă.
 2. Articolul 201 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 201. — Atunci când vehiculul este înmatriculat sau înregistrat într-un alt judeţ decât cel pe teritoriul căruia a fost constatată fapta ori este înmatriculat într-un alt stat, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare se trimit, după expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, serviciului poliţiei rutiere din judeţul care are în evidenţă vehiculul, autorităţii administraţiei publice locale emitente sau, după caz, autorităţii străine emitente.”

 1. La articolul 202, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 202. — (1) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de către serviciul poliţiei rutiere proprietarului sau utilizatorului vehiculului, la prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivelor pentru care s-a dispus măsura tehnico-administrativă.”

 1. La capitolul VII secţiunea a 2-a, după articolul 203 se introduce un nou paragraf, paragraful 4 „Ridicarea vehiculelor”, alcătuit din articolele 2031—2034, cu următorul cuprins:

„§ 4. Ridicarea vehiculelor

Art. 2031. — (1) Ridicarea vehiculului reprezintă măsura tehnico-administrativă pe care poliţistul rutier o poate dispune în una dintre situaţiile prevăzute la art. 143, când vehiculul staţionează neregulamentar pe partea carosabilă.

(2) Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public şi se realizează, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata a 24 de ore, de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administraţia publică locală.

(3) Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane.

(4) Nu se dispune ridicarea vehiculului aparţinând unei instituţii dintre cele prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară o acţiune de intervenţie sau misiune cu caracter de urgenţă.

(5) Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situaţia în care prezenţa unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.

Art. 2032. — (1) Ridicarea vehiculului se dispune, în scris, prin dispoziţie de ridicare.

(2) Dispoziţia de ridicare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:

 1. a) data, ora şi locul ridicării vehiculului;
 2. b) gradul profesional, numele şi prenumele poliţistului rutier care dispune măsura tehnico-administrativă, precum şi unitatea din care acesta face parte;
 3. c) indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcată;
 4. d) menţiuni privind înregistrarea foto sau video a staţionării vehiculului;
 5. e) menţiuni privind avarii vizibile pe vehicul;
 6. f) date privind numărul de înmatriculare/înregistrare şi marca vehiculului.

(3) Dispoziţia de ridicare se încheie în 3 exemplare, cu următoarea destinaţie: primul exemplar pentru emitent, al doilea exemplar pentru administratorul drumului public sau, după caz, pentru administraţia publică locală, iar al treilea exemplar pentru persoana care solicită restituirea vehiculului.

Art. 2033. — (1) Operaţiunile executate pentru ridicarea vehiculului constau în ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului.

(2) Transportul la locul de depozitare se realizează în condiţii care exclud deplasarea pe propriile roţi a vehiculului ridicat.

(3) Transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la iniţierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării şi este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz se suportă doar contravaloarea operaţiunii de ridicare.

(4) Depozitarea se face numai în spaţii corespunzătoare, special amenajate de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administraţia publică locală.

(5) Pe perioada depozitării, vehiculele ridicate se află în paza administratorului drumului public sau, după caz, a administraţiei publice locale.

(6) Administratorul drumului public sau, după caz, administraţia publică locală răspunde pentru eventualele avarii cauzate vehiculului ca urmare a efectuării operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare, în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 2034. — (1) Vehiculul ridicat se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent operaţiunii/operaţiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deţinerea legală a acestuia.

(2) În cazul în care a fost dispusă măsura tehnico-administrativă a unui vehicul aparţinând instituţiilor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşura o acţiune de intervenţie sau misiune cu caracter de urgenţă, restituirea se face cu titlu gratuit.

(3) Programul de restituire a vehiculelor depozitate în spaţiile special amenajate se asigură prin serviciu continuu, pe durata a 24 de ore.”

 1. La articolul 209, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 209. — (1) La cumulul a cel puţin 15 puncte de penalizare, serviciul poliţiei rutiere din judeţul care are în evidenţă conducătorul de autovehicul comunică acestuia, în scris, în termen de 10 zile de la data constatării ultimei contravenţii, hotărârea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, precum şi obligaţia de a se prezenta la sediul poliţiei rutiere, în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise, pentru a preda permisul de conducere.”

 1. Articolul 211 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 211. — În cazul în care titularului permisului de conducere i s-a interzis să ocupe o funcţie sau să exercite o profesie care are legătură cu dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie, potrivit art. 108 lit. c) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şeful serviciului poliţiei rutiere care funcţionează pe teritoriul de competenţă al autorităţii care a luat măsura de siguranţă dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie pe durata cât operează măsura de siguranţă.”

 1. La articolul 219, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie de către contravenient se efectuează de către serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă, în cazurile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. II. — Procedura privind ridicarea vehiculului, prevăzută de Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi de poliţistul local în situaţiile prevăzute la art. 7 lit. h) şi k) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. III. — Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Bucureşti, 15 decembrie 2016.

Nr. 965

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Sindicatul EUROPOL: Noile modificări ale Codului Rutier aplicabile din 2017

Distribuie

2 răspunsuri

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută