Trei proiecte pentru Comisia de Dialog Social la MAI

Luni, 02.11.2020, începând cu ora 09.00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, va avea loc ședința Comisiei de Dialog Social ce va avea pe ordinea de zi trei acte normative cu incidență asupra polițiștilor:

 • Proiectul hotărârii Guvernului pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin HG nr. 244/210;
 • Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne privind Dispoziția/ Ordinul de zi pe unitate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne privind stabilirea unor măsuri pentru angajarea de personal fără concurs, în condițiile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată

 

I. Pentru concediu paternal se au în vedere următoarele schimbări:

 1. definirea termenului de „unitate”, în sensul prevederilor art.3 alin. 1 din norme, ca instituție din sistemul de apărare, ordine publică  și securitate națională, pentru titularii dreptului la concediu paternal care nu sunt asigurați în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat,  respectiv polițiștii, cadrele militare, soldații și gradații profesioniști, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare;
 2. reglementarea sursei bugetare din care se acordă drepturile bănești, aferente concediului paternal, polițiștilor, cadrelor militare, soldaților și gradaților profesioniști, precum și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare;
 3. reglementarea sursei bugetare din care se acordă drepturile bănești, aferente concediului de lăuzie, tatălui (polițist, cadru militar, soldat și gradat profesionist sau funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare) copilului nou-născut, în situația decesului mamei în timpul nașterii sau în perioada concediului de lăuzie;

CITEȘTE AICI HG MODIFICARE CONCEDIU PATERNAL

CITEȘTE NORMELE DE APLICARE ALE HG PRIVIND CONCEDIU PATERNAL

II. Principalele aspecte ce vizează actul normativ sunt:

 • posibilitatea utilizării sistemelor informatice de management electronic al documentelor în procesul de redactare şi gestionare a Dispoziției de zi pe unitate, Ordinului de zi pe unitate și a Situației zilnice privind asigurarea continuității și dinamica personalului la nivelul conducerii MAI și șefilor unităților MAI;
 •  extinderea domeniului de aplicare a actului normativ şi în unitățile militare din cadrul MAI, în ceea ce privește modul de redactare şi gestionare a Ordinului de zi pe unitate;
 • stabilirea modalității de gestionare a Dispoziției de zi pe unitate și a Ordinului de zi pe unitate în situația în care acestea se regăsesc în Lista cuprinzând categoriile de informații clasificate elaborate la nivelul unităţii respective şi nu au fost declasificate la nivelul unităţii;
 •  stabilirea clară, prin introducerea unui capitol distinct în conținutul Dispoziției de zi pe unitate şi Ordinului de zi pe unitate, a modalității de consemnare a comunicărilor restante care nu au fost menționate în documentele elaborate în ultima zi lucrătoare;
 • reglementarea modalității de redactare și gestionare a Situației zilnice privind asigurarea continuității și dinamica personalului la nivelul conducerii MAI și șefilor unităților MAI;
 • clarificarea modului de difuzare a extraselor din Dispoziția de zi pe unitate și Ordinul de zi pe unitate;
 • abrogarea O.M.I. nr.382/2003 privind redactarea Dispoziției de unitate, cu modificările și completările ulterioare.

CITESTE AICI PROIECTUL DE ORDIN PRIVIND DZU

CITESTE AICI REFERATUL DE APROBARE A ORDINULUI

III. Principalele schimbări aduse de actul normativ privind angajările fără concurs sunt:

 1. pe durata instituirii stării de risc epidemiologic şi biologic este permisă angajarea temporară, fără concurs, a personalului medical în unităţile sanitare şi în cadrul direcţiilor de sănătate publică deficitare, iar a profesioniştilor în domeniul situaţiilor de urgenţă în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi al unităţilor subordonate acestuia;
 2. instituţiile şi autorităţile publice pot angaja personal fără concurs, în funcţie de nevoile determinate de prevenirea şi combaterea situaţiei care a generat starea de alertă şi exclusiv pentru activităţi legate de aceasta, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă.
 3. angajarea de personal fără concurs, în condițiile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 136/2020, se aprobă de către ministrul afacerilor interne, la propunerea directorului Direcției Medicale ori, după caz, a inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, iar comisiile desemnate în vederea fundamentării deciziei privind încadrarea postului se stabilesc de către șefii unităților Ministerului Afacerilor Interne care au calitatea de ordonator de credite. Pentru Direcția Medicală, comisiile se stabilesc de ministrul afacerilor interne.

CITESTE AICI PROIECT ORDIN ANGAJĂRI FĂRĂ CONCURS

CITESTE AICI REFERATUL DE APROBARE A ORDINULUI

Dacă aveți propuneri cu privire la îmbunătățirea cadrului legislativ privind cele trei acte normative, vă rugăm să ni le trimiteți până cel târziu pe data de 01.11.2020 pe adresa de email sindicateuropol@gmail.com pentru a fi susținute în cadrul Ședinței de Dialog Social de luni.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Trei proiecte pentru Comisia de Dialog Social la MAI

Distribuie

Un răspuns

 1. Daca tot va duceti, pe 2 noiembrie, la Comisia de Dialog social ar trebui intrebat Ministrul de Interne si mai ales conducerea Directiei Generale Financiara de ce celor pensionati incepind cu august 2020, dupa emiterea normelor de aplicare a oug 75/2020, nu li se mai adauga la calculul pensiei sporurile aferente prevazute in oug mai sus mentionata.Ba mai mult celor pensionati in cauza si ale caror dosare de pensionare AU FOST DEJA TRIMISE la Casa sectoriala de pensii Mai li se cere sa se prezinte la fostul loc de munca ca sa semneze o noua fisa de pensionare cu un CUANTUM MAI MIC al pensiei fara aceste sporuri pe motiv ca le va face, ulterior, Casa sectoriala de pensii Mai ceea ceea ce e fals din moment ce calculul se face pe perioada lucrata si nu ajustari ale inflatiei sau alte asemenea care apar ulterior pensionarii.

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută