Tematica si bibilografia pentru concursurile de încadrare directă la Poliția de Frontieră

Vă punem la dispoziție tematica și bibliografia pentru concursul de ocupare, cu încadrare din sursă externă, a celor 192 funcții vacante de la Poliția de Frontieră. Proba scrisă se va desfășura în data de 23.10.2021 și va consta într-un chestionar de tip grilă cu întrebări din legislația de mai jos. Bibliografia este formată din 32 de acte normative pe care candidații vor trebui să le parcurgă pentru a putea răspunde celor 17 subiecte ale tematicii.

I. TEMATICA:

1. Reglementări privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne;

2. Organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române;

3. Reglementări privind frontiera de stat a României;

4. Statutul polițistului. Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți. Recompense, răspunderea juridică și sancțiuni;

5. Protecția informațiilor secrete de stat și de serviciu;

6. Azilul în România. Procedura la frontieră;

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal și liberul acces la informațiile de interes public;

8. Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat Regimul măsurilor de siguranță – confiscarea specială și confiscarea extinsă;

9. Reglementări în domeniul procesual penal: Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale; Acțiunea penală în procesul penal; Participanții în procesul penal; Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii; Măsurile preventive și alte măsuri procesuale; Acte procesuale și procedurale comune. Urmărirea penală;

10. Regimul străinilor în România;

11. Reglementări ale UniuniiEuropene privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane;

12. Sistemul de Informații Schengen;

13. Regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate;

14. Regimul liberei circulații pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene;

15. Vizele eliberate la frontierele externe;

16. Sisteme informatice europene de scară largă (Sistemul de intrare/ieșire – EES; Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile – ETIAS);

17. Regimul juridic al contravențiilor în România;

 

II. BIBLIOGRAFIA:

  1. – O.U.G. nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne; (VEZI DOCUMENTUL AICI)
  2. – O.U.G. nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române;(VEZI DOCUMENTUL AICI)
  3. – O.U.G. nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României; (VEZI DOCUMENTUL AICI)
  4. – Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României aprobate prin H.G. nr. 445/2002; (VEZI DOCUMENTUL AICI)
  5. Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului; (VEZI DOCUMENTUL AICI)
  6. – Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecția informațiilor clasificate;(VEZI DOCUMENTUL AICI)
  7. – H.G. nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România – Anexa, Capitolul 1 – Dispoziții generale, Capitolul 2 – Clasificarea și declasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție specifice claselor și nivelurilor de secretizare, Capitolul 3 – Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate, Capitolul 4 – Protecția informațiilor secrete de stat, Capitolul 5 – Condiții de fotografiere, filmare, cartografiere și executarea unor lucrări de arte plastice, în obiective sau locuri care prezintă importanță deosebită pentru protecția informațiilor secrete de stat;(VEZI DOCUMENTUL AICI)
  8. – H.G. nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu;(VEZI DOCUMENTUL AICI)
  9. – Legea nr. 122 din 04 mai 2006 privind azilul în România;(VEZI DOCUMENTUL AICI)
  10. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România aprobate prin H.G. nr. 1251 din 13 septembrie 2006;(VEZI DOCUMENTUL AICI)
  11. – Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);(VEZI DOCUMENTUL AICI)
  12. – Legea nr. 363 din 28.12.2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterea infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță precum și privind libera circulație a acestor date.(VEZI DOCUMENTUL AICI)
  13. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;(VEZI DOCUMENTUL AICI)
  14. Codul Penal, Legea nr. 286/2009;(VEZI DOCUMENTUL AICI)
  15. – Codul de Procedură Penală, Legea nr. 135/2010;(VEZI DOCUMENTUL AICI)
  16. – O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România;(VEZI DOCUMENTUL AICI)
  17. – Regulamentul UE nr. 399 din 09.03.2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierei de către persoane (Codul Frontierelor Schengen);(VEZI DOCUMENTUL AICI)
  18. Decizia (UE) nr. 565/2014 de introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoașterea unilaterală de către Bulgaria, Croația, Cipru și România a anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele naționale ale acestora pentru tranzitul sau șederea preconizată pe teritoriul lor pentru o perioadă care nu depășește 90 de zile în orice perioada de 180 de zile și de abrogare a Deciziilor nr. 895/2006/CE și nr. 582/2008/CE;(VEZI DOCUMENTUL AICI)
  19. – Regulamentul (UE) nr. 1806/14.11.2018 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație;(VEZI DOCUMENTUL AICI)
  20. -Legea nr. 141 din 12.07.2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen;(VEZI DOCUMENTUL AICI)
  21. -O.M.A.I. nr. 212 din 23.09.2010 privind procedurile de lucru pentru activitățile autorităților naționale competente din cadrul M.A.I. aferente semnalărilor S.I.N.S. și S.I.S;(VEZI DOCUMENTUL AICI)
  22. – Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea SIS II;(VEZI DOCUMENTUL AICI)
  23. -Regulamentul (UE) 1861/2018 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a  Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și de modificare și abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006;(VEZI DOCUMENTUL AICI)
  24. -Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate;(VEZI DOCUMENTUL AICI)
  25. Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, aprobate prin H.G. nr. 94/2006;(VEZI DOCUMENTUL AICI)
  26. O.U.G. nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene;(VEZI DOCUMENTUL AICI)
  27. Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene aprobate prin H.G. nr. 1864/2006;(VEZI DOCUMENTUL AICI)
  28. -Regulamentul (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize);(VEZI DOCUMENTUL AICI)
  29. -Regulamentul (UE) 2225/2017 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește utilizarea Sistemului de intrare/ieșire;(VEZI DOCUMENTUL AICI)
  30. -Regulamentul (UE) 2226/2017 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/2011; (VEZI DOCUMENTUL AICI)
  31. -Regulamentul (UE) 1240/2018 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 și (UE) 2017/2226; (VEZI DOCUMENTUL AICI)
  32. -O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor în România. (VEZI DOCUMENTUL AICI)

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Tematica si bibilografia pentru concursurile de încadrare directă la Poliția de Frontieră

Distribuie

6 răspunsuri

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută