Subfinanțarea Poliției-atentat la siguranța cetățenilor, o spune Avocatul Poporului

Având în vedere situațiile intens mediatizate referitoare la condițiile precare de muncă a polițiștilor, a lipsei unor echipamente de lucru corespunzătoare, precum și deficitul de personal existent la nivelul Ministerului Afacerilor Interne care a atins cote alarmante, instituția neputând să asigure un climat optim de siguranță publică pentru cetățeni, Avocatul Poporului, în baza atribuțiilor ce-i revin s-a sesizat cu privire la aceste neajunsuri, procedând la investigarea și evaluarea cauzelor generatoare.

Astfel, au fost efectuate verificări pe segmentele ce țin de resursa umană, dotarea logistică, atât în mediul rural cât și în cel urban, constatările fiind de-a dreptul dezastruoase. Raportându-ne la deficitul de personal, specialiștii Avocatului Poporului au stabilit că lipsa unui număr considerabil de polițiști afectează în mod deosebit activitatea de cercetare penală întrucât la acest moment polițiștii sunt copleșiți de numărul mare de dosare penale.

Cu privire la mediul rural, lipsa de personal afectează întreaga activitate a unităților de poliție, neputând fi asigurată continuitatea serviciului polițienesc, iar asta pentru că schemele de personal sunt subdmensionate, nu există o ancorare în realitatea curentă în ceea ce privește evoluția fenomenului infracțional, dezvoltarea infrastructurii rutiere, evoluția demografică , iar plecările din sistem ale polițiștilor cu experiență au condus la imposibilitatea asigurării instruirii practice a personalului nou angajat, aspecte care afectează calitatea activității polițienești.

În ceea ce privește dotarea logistică, specialiștii Avocatului Poporului au stabilit că unele sedii ale unităților de poliție din mediul urban se află în stare avansată de degradare, iar lipsa grupurilor sanitare și a apei curente reprezintă o “normalitate” la nivelul posturilor de poliție unde încălzirea birourilor se face în continuare cu lemne pe care polițiștii sunt nevoiți să le spargă în fundul curții. O altă anomalie identificată este reprezentată de faptul că nu tuturor polițiștilor le-a fost înlocuit armamentul învechit din dotare, nu toți au primit veste anti-glonț și anti-înjunghiere, releele de amplificare sunt insuficiente aspect care generează lipsa de semnal pentru stațiile de emisie-recepție etc.

La nivelul tuturor inspectoratelor de poliție județene din țară cât și la nivelul Poliției Capitalei au fost identificate probleme majore referitoare la lipsa acută de personal, procentul posturilor vacante, conform schemei deja subdimensionate comparativ cu nevoia reală de cadre, fiind cuprins între 15% și 20%, deficit care se răsfrânge în mod automat asupra calității serviciului polițienesc, modului de executare a atribuțiilor de serviciu, incapacitatea instituției de a acoperi în mod corespunzător zonele și mediile ce favorizează manifestările fenomenului infracțional.

Concluziile Avocatului Poporului au relevat faptul că Poliția Română se confruntă cu un deficit de personal enorm și cu subdimensionarea unităților de poliție aspecte ce afectează activitatea de relații cu publicul și de menținere a ordinii și siguranței publice la un nivel optim. De asemenea, conform concluziilor, deficitul de personal intervine de cele mai multe ori din cauze obiective cum ar fi pensionările, mutări sau detașări, mai ales că numărul solicitărilor de mutare în județele de domiciliu este mare, majoritatea polițiștilor provenind din alte zone ale țării, dorind să se întoarcă aproape de casă și familie.

Schemele de personal subdimensionate pentru nevoile județelor, efectivele secțiilor rurale insuficiente și împărțite între mai multe localități în același timp, creează premisele realizării cu dificultate a atribuțiilor conferite de legislația în vigoare, mecanismele de școlarizare existente la nivelul instituțiilor de învățământ ale MAI, chiar și după mărirea la maxim a capacității de școlarizare, nu permit reducerea actualului deficit de resurse umane.

În baza concluziilor desprinse, cu ocazia întocmirii Raportului special, Avocatul Poporului a elaborat următoarele propuneri:

  • Majorarea perioadei de timp în care să opereze interdicția de modificare a raporturilor de serviciu pentru o perioadă mai mare, de până la 5 ani, care să fie aplicabilă inclusiv absolvenților instituțiilor de învățământ din MAI numiți în prima funcție, persoanelor încadrate direct  în calitate de specialiști, cât și ofițerilor care provin din rândul agenților de poliție;
  • Înființarea unei școli de agenți de poliție într-unul dintre județele din Moldova și creșterea cifrei de școlarizare;
  • Suplimentarea funcțiilor de agenți din structurile de ordine publică prin creșterea numărului de polițiști operativi raportat la numărul de locuitori;
  • Sprijinirea MAI printr-o legislație adecvată care să permită atingerea unui nivel maxim de eficiență și dezvoltare, în special în ceea ce privește sporirea numerică a corpului polițienesc;
  • Instruirea corespunzătoare a polițiștilor, mai ales în ceea ce privește interacțiunea cu cetățenii, în special cu minorii;
  • Dotarea logistică adecvată, respectiv achiziționarea de echipamente și asigurarea unor spații adecvate funcționării unităților de poliție;
  • efectuarea de demersuri pentru ocuparea prin concurs a posturilor de conducere care în prezent sunt neocupate ori sunt ocupate de persoane împuternicite.

 

Din câte se poate observa, problema împuternicirilor pe funcțiile de conducere existente la nivelul structurilor subordonate MAI nu a fost tratată cu atenția cuvenită având în vedere că este una din cauzele generatoare ale politicilor dezastruoase de resurse umane, organizării instituționale neperformante, dar și a pregătirii profesională care se realizează în mod precar sau deloc.

De asemenea, nu putem trece cu vederea propunerea referitoare la introducerea interdicției de modificare a raporturilor de serviciu pentru o perioadă de până la 5 ani,  întrucât aceasta nu reprezintă altceva decât o soluție de compromis, având efect doar pe termen scurt și care nu va rezolva cu adevărat problema deficitului de personal, organizația noastră propunând conducerii MAI ca recrutarea candidaților să se realizeze pe județe, în funcție de nevoia reală de personal a fiecărui inspectorat de poliție în parte.

CONSULTĂ AICI RAPORTUL SPECIAL AL AVOCATULUI POPORULUI

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Subfinanțarea Poliției-atentat la siguranța cetățenilor, o spune Avocatul Poporului

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută