Studenții și elevii din școlile MAI se pot pregăti în străinătate

Deși traversăm o perioadă în care polițiștii sunt antagonizați pe principiul că nu își fac datoria în anumite situații așa cum este de dorit într-un stat civilizat, puțini dintre formatorii de opinie și alți reprezentanți ai societății civile cunosc că adevărata problemă nu este la nivelul calității umane a angajaților MAI ci în modul în care cei aflați la conducerea instituției gestionează programele de pregătire profesională, precum și vidul legislativ care nu mai sunt de la o vreme  printre preocupările miniștrilor sau a celor ce reprezintă efectiv Guvernul României.

Această lipsă de implicare și asumare a unui proces de reformă instituțională a făcut ca de ani buni, România să nu mai poată realiza cu statele UE sau alte state terțe, schimburi de elevi și studenți din cadrul instituțiilor de învățământ ale MAI pentru stagii de pregătire sau schimburi de experiență organizate pe bază de reciprocitate între instituțiile partenere, în ciuda acordurilor de cooperare internațională încheiate anterior.

Astfel, deși ne dorim a fi o instituție performantă, factorii decidenți au avut preocupări mult mai importante, cum ar fi conferințe de presă siropoase în care se lăudau cu rezultatele activității celor ce acționau în stradă, rezumându-se la a prezenta opiniei publice sutele de amenzi  aplicate și miile de persoane legitimate, în ciuda faptului că polițiștii au desfășurat activități cu mult mai importante prin care au salvat vieți omenești, respectiv: dezamorsarea unor conflicte, prinderea în flagrant a diverșilor hoți sau tâlhari, evacuarea unor persoane aflate în imobile incendiate, etc.

În același registru, pe fondul adoptării unor preocupări irelevante care în fapt nu pot să conducă la atingerea unor standarde de performanță, regăsim și situația elevilor și studenților din instituțiile de învățământ ale MAI, care nu au putut participa de-a-lungul timpului la schimburi de experiență ori stagii de pregătire pentru că legislația nu permitea acest lucru.

Impasul pentru desfășurarea unor astfel de activități, deși Chiar Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” este membră a unora dintre cele mai importante asociaţii şi structuri europene cum ar fi: Asociația Europeană a Colegiilor de Poliție – AEPC, Colegiul European de Poliţie – CEPOL, Colegiul European de Securitate şi Apărare – CESA și International Law Students Association, a fost reprezentat chiar de lipsa de claritate a legislației românești, după cum urmează:

-HG nr. 1292/2003 conține reglementări referitoare la drepturile de transport pentru poliţişti, elevii şi studenţii din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor pe timpul deplasării pe teritoriul României în interes de serviciu, al delegării, detaşării sau în alte situaţii;

-Art. 10 alin. (1) din H.G. nr. 1292/2003 prevede că poliţiştii care se deplasează în străinătate în interes de serviciu
beneficiază de drepturi de transport în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute pentru salariaţii din unităţile bugetare, în această situație fiind aplicabile prevederile H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, actul normativ nefăcând referire la situația elevilor și a studenților;

-Art. 17 alin. (1) din OUG nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne prevede că personalul M.A.I. se compune din: funcţionari publici, poliţişti – funcţionari publici cu statut special, cadre militare în activitate, personal contractual, precum şi soldaţi şi gradaţi voluntari.

În concluzie, elevii și studenții înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. nu fac parte din personalul M.A.I., neavând stabilite raporturi de serviciu/de muncă cu instituţia, astfel că prevederile H.G. nr. 518/1995 nu sunt incidente acestor categorii de persoane.

Pentru eliminarea acestui impediment legislativ, pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne a fost pus în Transparență decizională Proiectul Legii privind participarea studenților și a elevilor din instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activități din străinătate, care vine să reglementeze participarea elevilor și studenților la stagii de pregătire sau schimburi de experiență în cadrul instituțiilor omoloage din străinătate.

Proiectul de act normativ prevede că studenții înmatriculați la programele de studii universitare de licență
pentru formarea inițială a ofițerilor, organizate de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, la forma de învățământ cu frecvență și elevii înmatriculați la școlile pentru formarea inițială a subofițerilor/agenților de poliție
ce funcționează în cadrul Ministerului Afacerilor Interne se pot deplasa în străinătate în vederea participării la
conferințe științifice sau de specialitate, stagii de pregătire sau schimb de experiență/documentare.

Referitor la deplasarea și participarea efectivă la aceste activități, acestea vor fi realizate cu o condiție, respectiv cea a neafectării planului de învățământ în baza documentelor de cooperare internațională încheiate la nivel de stat,
guvernamental sau departamental, în domeniile de competență ale MAI sau a invitațiilor primite de la instituții de profil din străinătate.

Pe durata deplasării în străinătate și participării la aceste activități, studenții și elevii beneficiază de drepturi de cazare, diurnă și transport, în aceleași condiții cu cele de care beneficiază personalul Ministerului Afacerilor Interne, potrivit prevederilor HG nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

CONSULTĂ AICI PROIECTUL DE LEGE!

CONSULTĂ AICI NOTA DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI DE LEGE!

Dacă aveți propuneri și observații cu privire la acest proiect de act normativ, așteptăm să ni le transmiteți pe adresa de e-mail sindicateuropol@gmail.com.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Studenții și elevii din școlile MAI se pot pregăti în străinătate

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută