Statutul polițistului ”ciuruit” de CCR

În ședința de astăzi, Curtea Constituțională a României  a admis cu unanimitate de voturi excepția de neconstituționalitate și a constatat că este neconstituțională sintagma „nu este cercetat disciplinar” din cuprinsul dispozițiilor art. 27  ind. 45 lit. b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului. 

În fapt, conform prevederilor actului normativ, ”Agentul de poliție care a absolvit studii superioare poate participa la concursul pentru ocuparea unui post de execuție vacant de ofițer, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  1. este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
  2. nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare;
  3. nu este pus la dispoziție ori suspendat din funcție în condițiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) și h);
  4. a obținut calificativul de cel puțin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu”

Curtea Constituțională a reținut că sintagma ”nu este cercetat disciplinar” din cuprinsul dispozițiilor legale analizate instituie o condiție de natură să afecteze egalitatea de șanse a agentului de poliție, funcționar public cu statut special de a participa la ocuparea unui post de execuție vacant de ofițer.

Totodată, CCR apreciază că această condiție, de participare la concursurile pentru ocuparea unui post vacant de execuție de ofițer de poliție, care ține efectiv de exercitarea raportului său de serviciu, nu este nici necesară și nici proporțională cu scopul urmărit, aducând astfel atingere dispozițiilor are. 16 alin. 3 coroborate cu cele ale are. 41 din Constituția României. Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de către Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această prevedere din actul normativ declarată neconstituțională își va înceta efectele în termen de 45 zile de la data publicării Deciziei, dacă Parlamentul  sau Guvernul nu pun în acord prevederile declarate neconstituționale cu dispozițiile Constituției, perioadă în care dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate.

Putem concluziona că la acest moment s-a făcut dreptate pentru agenții de poliție care se află în curs de cercetare disciplinară și doresc să candideze pentru ocuparea, prin concurs, a unei funcții vacante de ofițer, iar în subsidiar constatăm că Ministerul Afacerilor Interne nu a avut nicio inițiativă în acest sens de mai bine de 20 de ani, perioadă în care nu a depus diligențe astfel încât paleta de candidați pentru ocuparea acestor funcții să fie cât mai largă, bă chiar dimpotrivă, a legitimat metehnele comuniste prin care șefii  dispuneau declanșarea cercetării disciplinare, fără motive întemeiate, față de polițiștii incomozi, blocându-le astfel evoluția în carieră.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului EUROPOL

Sindicatul EUROPOL: Statutul polițistului ”ciuruit” de CCR

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută