Starea de urgență! Iată consecințele pentru polițiști

În cursul zilei de azi a fost publicat Decretul Președintelui României privind instituirea stării de urgență în România. Conținutul acestuia produce impact în toate domeniile și afectează mai multe drepturi și măsuri de protecție socială ale polițiștilor.

Prima consecință se referă la excepția de la Legea 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, stabilită prin Decret și interzice dreptul polițiștilor – părinți să beneficieze de zile libere pentru a sta cu copilul/copiii acasă pe perioada suspendării cursurilor instituțiilor de învățământ.

Astfel, polițiștii – părinții vor putea doar să acceseze cuantumul indemnizației de 75%  din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, conform art. 3 alin. (1) din Legea 19/2020 „Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.” 

În termeni reali, vorbim despre o sumă ce se poate situa între 150 lei – 200 lei net, pentru fiecare zi în care cursurile școlii vor fi suspendate. Procentul de 75% este aplicat la salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu poate depăși baza de calcul reprezentată de salariul mediu brut care este de 5429 lei. Pe baza interpretărilor noastre, această indemnizație se acordă în sumă brută, fără să se aplice contribuții sociale și impozit pe venit. Această indemnizație va putea fi folosită de exemplu, pentru plata unei persoane care să aibă grijă de copil/copii.

O altă prevedere cu impact asupra polițiștilor este suspendarea plafonului maxim de ore suplimentare impus de lege ca măsură de protecție. Este vorba despre cuantumul de 180 de ore suplimentare pe care le putea realiza polițistul într-un an sau maxim 360 de ore suplimentare, cu acordul sindicatului. Prin această măsură polițistul va putea fi planificat în serviciu chiar 400 de ore/lună, dacă luăm în considerare situația extremă în care i se va acorda timp liber doar pentru a dormi între două zile de muncă.

În acest sens, Decretul Președintelui elimină și plafonul de 3% în limita căruia se puteau plăti ore suplimentare: „Art. 53În perioada stării de urgență, drepturile prevăzute la art. 35 alin. (2) – (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, se acordă fără a se ține cont de obligativitatea încadrării în limita de 3% prevăzută la alin. (4) și (5) ale aceluiași articol și fără a ține cont de plafonul maxim de ore anual stabilit la alin. (6) al aceluiași articol.

Nu în ultimul rând, o altă măsură de impact, prevăzută de art. 6 din Anexa Decretului, cu caracter de noutate, se referă posibilitatea instituțiilor sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională de a angaja fără concurs, pe durată determinată de 6 luni, personal din sursă externă sau cadre care au trecut în rezervă.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului EUROPOL

 

Sindicatul EUROPOL: Starea de urgență! Iată consecințele pentru polițiști

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută