Solicităm negocierea acordului/contractului colectiv la nivelul MAI

Odată cu ridicarea stării de alertă, valabilitatea acordurilor/contractelor colective de muncă se prelungește cu încă  90 de zile, iar părțile  au obligația inițierii negocierii colective în termen de 45 de zile de la încetarea acestei stări. Acordul colectiv pentru polițiști a expirat din data de 05.04.2020, însă a produs efecte în continuare datorită  decretării stării de urgență și alertă. Am solicitat Ministerului Afacerilor Interne inițierea negocierii colective pentru:

 • Acordul colectiv privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special – polițiști din Ministerul Afacerilor Interne (pentru polițiști);
 • Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unități din Ministerul Afacerilor Interne (pentru personalul contractual) ;

Prin contractele/acordurile colective de muncă încheiate în sectorul bugetar nu pot fi negociate sau incluse clauze referitoare la drepturi în bani și în natură  și se încheie pe o perioadă determinată, care nu poate fi mai mică de 12 luni și mai mare de 24 de luni.

Contractele/acordurile colective de muncă  pot cuprinde dispoziții referitoare la: 

 • Părțile contractuale, angajatorul si salariații, prin reprezentanții lor;
 • Dispoziții generale care privesc durata contractului si obligativitatea respectării sale;
 • Informații despre încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractului individual de munca;
 • Condiții de munca;
 • Informații despre protecția muncii;
 • Informații despre programul de lucru, timpul de odihna și zilele libere potrivit legislației in vigoare;
 • Formarea si perfecționarea profesionala;
 • Alte masuri de protecție, in afara celor prevăzute de art. 10 și art. 11 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social pentru cei aleși in organele de conducere ale organizațiilor sindicale, în condițiile legii;
 • Dispoziții finale.

Încheierea contractului/acordului colectiv de munca este importanta mai ales din prisma promovării unor relații de munca echitabile.  Documentul are in vedere drepturile si îndatoririle angajatorului si ale salariaților. Mai mult, întocmirea sa asigura menținerea securității sociale a salariaților, iar aducerea sa la cunoștință tuturor angajaților contribuie la limitarea conflictelor de muncă.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului EUROPOL

 

Sindicatul EUROPOL: Solicităm negocierea acordului/contractului colectiv la nivelul MAI

Distribuie

Un răspuns

 1. Bună ziua! De ce polițiștii au gratuitate pe mijloacele de transport în comun la suprafață și personalul contractual NU!

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută