Și polițiștii beneficiază de deducerea personală suplimentară de 100 lei/copil

Conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și polițiștii au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcţia de bază (nu se aplică impozit pe acea sumă).

În cazul polițiștilor, înainte de a fi aplicat impozitul de 10% pe venitul din salariu, se scad aceste deduceri care nu sunt supuse impozitării, astfel:

 1. deducerea personală acordată pentru luna respectivă;

      2.  cotizația sindicală plătită în luna respectivă;

       3. contribuțiile la fondurile de pensii facultative  și cele la scheme de pensii facultative;

      4. primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro.

 1. Deducerea personală este formată din :

a) deducerea personală de bază;

b)deducerea personală suplimentară ;

Din acest an, ca urmare a efectelor OUG nr. 116/2022, părinții salariați primesc o deducere personală suplimentară de 100 de lei pentru fiecare copil înscris la școală, grădiniță sau creșă, indiferent de nivelul veniturilor.

Deducerea personală suplimentară se acordă astfel:

a) 15% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul prevăzut la alin. 3;

b) 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui* care realizează venituri din salariiindiferent de nivelul acestora.
* părinte= inclusiv adoptatorul, persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției, persoana care are în plasament copilul sau în tutelă, persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
În situația în care copilul este întreținut de ambii părinți, atunci deducerea personală suplimentară se acordă unuia dintre părinți. Părintele trebuie să prezinte documentul care să ateste înscrierea copilului într-o unitate de învățământ și o declarație pe propria răspundere.
Pentru a beneficia de această deducere personală suplimentară, trebuie depuse următoarele documente la secretariatul unității, care le va transmite structurilor financiare, până la data de 03.02.2023:
 •   documente care atestă înscrierea copilului într-o unitate de învățământ ( adeverință emisă de unitatea de învățământ sau copie după carnetul de elev vizat pe anul 2023);
 •  declarația părintelui beneficiar de deducerea personală suplimentară din care să reiasă că este unicul beneficiar, respectiv că celălalt părinte  nu beneficiază de această deducere;
 • copie certificat naștere copil;
 • copie carte identitate contribuabil

Având în vedere că în spațiul public s-a creat confuzia că în cazul unui copil sau doi, prin această deducere suplimentară, venitul va crește cu 100-200 lei pe lună, menționăm faptul că  prin această facilitate, pentru acei 100 sau 200 lei în funcție de numărul de copii, nu se va aplica impozitul de 10%.Ce înseamnă asta, o familie cu doi copii va avea timp de 12 luni  neimpozitarea sumei de 200 lei x 12 luni, adică a 2400 lei, ceea ce rezultă suma de 240/ an în plus.

Suplimentar acestor precizări, toți polițiștii și personalul civil trebuie să completeze declarația contribuabilului pentru anul 2023, indiferent dacă au sau nu persoane în întreținere.  (DOWNLOAD Declarația contribuabilului

Persoanele aflate în întreținere pot fi:

 • soțul/soția;
 • copiii;
 • alți membri de familie (rudele contribuabilului, rudele soției până la gr. al II-lea.

Cei care și-au trecut ca și coasigurați soțul/soția, sau părinții fără venituri proprii pe declarația de asigurare la Casa OPSNAJ, trebuie să reînnoiască dosarul de deducere pentru a putea beneficia în anul 2023 de exceptarea de la plata contribuțiilor  de asigurări sociale sau de sănătate.  Totodată, declarația contribuabilului se actualizează în termen de 15 zile ori de câte ori apar modificări față de declarația inițială

Declarația contribuabilului va fi însoțită de :

 • copie carte identitate;
 • copie certificat naștere a persoanelor aflate în întreținere;
 • copie certificat căsătorie, după caz;
 • adeverință de la serviciu soț/soție din care să reiasă că nu beneficiază de deducerea personală respectivă;
 • declarație pe propria răspundere soț/soție în cazul în care aceștia nu beneficiază de venituri din salarii
 • declarația pe pe propria răspundere a persoanelor aflate în întreținere, din care să reiasă că nu au venituri mai mari de 600 lei;
 • declarație de la primărie din care să reiasă că persoana aflată în întreținere nu  realizează venituri, cât și suprafețele de teren  cu care e înregistrat;
 • adeverință emisă de ANAF precum că persoana aflată în întreținere nu realizează venituri;
 • în cazul copiilor peste 18 ani, adeverință de la unitatea de învățământ precum că  urmează cursurile  anului școlar 2022-2-023;
 • alte documente justificative(cupon pensie, hotărâri judecătorești);

DOWNLOAD Declaratia pe propria răspundere a persoanei aflate în întreținerea contribuabilului

DOWNLOAD Declarația contribuabilului

 

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului EUROPOL

Sindicatul EUROPOL: Și polițiștii beneficiază de deducerea personală suplimentară de 100 lei/copil

Distribuie

Un răspuns

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută