Secrete de stat plătite cu 25%

La data de 30 iunie 2020, Plenul Camerei Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat cu 184 de voturi pentru, 93 contra și 14 abțineri, un proiect de lege pentru modificarea și Anexei nr.VI a Legii-cadru nr.153/2017  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Proiectul prevede introducerea unui nou spor în legea salarizării unitare, astfel:

După articolul 15 din Anexa nr. VI a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice se introduce articolul 15cu următorul conținut:

Art.151. – (1) Personalul militar, poliţiştii, poliţiştii de penitenciare, precum şi personalul civil din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională care ocupă o funcţie cu acces la informaţii clasificate din clasa secret de stat beneficiază de un spor la salariul de bază/solda de funcţie de până la 25%, în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(2) Categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului prevăzut la alin.(1) se stabilesc în funcţie de locul de muncă şi certificatul/avizul de securitate deţinut, obţinut potrivit legii, precum şi de nivelul de secretizare al informaţiilor la care persoana are acces.

(3) Sporul prevăzut la alin.(1) şi indemnizaţia prevăzută la art.18 nu se pot acorda cumulat aceleiaşi persoane.

Așadar, polițiștii care ocupă funcții conform cărora au acces la informații clasificate din clasa „secret de stat”, vor putea beneficia de un spor al salariului de bază/solda de funcție de până la 25%, în condițiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite, respectiv MAI.

Proiectul de lege prevede faptul că acest spor nu va fi acordat în mod cumulat personalului care beneficiază deja, conform art.18 din Anexa nr.VI a legii salarizării, de o indemnizație cuprinsă între 15-20% din solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază, care lucrează cu cifrul de stat.

Conform prevederilor Hotărârii nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România,  informațiile secrete de stat sunt acele informații a căror divulgare poate prejudicia siguranța națională și apărarea țării, care, în funcție de importanța valorilor protejate sunt incluse în următoarele niveluri de secretizare prevăzute de lege:

-strict secret de importanță deosebită;

-strict secret;

-secret.

În concluzie, polițiștii care gestionează astfel de informații vor beneficia de un spor de până la 25% prin raportare la cele 3 niveluri de secretizare care sunt prevăzute în art. 4 alin. (2) din Hotărârea nr. 585/2002, cuantumul pentru fiecare nivel în parte urmând a fi stabilit prin ordin de ministru.

La acest moment proiectul a fost depus la Secretarul general în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională.

Vă vom ține la curent în ceea ce privește cursul acestui act normativ.

Puteți descărca proiectul de lege aici.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Secrete de stat plătite cu 25%

Distribuie

0 răspunsuri

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută

Platforma noastră utilizează cookies strict necesare. Acestea sunt esențiale pentru funcționarea platformei și nu pot fi dezactivate în sistemele noastre.