Se stabilesc majorările pentru misiuni speciale și lucrări de excepție

Ca de fiecare dată, din 6 în 6 luni, conducerile unităților sunt puse în fața momentului adevărului. Este vorba de momentul în care trebuie să identifice și să acorde o majorare pentru următoarele 6 luni, într-un cuantum începând de la de 30 până la 50% din salariul de funcție deținut în luna decembrie 2009, pentru a recompensa activitatea celor mai buni polițiști. Acest drept este stabilit în cuprinsul Anexei VI a Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și se acordă în medie la 2% din personal.

Art. 15

(1)Pentru personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care execută lucrări de excepţie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, se acordă o majorare de până la 50% calculată la solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază.

(2)Dreptul prevăzut la alin. (1) poate fi acordat pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare, în limita a 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor, soldelor de comandă/salariilor de comandă şi a indemnizaţiilor de încadrare, cumulat pe total buget, pentru fiecare ordonator principal de credite.

(3)Condiţiile de acordare a dreptului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Cu toate că această majorare ar trebui acordată, într-adevăr pentru merite deosebite, pentru situații în care polițiștii și-au pus în pericol viața sau pentru acei colegi care au înregistrat rezultate marcante în activitatea lor, nu a existat an în care să nu avem pe lista acestor „premii”, secretare de inspector șef, personal de la popotă, fini/afini/rude, șefi care nu ies din birouri sau alte persoane ale căror rezultate profesionale au lăsat mult de dorit ori despre care nu a auzit nimeni până la momentul în care s-au dezbătut beneficiarii, iar această tendință este și anul acesta.

În ceea ce privește elementele care stau la baza acordării acestor majorări, dacă la Ministerul Afacerilor Interne acestea au fost clasificate ca fiind secret de serviciu printr-un Ordin de ministru S/7/2018, la colegii de la penitenciare condițiile de acordare au fost stabilite prin norme publice reprezentate de ORDINUL nr. 2.415/C din 11 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației penitenciare.

Art. 29
Sunt considerate lucrări de excepţie:
a) cele efectuate în vederea realizării unor obiective cu impact ridicat asupra organizării şi funcţionării structurilor din sistemul ministraţiei penitenciare;

b) cele care impun efectuarea unor activităţi cu un grad ridicat de răspundere sau specializare;
c) cele care presupun o documentare complexă sau gestionarea unui volum mare de informaţii;
d) cele care contribuie la identificarea, obţinerea sau creşterea veniturilor.
Art. 30
Sunt considerate misiuni speciale:
a) activităţile directe desfăşurate cu persoanele arestate preventiv sau condamnate la pedepse privative de libertate, în împrejurări având o complexitate ridicată;
b) activităţile care implică riscuri deosebite pentru siguranţa personalului sau pentru funcţionarea în bune condiţii a unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare;
c) activităţile cu un grad de complexitate mai mare decât atribuţiile corespunzătoare postului ocupat.

Art. 32
(1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor stabileşte numărul de persoane care pot beneficia de majorare în conformitate cu art. 31, precum şi proporţia acestora pe corpuri profesionale şi îl comunică fiecărei unităţi subordonate, aceasta având obligaţia de a se încadra în datele primite.

Art. 33

(2) Propunerile de acordare a majorării se analizează în consiliul de conducere al unităţii, până la sfârşitul lunii imediat următoare trimestrului pentru care se acordă. În urma analizei se stabilesc propunerile finale asupra cărora urmează să decidă persoana competentă potrivit alin. (3).

În anii precedenți am întâlnit situații în care șefii erau abonați la aceste “prime”, cum ar fi IPJ Timiș, IPJ Bacău, IPJ Neamț, ori unități de poliție care fie au invitat doar ca formalitate organizațiile sindicale pentru a mima respectarea dialogului social ori au omis în mod intenționat să consulte toate organizațiile sindicale, spre exemplu IPJ Cluj.

Mai mult decât atât, la unele unități de poliție au fost propuse persoane pentru care nu s-a dat citire notelor de fundamentare întrucât în afara atribuțiilor din fișe postului nu conțineau date referitoare la rezultatele profesionale obținute, ori au fost nominalizate persoane pentru care nu au fost întocmite astfel de note.

În anii trecuți la nivelul unităților de poliție din țară au existat șefi care, fie s-au autopropus, fie au fost propuși ca beneficiari ai sporului pentru lucrări de excepție și misiuni speciale, fără ca aceștia să nominalizeze la rândul lor vreun subaltern cu rezultate remarcabile ori care a fost pus în postura de a-și risca viața în diverse cazuri, fiind necesară intervenția organizației noastre pentru îndreptarea acestor situații.

Sindicatul EUROPOL a solicitat de fiecare dată ca procentele cuprinse între 40-50% să fie îndreptate către polițiștii cu funcții de execuție, iar procentele mai mici, cele de 30% să fie acordate celor cu funcții de conducere, cerând totodată crearea unui mecanism care să asigure evidențierea transparentă a persoanelor care au fost nominalizate să beneficieze de majorarea pentru lucrări de excepție și misiuni speciale.

Din punctul nostru de vedere, este singurul instrument prin care mai pot fi recompensați polițiștii, rezultatele colegilor care vor beneficia de această majorare ar trebui făcute publice în rândul colectivului, în așa fel încât și ceilalți colegi care aspiră la o astfel de recompensă să știe cum să își desfășoare activitatea profesională pentru a beneficia de acest spor salarial.

Ne punem speranța totuși, că și de data aceasta dată, inspectorul general al Poliției Române să se aplece asupra modului în care inspectorii șefi înțeleg să respecte principiile de acordare a acestor majorări, iar intenția domniei sale de implicare pentru asigurarea corectitudinii modului în care se vor face aceste propuneri să nu fie doar una declarativă. Totodată și celelalte inspectorate generale similare , IPGF și IGI vor  trebui să transmită același mesaj structurilor subordonate pentru a se asigura o transparentă in acordarea acestor majorări.

De asemenea, vă asigurăm că în aceste zile reprezentanții Sindicatului EUROPOL vor onora invitația de participare la ședințele unde se vor analiza și stabili persoanele propuse și vor lua atitudine la orice derapaj pe care îl vor constata.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului EUROPOL

Sindicatul EUROPOL: Se stabilesc majorările pentru misiuni speciale și lucrări de excepție

Distribuie

2 răspunsuri

  1. Eu cred ca dacă in trecut a primit un agent sau un ofițer de la o structira neoperativa, cred ca poate sa primească si un agent sau un ofițer operativ cu rezultate bune sau f bune de la o subunitate mai mică, chiar dacă nu au rezultatele unor colegi din teritoriu, de la o subunitate superioară din care fac parte, mai ales dacă nu se acorda după inele preferințe ale unor șefi de IPJ!

  2. Care sunt ,,misiunile speciale și lucrările de excepție,, ? Există o listă cu aceste speciale și excepții ? Să știm și noi!

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută