Se modifică condițiile de acordare a transportului pentru polițiști

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea HG  nr. 1198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Economic și Social de mâine, 15.05.2024, urmând ca cel mai probabil, în ședința de guvern următoare să fie adoptat. Conform prevederilor acestuia, modificările aduse vor produce efecte în 45 de zile de la publicarea actului normativ în Monitorul Oficial.

Iată care sunt principalele modificări aduse actului normativ:

 1. Se redefinește ”deplasarea în interes de serviciu” -deplasarea personalului în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu sau pentru activităţi în legătură cu serviciul, precum convocări, conferinţe, cursuri, misiuni de instrucţie, trageri şi aplicaţii, în tabere, în poligoane şi altele asemenea sau ca urmare a schimbării condiţiilor şi/sau locului de muncă, potrivit statutelor profesionale ale fiecărei categorii de personal.
 2. Se vor modifică distanțele kilometrice și a procentelor față de care se calculează sumele forfetare și în același timp se pun în concordanță cu prevederile HG  nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor.
 3. Nu se mai acordă decontul pentru deplasarea săptămânală/bilunară de la reședință la locul de muncă, ci doar de la domiciliu;
 4. Art. 9 , alin. 1 , lit. i și j se vor modifica și vor avea următorul cuprins:

  i) la deplasarea săptămânală de la domiciliu la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu , pe o distanță cuprinsă între 71 și 300 km, pentru personalul militar și polițiștii  mutați în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu și care locuiesc împreună cu membrii de familie* în localitatea pentru care solicită acordarea contravalorii transportului.

  j) la deplasarea bilunară de la domiciliu la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu , pe o distanță mai mare de 301 km, pentru personalul militar și polițiștii  mutați în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu și care locuiesc împreună cu membrii de familie* în localitatea pentru care solicită acordarea contravalorii transportului.

  *membrii de familie = soțul/soția, copiii minori și cei majori, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani, precum și părinții aflați în întreținerea legală a acestuia.

 5. Personalul căruia i se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. h) (zilnic) are dreptul la acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare lunare stabilită prin aplicarea procentelor, corespunzătoare distanțelor kilometrice din tabel, la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, după cum urmează:

   

   KM PROCENT %
  1-10 7
  11-20 14
  21-30 25
  31-40 36
  41-50 45
  51-60 54
  61-70 63

 

5. Nu vor putea beneficia de transportul zilnic (art.9, alin. 1 lit h ) la și de la locul de muncă polițiștii care:

 • a) beneficiază, ei sau soții/soțiile acestora, de compensaţie lunară pentru chirie, locuinţă de serviciu, de intervenţie ori din fondul locativ de stat cu plata subvenţionată a chiriei sau cazare în unități de cazare aparținând instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională;
 • b) dețin, ei sau soții/soțiile acestora, locuință proprietate personală în localitatea în care au fost mutați în interes de serviciu, numiți în prima funcție, transferați, chemați/rechemați în activitate, detașați și/sau împuterniciți ori puși la dispoziție;
 • c) au domiciliul sau reședința în localitatea unde se află locul de muncă;
 • d) la data mutării în interes de serviciu, numirii în prima funcție, transferării, chemării/rechemării în activitate, detașării și/sau împuternicirii ori punerii la dispoziție au stabilite domiciliul sau reședința în localitatea în care au locul de muncă, iar ulterior își stabilesc domiciliul ori reședința în altă localitate;
 • e) au înstrăinat, cu intenţia vădită de a beneficia de acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare, o locuință proprietate personală ori a soților/soțiilor acestora, în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, după data mutării în interes de serviciu, numirii în prima funcție, transferării, chemării/rechemării în activitate, detașării și/sau împuternicirii ori punerii la dispoziție, cu excepția celor care au deținut locuințe proprietate personală, iar ulterior, în baza unor titluri executoriisau prin partaj convențional/judiciar, au pierdut beneficiul folosinței acestor locuințe.”

   6.    Nu  vor putea  beneficia de decontarea transportului pentru deplasarea zilnică, săptămânală sau bilunară,  polițiștii care beneficiază, ei sau soții/soțiile acestora, de compensația lunară pentru chirie pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate.

 7. Polițiștii care beneficiază de compensația de chirie (pentru o locuință închiriată), vor putea beneficia în continuare de decontarea transportului pentru deplasarea săptămânală sau bilunară.

Este de precizat faptul că aceste noi condiții introduse pentru transportul săptămânal și bilunar, nu fac decât să limiteze accesarea acestui drept de către personalul care momentan beneficiază, iar sumele pe care structurile de apărare le vor economisi să fie folosite pentru plata unor  drepturi. Practic, se vor lua bani dintr-o parte și se vor da în altă parte, nicidecum coaliția aflată la guvernare nu va  acorda suplimentar sume bugetelor structurilor din apărare și siguranță  națională  pentru plata salariului de grad actualizat.

CONSULTĂ AICI PROIECTUL DE HOTARARE DE GUVERN

 

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului EUROPOL

Sindicatul EUROPOL: Se modifică condițiile de acordare a transportului pentru polițiști

Distribuie

Un răspuns

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută