Salariu de excepție, o excepție de la regulă!

„Cine împarte,parte își face”. Este proverbul care subzistă legilor naturii care se aplică în instituția MAI,în unitățile și subunitățile acestora, acolo unde transparența decizională lipsește cu desăvârșire sau în care supremația șefilor domină absolut. Organizația noastră a tras un semnal de alarmă, a sesizat prin adrese MAI legat de principiul neconcordanțelor privind atribuirea acestui drept salarial pe criterii secrete raportat la experiențele negative și la practicile lipsite de transparență și obiectivitate de la nivelul unor unități, lucru care se pare că a rămas fără ecou.

Legea nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice prevede la art .15 următoarele:
„(1) Pentru personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special dinsistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care execută lucrări de excepţie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, se acordă o majorare de până la 50% calculată la solda/salariul funcţiei de bază.
(2) Dreptul prevăzut la alin. (1) poate fi acordat pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare, în limita a 30% din suma salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, cumulat pe total buget, pentru fiecare ordonator principal de credite.
(3) Condiţiile de acordare a dreptului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.”

Meritrocrația, element justificativ ce stă la baza notelor de fundamentare întocmite pentru acordarea,,excepției’’, devine sau a devenit deja în instituțiile noastre un element nedemn de luat în seamă atunci când acest factor este aparținător agenților și nu ofițerilor. Ajungem astfel la concluzia că proporționalitatea acordării dreptului salarial este una incorectă si că cei care,, merită’’ acest lucru sunt ofițerii( care-și acordă între ei acest drept general) putând defini conceptul drept AUTOCRAȚIE.

Ședințele în care se decide acordarea acestui beneficiu salarial, sunt unele secrete în care sindicatele reprezentative nu sunt consultate sau cu care se mimează dialogul social de cele mai multe ori acestea fiind simpli spectatori ai unui joc de teatru regizat cu atenție de cei responsabili cu determinarea factorului uman merituos ,,exceptiei’’. Deși componentul cel mai important privind acest cadru este profesionalismul, constatăm cu stupoare că se foloseste o practică specifică,,gaștilor’ abonate în fiecare an ,,privilegiații” sistemului fiind premiați haotic fără a se remarca prin acte de bravură deși spunem noi acest lucru ar trebui scos in evidență în bilanțurile semestriale sau anuale și dat ca exemplu,(merituosul Ionescu care a realizat x performanțe demne de urmat).

Nemernicia îmbracă așadar forme rudimentare care încalcă și sfidează orice lege a moralității într-o societate zdravănă la cap ghidată pe legi și norme europene. Supunem atenției un caz care ar putea părea ilar la prima vedere nouă deși studiind îndeaproape problema considerăm că situația este cel puțin dramatică și confirmă oarecum cele afirmate mai sus. La ITPF TIMIȘOARA de exemplu, unul dintre aceste salarii reglemetate de Legea 284/2010 a fost acordat pentru,,acte de bravură și merite deosebite in îndeplinirea atribuțiilor de serviciu(aflăm noi pe surse) tocmai președintelui teritorial SNPPC CARAȘ SEVERIN care a fost împuternicit de curând adjunct al sectorului poliției de frontieră Oravița și care( culmea zicem noi)a fost unul dintre norocoșii câstigători al biletelor repartizate de catre Compartimentul logistică din cadrul aceluiași inspectorat,la mare.

Nu cunoaștem realizările ,actele de vitejie” ale acestui domn, nici nu i le negăm, nu știm dacă ,,orientarea,pilele sau slugărncia” îi sunt caracteristice dar suntem direct îndreptățiti să îi punem câteva întrebari pertinente :domnule președinte de birou teritorial SNPPC CARAȘ-SEVERIN, având o funcție de conducere atăt de importantă, fiind și recompensat material, mai puteți fi imparțial sau mai puteți susține cauzele plătitorilor de cotizații? Nu vă simțiti puțin incompatibil? Nu ați obosit stând pe scaunul de care zicem noi n-ar trebui să vă mai aparțină?

Putem continua cu exemple pe aceiași linie iar subiectul este demn de dezbătut, analizat și propus spre modificare. Însă până se hotărăște să ne explice domnia sa punctul de vedere, afirmăm cu amărăciune că agenții, simpli executanți ai atribuțiilor din fișa postului sunt înfrânți de fiecare dată de sistemul bolnav, sistem bazat așa cum afirmăm mai demult într-un alt material, pe PCR (pile,cunostinte ,relații) și care, deși este greu de crezut, nu pare să dea semne că s-ar însănătoși.

Viitorul ne aparține!

Rodica Tîrnovan,
Președintele Filialei Poliției de Frontieră Caraș Severin a Sindicatului EUROPOL

Sindicatul EUROPOL: Salariu de excepție, o excepție de la regulă!

Distribuie

3 răspunsuri

  1. La IPJ Buzau, acest tip de salariu i-a fost acordat vice-ului SNPPC, după ce, anterior, l-a avut și presedintele acestui sindicat. Mai mult decat atat, acest vice a mai primit acest salariu in urma cu un an de zile.

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută