S-a modificat modalitatea de plată a amenzilor contravenționale

Începând de astăzi a intrat în vigoare Legea 203/2018 privind unele măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale prin care veți avea la dispoziţie un termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal (în loc de 48 de ore), în care veți putea achita jumătate din amenda contravenţională.

În fapt, actul normativ modifică art. 16 alin. (1) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, stabilind în noua formă că:

“Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu: data și locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator; numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație; posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac și instanța la care se depune plângerea.”

Exemplu:

Dacă vi se va aplica o amendă de 200 de lei, iar minimul prevăzut de lege este 100 de lei, veți putea achita în termen de 15 zile calendaristice doar 50 de lei.

Menționăm că până acum, termenul era de 48 de ore. Scopul majorării acestui termen este de a  crește încasările la bugetul de stat și de a degreva instanțele de judecată, care au o multitudine de cauze privind contestații împotriva sancțiunilor aplicate prin procesele verbale de contravenție.

CITEȘTE AICI LEGEA 203/2018

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: S-a modificat modalitatea de plată a amenzilor contravenționale

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută