Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre decontarea transportului

Având în vedere că noile prevederi legislative referitoare la decontarea cheltuielilor de transport, reglementate de HG nr. 1198/2022 și de Ordinul MAI nr.  181/2022 au stârnit o serie de confuzii și neclarități, vă prezentăm răspunsurile la cele mai frecvente întrebări care au fost dezbătute de reprezentanții organizației noastre împreună cu specialiști ai Direcției Generala Financiare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

1. Daca beneficiez de compensația de chirie, pot beneficia și de decontul transportului săptămânal sau bilunar, după caz?   

R: DA, poți beneficia în același timp și de compensația de chirie și de decontarea transportului  săptămânal sau bilunar;

2. Daca beneficiez de compensația de chirie și am aplicată viza de reședință(viza de flotant), pot beneficia și de decontul transportului săptămânal sau bilunar, după caz?

R:  DA, poți beneficia în acest caz indiferent că ai sau nu stabilită adresa de reședință la imobilul pe care l-ai închiriat.

3. Dacă beneficiez de compensația pentru chiriei în vederea achitării ratei lunare aferente unui credit ipotecar/imobiliar(am un contract de vânzare-cumpărare a unei locuințe), dar nu am stabilit domiciliul la acea locuință, pot beneficia și de decontarea transportului săptămânal sau bilunar la adresa de domiciliu, după caz?

R: Da , poate beneficia chiar daca are compensația de chirie transformată in rată la bancă, cu condiția să nu fi achiziționat locuința prin orice altă formă (moștenire, donație, cumpărare inainte de anul 2018 etc)

4. Dacă am achiziționat o locuință în localitatea unde se află unitatea (prin alt mod decât transformarea compensației de chirie în rată la bancă), dar nu am stabilit domiciliul la acea locuință, pot beneficia și de decontul transportului săptămânal sau bilunar la adresa de domiciliu, după caz?

R: Nu poți beneficia în această situație de decontare întrucât una dintre condițiile de acordare a sumelor forfetare aferente deplasării de la domiciliu la locul de muncă este aceea solicitantul, soțul/soția acestuia să nu aibă în proprietate o locuință în localitatea în care cel ce solicită își are locul de muncă.

5. Dacă distanța dintre locul de muncă și localitatea de domiciliu/reședință este de 20,9 km la ce procent din suma forfetară mă încadrez, la cel aferent distanței cuprinse între 11-20 km sau la 21-40 km?

R: Valoarea distanței nu se rotunjește, încadrarea va fi pentru intervalul 11-20 km.

6. Dacă sunt personal civil, pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă?

 R: Da, în viziunea DGF poți beneficia însă numai pentru situațiile prevăzute la art. 3 alin. 1 lit. c), e) și f) din Ordinul MAI nr. 181/2022 (detașat sau transferat).  Însă în privința acestei situații vom solicita lămuriri suplimentare având în vedere o serie de prevederi legislative din care rezultă că nu există o interdicție pentru ca personalul contractual să nu beneficieze de suma forfetară aferentă transportului.

 7.  Dacă sunt personal civil, pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport pentru efectuarea concediului de odihnă?

R: NU. Deși numărul personalului civil din cadrul MAI este unul redus, iar acordarea sumei aferente concediului de odihnă nu ar fi produs un impact bugetar, prevederile art. 12 din  HG 1198/2022 sunt limitative, sens în care această categorie de angajați nu poate beneficia de decontarea cheltuielilor de transport pentru efectuarea concediului de odihnă.

Art. 12(1) Personalul militar și polițiștii au dreptul, anual, la acordarea contravalorii transportului pentru efectuarea concediului de odihnă sub forma unei sume forfetare, în procent de 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.(2) Dreptul prevăzut la alin. (1) se acordă pentru efectuarea concediului de odihnă aferent anului calendaristic pentru care se cuvine sau pentru efectuarea concediului de odihnă restant.

8. Pot solicita decontarea transportului lunar/săptămânal/bilunar numai cu autoturismul personal?

R: NU. Poți  solicita deplasarea și cu orice alt mijloc de transport în comun.

 9. Pot solicita aprobarea decontării transportului mixt (și auto personal și cu mijloc de transport în comun)?

R: DA, având în vedere că sumele acordate sunt forfetare se poate solicita aprobarea în regim mixt.

10. Dacă am domiciliu în București (orice altă localitate) și unitatea unde lucrez e în aceeași localitate( fără a deține o proprietate) pot solicita decontarea transportului la adresa de reședință aflată la 40,  120 sau 350 km distanță?

R: DA, poți, însă va trebui să faci dovada că la adresa de domiciliu nu poți/nu ai dreptul de a locui.

11. Dacă la data numirii în primă funcție aveam stabilit domiciliu în altă localitate decât cea în care se află unitatea și beneficiam de decontarea transportului, iar ulterior mi-am schimbat domiciliu la o altă adresă din aceeași localitate/altă localitate, mai pot beneficia de decontarea transportului?

R: DA, poți beneficia, prevederea din Ordinul MAI nr. 136/2014 care limita acest drept a fost abrogată.

12. Dacă în anul 2022, nu am beneficiat de concediu de odihnă din motive neimputabile mie, fapt pentru care nu am putut beneficia implicit de decontarea cheltuielilor de transport, pot solicita plata cheltuielilor de transport aferente concediului de odihnă în anul 2023 pentru anul anterior?

R: NU, solicitarea se poate face doar pentru anul în curs, după efectuarea concediului de odihnă restant, respectiv cel de pe anul în curs sau concediu de odihnă suplimentar.

13. Dacă am beneficiat și anterior datei de 11.10.2022 de decontarea cheltuielilor de transport, cum procedez pentru decontarea sumelor după această dată?

R: Dacă cererea de aprobare pentru perioada 11.10.2022-31.12.2022 nu a fost depusă deja până la sfârșitul anului, alocarea nu se poate face în anul 2023 pentru anul 2022.

14. Ce documente trebuie depuse la secretariatul unității pentru alocarea la transportul cu auto personal/deținut legal cu orice titlu?

R: În ciuda faptului că specialiștii din structurile financiare încă funcționează într-un mod automatizat și obișnuiesc în continuare să solicite atașarea unei copii a permisului de conducere al solicitantului, și a altor documente cum ar fi cartea de identitate a autovehiculului, la acest moment vă informăm că în conformitate cu prevederile HG nr. 1198/2022 și OMAI nr. 181/2022, nu mai există obligația deținerii permisului de conducere în vederea efectuării navetei de la domiciliu la locul de muncă de către solicitant, acesta putând să fie transportat cu un autoturism pe care să îl dețină cu orice titlu, ce poate fi condus de orice altă persoană care deține permis de conducere(în situația în care solicitantul nu a obținut/nu este posesor al unui astfel de document.

Astfel, singurele documente ce trebuie anexate cererii sunt următoarele:

 • Cerere tipizat de alocare lunară/săptămânală/bilunară;
 • Copia actului de identitate a solicitantului;
 • Copia certificatului de înmatriculare a autovehiculului(dacă este proprietatea personală a solicitantului);
 • Copia contractului în baza căruia autovehiculul este legal deținut în cazul în care nu este proprietatea personală a solicitantului (în acest sens îi sfătuim pe colegii noștri să încheie contracte de comodat, fără a le autentifica notarial);

15. Ce trebuie să conțină cererea de alocare la transportul cu mijloacele de transport în comun?

R:  – Cerere tipizat de alocare lunară/săptămânală/bilunară, Comisiei de analiză revenindu-i atributul de a stabili prin intermediul aplicației Google Maps distanța dintre locul de muncă și adresa de domiciliu/reședință pe care solicitantul o va parcurge prin intermediul mijloacelor de transport în comun.

16. Care este formula de calcul pentru sumele pe care le voi primi pentru transportul la și de la locul de muncă?

R: Plata sumelor forfetare se face proporțional cu numărul de deplasări maxime din luna respectivă prin raportare la numărul de zile lucrătoare, respectiv 20, 21 sau 22, în funcție de luna anului în care se efectuează deplasarea. Pentru cei care lucrează în ture de 12 ore, numărul maxim este de 13-14 deplasări, iar pentru cei își desfășoară activitatea în ture de 24/72 ore, maxim 7-8 deplasări.

17. Ce sume voi primi pentru deplasarea lunară (zilnică) de la serviciu la locul de domiciliu/reședință și invers?

R:  Ai dreptul la acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare lunare stabilită prin aplicarea procentelor, corespunzătoare distanțelor kilometrice raportată la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, după cum urmează:

 • 0-10 km   – 179 lei;
 • 11-20 km  – 357 lei;
 • 21- 40 km – 918 lei;
 • 41-60 km  – 1377 lei;
 • 61-70 km  – 1607 lei;
 • peste 70 km -1607 lei.

18. Ce sume voi primi pentru deplasarea săptămânală de la serviciu la locul de domiciliu/reședință și invers?

R: Principiul de acordare sub forma sumei forfetare este același, fiind raportat la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, astfel:

 • 71-90 km    – 102 lei;
 • 91-110 km   – 128 lei;
 • 111-130 km  – 153 lei;
 • 131-150 km  – 179 lei;
 • 151-170 km  – 204 lei;
 • 171-190 km  – 230 lei;
 • 191-210 km  – 255 lei;
 • 211-230 km  – 281 lei;
 • 231-250 km  – 306 lei;
 • 251-270 km  – 332 lei;
 • 271- 300 km  – 357 lei.

Sumele forfetare sunt acordate pentru un singur drum(dus-întors), iar decontarea se poate face pentru un număr de maxim 4 deplasări pe lună.

19. Ce sume voi primi pentru deplasarea bilunară de la serviciu la locul de domiciliu/reședință și invers?

R:  Conform acelorași principii de aplicare a unui procentaj corespunzător distanțelor kilometrice ce se va raporta la salariul de bază minim brut garantat în plată, după cum urmează:

 • 301 -500 km  – 587 lei;
 • 501- 700 km  – 816 lei;
 • 701-1000 km – 1148 lei.

20. Cum procedez după aprobarea cererii de decontare a transportului lunar/săptămânal/bilunar?

R:   Până pe data de 5 a lunii următoare depui la compartimentul secretariat al unității în cadrul căreia îți desfășori activitatea, următoarele documente:

 • raportul tipizat pentru plata sumelor forfetare stabilit la Anexa 1 din Ordinul MAI nr. 181/2022;
 • graficul cu prezența la serviciu(nu graficul de deplasare așa cum este solicitat în mod eronat la acest moment la unele unități de poliție din țară)

21. Dacă sunt mutat la cerere pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport?

R:  NU, doar personalul mutat în interesul serviciului/numit în primă funcție poate beneficia de decontarea cheltuielilor de transport.

 22. Suma forfetară se va raporta la salariul minim brut garantat în plată actual, cel de 3000 lei?

R: NU, raportarea se face la salariul minim brut garantat în plată din luna decembrie 2022, respectiv la suma de 2550 lei, ca urmare a efectelor produse de OUG nr. 168/2022.

Articolul IV

(1) În anul 2023, pentru personalul militar, polițiștii și polițiștii de penitenciare, indemnizațiile, compensațiile, primele, ajutoarele, plățile compensatorii, despăgubirile, compensațiile lunare pentru chirie și alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se mențin la nivelul lunii decembrie 2022.

23. Poți beneficia de decontarea lunară pentru deplasarea zilnică dacă distanța dintre locul de muncă și adresa de domiciliu/reședință e mai mare de 70 km?

R: DA, conform modificărilor aduse HG 1198/2022 prin HG nr.1572/2022, și cei care au domiciliul/reședința la o distanță mai mare de 70 km  de locul de muncă pot solicita aprobarea deplasării zilnice.

24. Distanta care este luata în calcul la stabilirea sumelor forfetare pentru decontarea transportului este pentru un drum doar dus sau dus-întors?

R: Pentru stabilirea procentului aferent distanței dintre locul de muncă și adresa de domiciliu/reședință se ia în considerare  doar distanța pentru un singur drum, ci nu pentru dus-întors. Ex. Distanța dintre București-Ploiești e de 40 km, aceasta fiind luată în calcul și nu 80 km cât ar fi dus-întors.

25. Dacă ambii soți lucrează în sistemul de apărare și ordine publică, pot beneficia ambii de decontarea cheltuielilor de transport lunar/săptămânal/bilunar?

R: DA, pot beneficia ambii soți, cu condiția să nu folosească același mijloc auto personal în același timp. Ex Se deplasează ambii  cu auto marca Logan B123ABC , au același program de lucru, lucrează la aceeași unitate și se trec ambii în foaia de prezență.

În situația în care mai intervin neclarități pe parcursul procedurii de alocare la sumele forfetare aferente cheltuielilor de transport, vă rugăm să ne sesizați în continuare prin intermediul adresei de e-mail sindicateuropol@gmail.com.

Viitorul ne aparține

Echipa Sindicatului EUROPOL

Sindicatul EUROPOL: Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre decontarea transportului

Distribuie

88 de răspunsuri

 1. Bună seara, pentru cei care lucrează în ture 24/48 cum se calculează, pe o distanță de 98km tur-retur??? Mulțumesc.

 2. Salut! Dacă de acasă pana la serviciu și retur am 100km, ce suma s-ar da? Lucrez la 24 h cu 72h liber! Mulțumesc!

 3. Buna ziua,

  Va rog sa ma ajutați cu o lămurire.
  Am o distanță zilnică de parcurs pana la postul de poliție de 41 km + 41 km întors, in total 82km/zi.
  Unde ma încadrez ca și procent pentru calcul suma forfetară ?
  La 54% sau la 63% ?
  Teoretic dacă se ia in calcul distanța doar dus ma încadrez la pragul de 54% dar eu efectiv parcurg 82 km pe zi (dus-întors) și as beneficia de ultimul prag de 63%.

 4. E o prostie chiar și așa. Acum vor încuraja oamenii să stea cu chirie sau să-și ia case pe numele altora, sau în alte localități.
  Banii ăștia trebuiau dați doar celor ce fac naveta cu adevărat și atât.
  Sau să nu-i mai dea deloc, pentru a nu lăsa loc de combinații și să dea măririle salariale tuturor.
  Să vezi acum divorțuri care să justifice că nu mai pot sta în casa deținută în București și vor bani pentru transport prin țară.

 5. Lucrez în București, nu iau chirie sau bani pentru rata la bancă, am domiciliul într-o altă localitate decât Bucurestiu și reședința intr-o altă localitate. Pot alege între transportul de la locul de muncă la domiciliu (navetă zilnică) sau de la locul de muncă la reședință (navetă săptămânală) sau sunt obligat să aleg transportul între locul de muncă și domiciliu?

 6. Bună ziua. Cererea și documentele trebuie depuse pana la o anumita dată, ex : se spunea ca pt DGPMB ieri a fost ultima zi? Va mulțumesc!

 7. Dacă locuiești în Bucuresti si mergi la serviciu cu mașina sau mijloacele de transport in comun primești? Dacă nu, de ce? Care e logica acestor prevederi? Și in logica in care au fost facute, cand se vor abroga?

 8. Pentru punctul 4 de unde ati depus acel raspuns? Din punctul meu de vedere acea conditie e doar pentru zilnic, nu si pentru saptamanala/bilunara

 9. Bună ziua. Urmează să mă deplasez la un curs de 4 luni, la Sibiu. Beneficiez de decontarea bilunară.? Am observat că s a pus doar problema deplasării la serviciu

 10. Pot beneficia de decontul de transport dacă la prima numire în funcție am avut domiciliul în alta localitate decât cea a locului de munca, după 5 ani mutandu-mi domiciliul în localitatea unde se afla locul de munca în urma achiziției unei locuințe prin credit prima casa,fără sa beneficiez de plata chiriei sau a ratei?

 11. In ceea ce priveste decontarea pentru limita de 70 de km, in H.G 1198 scrie la articolul 9 lit. h ” la deplasarea zilnica de la domiciliu sau resedinta sau locul de munca si de la locul de munca la domiciliu sau resedinta”. Deci ar fi dus-intors, nu cum afirmati dumneavoastra.

 12. Buna ziua! In anul 2009 m-am mutat la cerere dintr-o unitate din București într-o unitate din Focșani. In 2011 am fost pus la dispoziție și am susținut un examen pentru a fi reîncadrat, mă încadrez pentru a putea beneficia de decontarea transportului? Mulțumesc!

 13. Dacă beneficiez de chirie în oraș și fac naveta zilnic la locul de munca la 25 km beneficiez de decontarea transportului zilnic

 14. De ce nu pot beneficia de decontarea navetei și cei care au fost mutați la cerere, mai ales ca în 2011 am fost puși la dispoziție și apoi reincadrati pe alte funcții

 15. Daca suntem sot si sotie incadrati in aceeasi unitate, dar avem domicilii diferite in cartile de identitate, putem beneficia amandoi de decontare transport la si de la locul de munca? Cu auto personal sau doar cu microbuzul?

 16. Bună ziua , am citit cu mare interes explicațiile privind transportul la si de la locul de muncă dar nu am găsit speța în care mă regăsesc și anume doi indivizi angajați ai MAI soț și soție , soția primește chirie în localitatea unde muncește ea în spetă orașul Galați iar eu am domiciliul tot în Galați la adresa parinților dar fac naveta întro comună la aproximativ 65 de km doar dus. Voi mai beneficia de decontarea transportului?

 17. Dacă sotia are domiciliul în apartamentul pe care l am cumpărat în localitatea unde lucram, eu mai pot sa beneficiez de banii de transport dacă am domiciliul la peste 300km?

 18. Bună ziua, am 96 de km de la adresa de domiciliu pana la serviciu, la ce suma pentru decontarea cheltuielilor de transport m-aș încadra?
  Mulțumesc anticipat!

 19. Buna ziua. Am si eu o intrebare. Daca m-am mutat la cerere intr-o alta localitate, iar ulterior m-am mutat in interesul serviciului in cadrul acleiasi unitati(de la rural la urban) beneficiez de drepturi de transport sau chirie? Mentionez ca de la resurse umane mi se raspunde(verbal) ca nu. Multumesc.

 20. In cazul in care am fost numit in prima functie la IPJ A, Politia X, iar ulterior au intervenit multiple modificari ale raportului de serviciu ( inclusiv TCO la IPJ B, Politia Y) si in final mutare la cerere tot la IPJ A, Politia X, se poate solicita decontarea contravalorii transportului conform prevederilor art. 3 alin. 2 din Normele de aplicare ale HG 1198/2022?

 21. Este obligatoriu sa am domiciliul în altă localitate fata de unitatea unde lucrez pt a primii decont transport ?
  Domiciliul și locul de munca in aceeași localitate, distanta între acestea este de 3 km.
  Primesc decontare transport?

 22. Buna ziua.Am o intrebare la dvs.Daca detin in Bucuresti o locuinta de interventie din fondul locativ al MAI si locul meu de munca este in alta localitate reapectiv Ilfov pentru ca unitatea are disponibilizate 2 unitati in Ilfov pe sos de centura iar in una dintre ele lucrez eu beneficiez de decontarea transportului zilnic in limita a 70 km.Va multumesc.Cu respect.

 23. Buna ziua. Daca am domiciliul in bucuresti, beneficiez de compensație lunară pentru chirie și ulterior intrării in vigoare a prezentei hotărâri schimb domiciliul, pot beneficia de transport săptămânal?

 24. Bună ziua! Pentru cineva încadrat în MAI în luna decembrie, care și-a luat o zi de concediu de odihnă pe 30.12.2022, dacă a depus raportul pentru decontarea transportului în 2023, mai poate solicita plata transportului pentru concediul de odihna efectuat în anul în curs?

 25. Bună ziua, dacă am fost mutat la cerere dintr-un detașament în altul, aparținând aceluiași inspectorat (exemplu de la Turda la Huedin) ma mai încadrez la decontarea sumei forfetare pt transport? Va mulțumesc.

 26. Am achiziționat o locuință în localitatea unde lucrez cam acum 18 ani împreună cu fosta soție.De 10 ani sunt divorțat și locuiesc în alta localitate cu domiciliul stabil.Pe contractul apartamentului sunt titular dar nu locuiesc în acel apartament .pot beneficia de decontare transport?

 27. 21. Dacă sunt mutat la cerere pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport?
  R: NU, doar personalul mutat în interesul serviciului/numit în primă funcție poate beneficia de decontarea cheltuielilor de transport.
  intrebari
  1. De ce nu beneficiaza? Ei nu se deplaseaza la serviciu?
  2. Daca au intervenit mai multe mutari in localitatea respectiva de ce se ia in considerare prima mutare ? De ce nu se ia ultima mutare in considerare ?
  3. Exemplul meu in 2008 am fost mutat la cerere in localitatea Bucuresti iar in 2022 am sustinut concurs de sef birou si am fost numit in functie. Comisia mi-a luat in considerare prima mutare din 2008 si mi-a respins cererea. E normal?

  1. 1 cererea e opțiunea lui, nu e forțat sa se mute de acasa
   2 pentru ca a fost opțiunea lui
   3 e normal. a fost optiunea ta

 28. La data numirii în primă funcție aveam stabilit domiciliu în altă localitate decât cea în care se află unitatea și beneficiam de compensația pentru chirie.
  Ulterior (2021), am achiziționat o locuință în localitatea unde este și unitatea și beneficiez de compensația pentru chirie în vederea achitării ratei lunare aferente creditului ipotecar, cu un contract de vânzare-cumpărare a unei locuințe, unde am stabilit și domiciliul.
  Pot beneficia de decontul transportului săptămânal sau bilunar? De două ori pe lună fac deplasarea în localitatea unde am avut inițial domiciliul.
  Mulțumesc!

  1. Am si eu nevoie exact de acelasi raspuns.. Eu mi am schimbat domiciliul pt ca nu voia sa mi se acorde compensatie rata lunara (asa zicea domnul jurist ).. vreau sa stiu daca pot primi bilunara in conditiile in care familia mea este la 340km fata de mine !

 29. Buna ziua ! Daca dețin o locuinta de interventie in aceeasi localitate cu locul de munca si am domiciliul la aceasta adresa, iar distanta parcursa se încadrează intre 0-10 km, doar pentru mersul la serviciu, pot primi bani pentru transport ? Eu nu am deținut si nu dețin proprietate personala. Va multumesc.

 30. A fost respinsa cererea de alocare la drepturi deoarece contractul de comodat nu are acordul firmei de leasing. Este legala aceasta decizie??

 31. Buna ziua,

  In situatia urmatoare pot beneficia de decontarea bilunara?

  1) La momentul numirii in prima functie aveam domiciliul (nu este proprietate personala) in aceeasi localitate cu unitatea in care lucrez.
  2) Nu am stabilita resedinta nicaieri, insa primesc compensatie pt chirie in localitatea unde lucrez.
  3) Intre timp, am modificat domiciliul la adresa parintilor(peste 300km)

  Va multumesc!

 32. Dacă beneficiez de chirie lunară ,pot beneficia de decontul zilnic pentru navetă( locuința inchiriată este in alată localitate față de unitate aprox 58 km dus întors)?

 33. Dacă m-am mutat la cererea mea dintr-o unitate aflata într-un județ, în alta din alt județ și în aceasta am lucrat o perioada în localitatea x și după am fost mutat în interes de serviciu în alta localitate decât cea de domiciliu, am dreptul de a beneficia de suma forfetara pentru transportul zilnic la și de la locul de munca? Mulțumesc.

 34. Bună seara! De ce nu se pune în aplicare art.32 alin. 1 din Legea 360/2002 ?Doar pentru cei care au un credit ipotecar se poate da un ajutor? Am avut o locuință construită prin credit ipotecar pe care ulterior am vandut-o din anumite motive. În prezent imi construiesc o alta casă si locuiesc cu chirie,însă nu am fost sprijinit atât eu cât și alți colegi de acest minister.

 35. Am fost încadrată în prima funcție în 2008 intr-o unitate în localitatea unde am o proprietate. În anul 2019 aceasta proprietate (un ap.) a fost cedat cu contract comodat pt.functionarea unei firme-pfa . Aceasta firma are sediul profesional și funcționează în acest ap. , confor înregistrării la RC,ANAF, Adi.locala.
  Începând cu anul 2019 am reședință stabilita și ma deplasez la locul de munca de la 13 km . În aceasta situație pot beneficia de transport la locul de munca?

 36. Buna ziua. Am si eu o nelamurire. In 1999 cand am fost incadrat in jandarmerie, locuiam cu parintii mei, in localitatea in care imi desfasor si in prezent activitatea. In 2005 m-am casatorit si m-am mutat intr-o alta localitate. Pe parcursul timpului, au fost mai multe reorganizari, unitatea la care m-am incadrat s-a desfintat. In 2011 cand au fost disponibilizarile din MAI, aveam raport de naveta aprobat, am fost pus la dispozitie si reincadrat pe functie. Intrebarea mea este, pot beneficia de decontarea navetei, daca la momentul primei mele incadrari in 1999, aveam domiciliul in localitatea in care imi desfasor activitatea si in prezent?

 37. Bună ziua!
  Mă aflu în situația în care mi s-a respins dosarul ptr decontarea transportului întrucât totul pare să se raporteze la o mutare la cerere în localitatea în care activez astăzi,asta (mutarea)intâmplându-se în perioada 2010-2011,aproximativ…
  Între timp au mai intervenit puneri la dispoziție,încadrarea pe anumite funcții și ,anul trecut, am fost mutat la cerere în localitatea de domiciliu (GĂEȘTI)pentru 2 luni,martie și aprilie, revenind de la 1 mai în localitatea unde activez și momentan,în interes de serviciu..(TITU).
  Doresc să mă asigur dacă pot beneficia sau nu de transport în condițiile prezentate.
  Având în vedere că fac naveta de aprox.18 ani pe banii mei,fără a beneficia de nici un alt ajutor,mi s-ar părea o nedreptate ca această H.G. să se lamenteze de o situație de fapt,petrecută cu 11-12 ani în urmă…astfel ,neținând cont de tot parcursul în cadrul detașamentului.
  Vă mulțumesc!

 38. Salutare,
  Dacă am fost pus la dispoziție (2009)și reancadrat după o lună de zile,pot beneficia de decontarea transportului la și de la locul de muncă?

 39. Bună ziua dacă m-am mutat la cerere din același Județ și același Inspectorat. De la unitate la domiciliu sunt peste 80km, am dreptul de a beneficia de suma forfetara pentru transportul zilnic la și de la locul de munca? Mulțumesc.

 40. Dacă am fost numit în prima funcție anul trecut, dar locuiam deja în București și domiciliu în altă localitate, pot beneficia de decontull săptămânal?

 41. Buna ziua,
  Dacă la data numirii în primă funcție aveam stabilit domiciliu în localitatea în care se află unitatea iar ulterior mi-am schimbat domiciliu la o altă adresă din altă localitate, mai pot beneficia de decontarea transportului?

 42. Buna ziua, daca la data numirii in prima funcție am avut domiciliul in localitatea unde am locul de munca si ulterior am schimbat domiciliul (de 12 ani) , pot beneficia de decontarea transportului? Mentionez ca nu am nici o locuinta pe numele meu sau al sotiei si nu beneficiez nici de plata chiriei. Va mulțumesc.

 43. In cazul prevederilor art.9 lit .h( deplasare zilnica domiciliu- loc de muncă) nu se poate deconta transportul cu mijloacele de transport în comun ci doar cu autoturismul deținut legal, în normele metodologice nu s- a preluat aceasta posibilitate cu toate că în Hg exista aceasta posibilitate. Ce căi legale se pot urma in acest sens??

  1. Beneficiez de banii pentru transport la locul de munca daca am casa in garnizoana luata prin banca cu decont la rată,dar nu locuiesc acolo si am domiciliul stabil la 60 km?

  2. De unde ati dedus acest aspect? In normele metodologice se mentioneaza la art. 5 alin (1) pct. 3 “mijlocul de transport utilizat, cu indicarea, dupa caz, a numarului de inmatriculare….”

 44. Buna ziua, exista in articol o intrebare la care se raspunde “Nu poți beneficia în această situație de decontare întrucât una dintre condițiile de acordare a sumelor forfetare aferente deplasării de la domiciliu la locul de muncă este aceea solicitantul, soțul/soția acestuia să nu aibă în proprietate o locuință în localitatea în care cel ce solicită își are locul de muncă.”.
  Conform Normelor 181/2022″, art. 3 alin. 4 spune “Necesitatea deplasării, …, se determină pe baza situaţiei locative a solicitantului în localitatea în care îşi are locul de muncă, luând în considerare posibilitatea acestuia de a folosi o locuinţă în localitatea respectivă …”. De aici reiese ca trebuie sa se faca o analiza referitor la posibilitatea acestuia de a folosi acea locuinta, chiar daca este proprietate in localitatea unde este serviciul. Exista spete in care desi exista proprietate in localitate beneficiarul nu poate locui acolo din motive obiective, locuind efectiv si avand resedinta in alta parte. Intrebarea este deci, de unde se trage concluzia ca daca exista o proprietate automat nu ai dreptul la banii de transport zilnic si de ce nu as putea beneficia de acest drept atata vreme cat resedinta este stabilita in alta localitate? Multumesc!

 45. Daca urmează să plec la un curs de inițiere în carieră cu o durata de trei luni la o distanta de 495 km . Am dreptul să primesc decontarea transportului bilunar ? Cei de la secretariat spun că deși hotărârea de guvern 1192/ 2022 art 9 alin j punct 7 precizează clar că am dreptul, nu au metode de aplicare

 46. Buna ziua!
  Daca vin la unitatea unde sunt angajat cu o mașină de muncă de la o stație din apropierea domiciliului, trimis de ei, mai beneficiez in acea zi de decontarea transportului?
  Multumesc!

 47. Dacă primesc chirie în localitatea în care muncesc și am domiciliul la 43 km , mă încadrez să primesc și transport până la domiciliu ?

 48. Buna ziua! Dacă am avut locuința in București dar am vândut o și mi am luat casa la 50 de km pot beneficia de banii de transport? Va mulțumesc anticipat pt răspuns

 49. Buna ziua . Lucrez ca si personal contractual in cadrul unei structuri din cadrul MAI si as dori sa stiu daca pot beneficia de bani de transport avand in vedere ca distanta de la domiciliul meu la locul de munca este de 40km si programul de munca 5 zile pe saptamana.
  Va rog in mod respectuos daca se poate sa imi comunicati si cadrul legal in baza caruia as beneficia de acesti bani ! Va multumesc !

 50. Buna ziua . Daca sunt incadratat la decontarea saptamanala , care e numarul nimic de deplasari intr.o saptamana sa iau banii pt saptamana aceea ? Daca vin saptamana doar o tura , se acorda banii ?

 51. Bună ziua! Dacă la prima numire în funcție aveam domiciliul in București fără ca eu sa dețin locuință proprietate personală.din anul 2021 dețin locuință proprietate personală în Jud. Ilfov la o distanță de 46 km dus-intors fata de locul de munca. Pot beneficia de decontarea transportului sub forma sumei forfetare lunare? Va mulțumesc anticipat!!

 52. Dacă beneficiez de compensația pentru chiriei în vederea achitării ratei lunare aferente unui credit ipotecar/imobiliar(am un contract de vânzare-cumpărare a unei locuințe), si mi-am stabilit domiciliul la acea locuință, pot beneficia și de decontarea transportului săptămânal sau bilunar la adresa de domiciliu, după caz?

 53. buna ziua. care este termenul de solutionare al unui raport pentru decontarea sumei forfetare aferente concediului de odihna? intreb pentru ca la noi intampinam probleme cu acestea. eu de exemplu am facut raportul in ianuarie si nici in ziua de azi nu am incasat banii. si alta intrebare. unde as putea sa ma adresez pentru efectuarea unui control amanuntit asupra acestor probleme cu care ne confruntam mai multe persoane deja de cativa ani de zile scuza lor fiind lipsa personalului.

 54. Daca m am.mutat la cerere la o unitate si mi sa respims cererea ot acord de transport deoarece m am mutat la cerere si ulterior am fost numit pe o functie prin voncurs pot beneficia de comoensatie de transport?

 55. Buna ziua. Pot beneficia de naveta zilnica la distanta de 65km in loc de chirie si sa primesc si cea bilunara care este de 450km?

 56. Buna ziua. Daca la prima numire in functie aveam locul de munca in aceeasi localitate cu domiciliul si ulterior imi mut domiciliul la distanta de 50 de km pot beneficia de banii de transport

 57. Buna ziua. Comisia numita sa verifice indeplinirea conditiilor pentru alocarea la sumele forfetare conform omai 181/2022 are dreptul de a conditiona alocarea de valabilitatea inspectiei tehnice periodice? Din punctul meu de vedere nu, pentru ca conducerea autovehiculelor fara itp valabil nu e infractiune, iar ei nu sunt agenti constatatori ca sa poata constata contraventia. De altfel, normele nu prevad decat obligatia de a atasa copia dupa certificatul de inmatriculare, fara alte conditii, motivul fiind acela de a verifica daca datele din talon sunt aceleasi cu datele din contractul prin care autovehiculul este detinut legal.

 58. bună ziua !!!sunt navetist și parcurg 120 km pe zi dus și întors!!( 60 -60 km) cum as putea beneficia de decontarea navetei !!de ce acte am nevoie și unde trebuie depuse !!????mulțumesc

 59. Buna ziua!Tot am auzit păreri diferite,dar daca prima mea mutare a fost la cerere și apoi ulterior mă mut in interes de serviciu tot nu beneficiez de decontarea transportului?Eu știam ca beneficiezi când ești numit în prima funcție dar și când te muți in interes de serviciu,nu că ar trebui atât prima când te-ai mutat sa fie in interes de serviciu,daca nu urmand să pierzi acest drept?

 60. Bună ziua.
  În cazul în care am deținut o locuință, dar acest lucru a fost înaintea intrării în vigoare a legii care prevede chiria/rata până la 70km, iar acum în 2023 voi dobândi o nouă proprietate POT să solicit pentru rata ?

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută