Răspunderea materială a polițiștilor și militarilor – neconstituțională

În ședința Curții Constituționale a României din data de 15 decembrie 2022, curtea a ADMIS cu unanimitate de voturi excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor cuprinse în art. 25, de la art. 27-43 și art. 47 din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor. Potrivit accepțiunii Curții Constituționale a României, răspunderea patrimonială pentru daune se impune să se stabilească de către instanțele judecătorești care înfăptuiesc justiția în numele legii.

Drept urmare, reglementarea competenței autorității care se pretinde a fi păgubite de un incident care i-a adus prejudicii materiale sau financiare, de a emite o decizie de imputare precum și investirea acestei decizii cu titlu executoriu (prevedere regăsită în articolul 25 din OG nr. din 121 /1998), sunt disonante în raport cu principiul statului de drept și al securității juridice inducând arbitrariu, subiectivism și un caracter aleatoriu în desfășurarea raporturilor de muncă, aspecte contrare prevederilor constituționale.

Luând în considerare faptul că procedura de angajare a răspunderii materiale a polițiștilor și militarilor intră sub incidența dispozițiilor legale ale articolului 25 din Ordonanța Guvernului numărul 121 din 1998, pe același fundament de justificare legală, Curtea a constatat și neconstituționalitatea articolelor 27-43 și 47 din OG nr. 121 / 1998.

În egală măsură, Curtea Constituțională a României, a stabilit că există incidente de constituționalitate și pe prevederile referitoare la posibilitatea polițistului sau militarului de contestare a unei eventuale decizii de imputare a unor daune, care potrivit art. 31-39 din  OG nr. din 121 / 1998, se putea face în exclusivitate  la comisia de jurisdicție  a imputațiilor, care potrivit definiției din ordonanța de urgență este un organ administrativ jurisdicțional constituit la nivelul ministerului de resort, fără personalitate juridică. Dacă ne raportăm la logica juridică anterioară, înțelegem faptul că această comisie de jurisdicție a imputațiilor nu prestează un serviciu public, în sensul art. 1, alin. 2 din Noul Cod de procedură civilă, nu este un tribunalul independent și imparțial, nu își exercita atribuțiile în baza legii organice și nu poate avea rol de instanță, în sensul instanțelor de de drept comun fără personalitate juridica, drept urmare reglementarea funcționării unui asemenea for este neconstituțională.

Pentru a conchide vedem că decizia Curții Constituționale va opri toate cercetările administrative în lucru de la nivelul tuturor unităților din Ministerul Afacerilor Interne, dar și activitatea comisiei de jurisdicție a imputaților a MAI, până la intrarea în vigoare a unui nou act normativ care să respecte principiile de constituționalitate indicate de Curtea Constituțională a României. Totodată, remarcăm faptul că se deschide orizontul atacării în instanță a tuturor deciziilor de impunere pe care polițiștii și militarii au fost obligați să le achite, ca urmare a unor decizii de impunere care s-au fundamentat pe o argumentare legală declarată ca fiind neconstituțională, și de un organ administrativ – jurisdicțional,declarat ca fiind neconstituțional.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului EUROPOL

Sindicatul EUROPOL: Răspunderea materială a polițiștilor și militarilor – neconstituțională

Distribuie

Un răspuns

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută

Platforma noastră utilizează cookies strict necesare. Acestea sunt esențiale pentru funcționarea platformei și nu pot fi dezactivate în sistemele noastre.