Proiecte în dezbatere la Comisia de Dialog Social

Joi, 28.01.2021, începând cu ora 09.00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, va avea loc ședința Comisiei de Dialog Social ce va avea pe ordinea de zi patru acte normative cu incidență asupra polițiștilor:

 • Proiectul OMAI pentru modificarea și completarea OMAI nr. 136/2017 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a normelor de hrană, a Regulilor privind organizarea și funcționarea popotelor, a structurii normelor de hrană pentru animalele de serviciu, precum și a structurii normelor de dotare cu bunuri materiale necesare aprovizionării, depozitării și păstrării produselor alimentare, preparării, transportului și servirii hranei în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, pe timp de pace (Document ce conține anexa clasificată);
 • Proiectul OMAI pentru modificarea art. 39 alin. 3 din Anexa nr. 2 la OMIRA nr. 262/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor militare, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor și pentru modificarea art. 38 alin. 3 din Anexa nr. 2 la Ordinl ministrului administrației și internelor nr. 236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor;
 • Proiectul OMAI pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. 3 din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
 • Proiectul OMAI pentru completarea art. 28 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne.

I. Pentru aprobarea regulilor de aplicare a normei de hrană, proiectul de act normativ va fi dezbătut în cadrul ședinței de dialog social având în vedere caracterul clasificat al anexei, motiv pentru care din partea organizației noastre va participa un reprezentant ce deține autorizație de acces la informațiile clasificate.

II. Principalele aspecte ce vizează actul normativ sunt:

 1. pe timpul concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, și al concediului de acomodare, cadrele militare primesc integral drepturile de echipament;
 2. pe timpul suspendării raporturilor de serviciu din inițiativa sau la cererea polițiștilor, aceștia nu beneficiază de drepturile de echipament. Prin excepție, pe timpul concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, și al concediului de acomodare, polițiștii primesc integral drepturile de echipament;
 3. cadrele militare și polițiștii aflați în concediu de acomodare la data intrării în vigoare a actului normativ beneficiază de drepturile de echipament începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, respectiv data de 01 ianuarie 2021.

CITEȘTE AICI PROIECT ORDIN PRVIND REGULAMENTUL PENTRU COMPUNEREA ȘI PORTUL UNIFORMELOR MILITARE

CITEȘTE AICI REFERATUL DE APROBARE A ORDINULUI

III. Principalele prevederi ale Normelor metodologice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute de OUG nr. 147/2020:

De majorarea acordată suplimentar suplimentar drepturilor salariale  cuvenite, în cuantum de 75%  din salariul de bază/salariul de funcție/solda de funcție corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada respectivă, beneficiază și personalul MAI care se află în situațiile expuse mai jos:                                                        

 1. Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. a), beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență și părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar în situațiile în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;                                              – – –
 2. Prin excepție de la prevederile alin. (1), beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență și părintele sau reprezentantul legal al cărui copil, cu vârsta de până la 12 ani, înscris în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară, suferă de o boală cronică, indiferent dacă activitățile didactice au fost sau nu au fost limitate ori suspendate în conformitate cu prevederile alin. (1), cu condiția respectării, de către celălalt părinte, a prevederilor alin. (2) lit. b);                                                                                                                       
 3. Prin excepție de la prevederile alin. (1), dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate este limitată sau suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;                                                                                                                                                                                 
 4. Prin excepție de la prevederile alin. (1), dispozițiile prezentei ordonanțe de urgentă se aplică și pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere unul sau mai mulți copii școlarizați, cu boli cronice pentru care medicul de familie sau medicul specialist a emis adeverințe pentru realizarea educației.

Ne este practic imposibil să înțelegem tardivitatea elaborării acestor norme de aplicare, în condițiile în care niciun alt minister din cadrul Guvernului României nu a amânat plata acestui drept salarial pentru angajații propriii, aplicând pur și simplu prevederile OUG nr. 147/2020, fără a invoca necesitatea emiterii vreunei proceduri de aplicare a prevederilor ordonanței. Asistăm la o nouă bătaie de joc din partea MAI la adresa polițiștilor care până în prezent au fost nevoiți să se împrumute timp de mai multe luni pentru a putea plăti serviciile unor bone pentru a le supraveghea copiii.

CITEȘTE AICI PROIECT ORDIN PENTRU APROBAREA NORMELOR DE APLICARE ALE ART. 4 ALIN. 3 DIN OUG 147/2020

CITEȘTE AICI REFERATUL DE APROBARE A ORDINULUI

IV. Modificărea adusă actului normativ se referă la:

În situația în care administrațiile centrelor de reținere și arestare preventivă nu au prevăzută/încadrată funcția de psiholog de unitate sau acesta se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile, asistența psihologică a persoanelor private de libertate încarcerate în spațiile administrate de MAI, se realizează de către psihologi desemnați prin dispoziția șefului eșalonului superior, cu avizul Centrului.

CITEȘTE AICI PROIECT ORDIN PRIVIND ACTIVITATEA DE PSIHOLOGIE ÎN MAI

CITEȘTE AICI REFERATUL DE APROBARE A ORDINULUI

Dacă aveți propuneri cu privire la îmbunătățirea cadrului legislativ privind cele trei acte normative, vă rugăm să ni le trimiteți până cel târziu pe data de 27.01.2021 pe adresa de email sindicateuropol@gmail.com pentru a fi susținute în cadrul Ședinței de Dialog Social de luni.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Proiecte în dezbatere la Comisia de Dialog Social

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută