Poți ieși din localitate fără să fii amendat

Având în vedere prevederile HG nr. 394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, conform căreia, începând cu data de 18 mai 2020 s-a instituit starea de alertă pe întregul teritoriu al țării pentru o perioadă de 30 de zile, au fost  dispuse o serie de recomandări și interdicții.

Astfel, în art.2 pct.2 din Anexa cu nr. 3 a acestui act normativ a fost instituită interdicția deplasării persoanelor în afara localității/zonei metropolitane cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

c) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

d) deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;

e) deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;

f) deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri medicale;

g) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;

h) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

i) deplasarea pentru activități recreative sau sportive individuale desfășurate în aer liber, respectiv ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit sau alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului tineretului și sportului sau al ministrului mediului, apelor și pădurilor, după caz;

j) deplasarea pentru participarea la evenimente familiale;

k) deplasarea pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

l) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, care nu se pot achiziționa din localitatea de domiciliu/reședință.

Așadar, dacă o persoană nu se află în una din situațiile exceptate, așa cum au fost menționate mai sus, poate efectua deplasări în zona metropolitană, fără a avea obligația prezentării declarației pe propria răspundere organelor abilitate cu efectuarea controlului.

Pentru lămurirea unor termeni, în vederea eliminării interpretărilor ce pot decurge din textul actului normativ, Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul M.A.I. a emis precizări privind considerarea zonei metropolitane, așa cum rezultă din documentul de mai jos.

În continuare, recomandăm tuturor cetățenilor să respecte prevederile actelor normative emise de către autorități, precum și recomandările privind prevenirea efectelor pandemiei generate de virusul COVID-19.

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Poți ieși din localitate fără să fii amendat

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută