Pot fi rechiziționate servicii, bunuri, clădiri

În data de 04.04.2020 a fost emis Ordinul Comandantului Acțiunii cu nr. 74546 privind coordonarea și conducerea, la nivel național, a acțiunilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență determinate de manifestarea noului coronavirus SARS-CoV-2, precum și  Precizări privind modalitatea de efectuare a rechizițiilor de clădiri(spații de cazare) și a prestării de servicii în interes public de către autoritățile locale, având în vedere modul ascendent al efectelor coronavirusului.

Ordinul astfel emis prevede că în situația epuizării locurilor deja identificate pentru carantinarea persoanelor care vin din zona roșie, se vor face demersuri pentru contractarea de spații noi, iar în situația refuzului proprietarilor sau administratorilor spațiilor respective, se va proceda la rechiziționarea acestora, conform legii.

De asemenea, actul normativ prevede și posibilitatea identificării unor locuri de carantinare în județele limitrofe, iar în cazul în care nu pot fi identificate astfel de locații pentru contractare sau rechiziționare, se va stabili ca spațiu de carantinare, locația declarată de către persoana venită din zona roșie, la intrarea în țară, urmând ca aceasta să fie verificată zilnic cu privire la respectarea măsurii.

Totodată, în cazul persoanelor ce locuiesc la aceeași adresă cu persoana carantinată, acestea vor avea obligația să se carantineze în locația respectivă pentru o perioadă de 14 zile de la data stabiirii măsurii.

Referitor la Precizările privind rechiziția de servicii, bunuri și clădiri, documentul stabilește clădirile destinate cazării ce pot fi rechiziționate, și anume: hoteluri, moteluri, hosteluri, cabane, pensiuni, campinguri, cămine și internate; precum și etapele de urmat pentru realizarea procedurii de rechiziție, din care prezentăm câteva exemple:

-Centrele Județene/mun. București de Coordonare și Conducere a Intervenției(CJCCI/CMBCCI) solicită Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției(CNCCI) acordul privind întreprinderea demersurilor de efectuare a rechizițiilor de bunuri și prestări de servicii în interes public;

-după primirea acordului, prefectul județului/municipiului București convoacă prin ordin Comisia mixtă de rechiziții pentru a stabili cantitățile de bunuri ce pot fi rechiziționate pe localități, operatori economici, instituții publice și alte persoane juridice, și respectiv categoriile de prestări de servicii în interes public dacă va fi cazul;

-pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, Comisia mixtă de rechiziții își constituie un Secretariat tehnic în cadrul oficiului județean;

-Comisia mixtă identifică spațiile ce necesită a fi rechiziționate de pe raza fiecărei localități în cauză;

-beneficiarii spațiilor de cazare sunt stabiliți prin hotărâre de către Comitetul pentru situații de urgență județean/mun. București și vor elabora cererile de rechiziții de bunuri și prestări de servicii;

-cererile de rechiziții de bunuri și prestări servicii se înaintează la secretariatele tehnice ale Comisiilor mixte de rechiziție;

-Secretariatul tehnic centralizează cererile primite și formulează propuneri de repartiție a acestora pe garnizoane, localități și categorii de beneficiari.

De asemenea, documentul cuprinde inclusiv prevederi referitoare la acordarea despăgubirilor pentru bunurile neconsumptibile rechiziționate, astfel:

-prin chirie, a cărei modalitate de plată se stabilește prin hotărâre a Guvernului;

-prin acordarea diferenței de valoare corespunzătoare pentru bunurile care se restituie cu degradări majore;

-prin acordarea unui bun similar sau prin plata contravalorii bunului, stabilită în funcție de starea tehnică și de gradul de uzură la momentul rechiziționării, în cazul în care, din motive obiective, acesta nu mai poate fi restituit.

Mai jos, puteți consulta, în integralitate, prevederile celor două acte de reglementare.

VEZI AICI ORDINUL PRIVIND RECHIZIȚIONAREA SPAȚIILOR DE CARANTINĂ

VEZI AICI PRECIZĂRILE PRIVIND RECHIZIȚIA DE CLĂDIRI ȘI PRESTĂRI DE SERVICII ÎN INTERES PUBLIC

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Pot fi rechiziționate servicii, bunuri, clădiri

Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută