Posturi de ofițer scoase la concurs de structurile MAI

În această perioadă, structurile subordonate MAI au scos la concurs prin încadrare directa posturile vacante de execuție, concursuri la care pot participa candidați din afara instituției, cât și agenții de poliție.

Pentru a participa la concursul cu recrutare prin încadrare directă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
m) prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

Agentul de poliție poate participa la concurs dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
b) nu este sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
e) a absolvit studii superioare și îndeplinește condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;

 

Numărul de locuri scoase la concurs, unitățile care organizează asemenea concursuri, cât și alte informații suplimentate, pot fi consultate doar pe site-ul dedicat exclusiv concursurilor,  https://hub.mai.gov.ro/recrutare/anunt/index . (VEZI AICI ANUNȚURILE DE CONCURS)

Iată unde au fost  scoase la concurs posturile:

 1.  IGPF – structura centrala  -14 posturi;
 2. ITPF Iasi-  29 posturi;
 3. ITPF Oradea- 4 posturi;
 4. ITPF Timisoara – 9 posturi;
 5. ITPF Sighetu Marmatiei – 5 posturi;
 6. Garda de Coasta – 6 posturi;
 7.  BRN Braila – 3 posturi;
 8. Scoala Avram Iancu Oradea – 4;
 9. Scoala Dr. Tr. Severi 2 posturi;
 10. CNSIS – 5 posturi;
 11. Casa de Pensii a MAI – 3 posturi;
 12. DGPC – -8 posturi;
 13. CMDTA Bucuresti – 5 posturi;
 14. DGMRU-CFIC – 3 posturi;
 15. DGL- 4 posturi
 16. Spitalul Gerota- 1 post;
 17. Agentia Antidrog -1  post;
 18. MAI- Audit Public- 1 post;
 19.  DGA -8 posturi;

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

 

 

Sindicatul EUROPOL: Posturi de ofițer scoase la concurs de structurile MAI

Distribuie

Un răspuns

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută

Platforma noastră utilizează cookies strict necesare. Acestea sunt esențiale pentru funcționarea platformei și nu pot fi dezactivate în sistemele noastre.